Registrácia

Virtuálna knižnica je internetový systém slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. Používateľmi knižnice sú učitelia základných škôl. Učiteľ obdrží prihlasovacie meno a heslo a prihlási sa do systému. V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa predmetov a ročníkov, učiteľ má k dispozícii nástroje na efektívne vyhľadávanie. Materiály, ktoré si vyberie môže „kopírovať“ do vlastného priečinka a používať počas prípravy na výučbu i počas samotnej výučby.

Virtuálna knižnica je projektom prevádzkovaným prostredníctvom siete Internet. Každý učiteľ má k dispozícii schránku s kapacitou 1 GB uložených dát a prenosovú rýchlosť 1024 kbit/s na jedného používateľa. V knižnici sa nachádzajú najrôznejšie druhy učebných a podporných materiálov, od učebných textov a prezentácií, cez pracovné listy, cvičenia, úlohy, až po testy a písomky. Tieto materiály môžu mať najrôznejšie formy, napríklad: textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, schémy, fotografie, či interaktívne diela vytvorené v niektorom z výukových programov.

Zapojte sa aj Vy do tohto projektu a získajte prístup do virtuálnej knižnice pre všetkých pedagógov v škole už od 3,32 € mesačne.

Vyskúšajte si Virtuálnu knižnicu aj na Vašej škole. Knižnica sa nachádza na adrese www.zborovna.sk

login: test
heslo: test

Tento prístup nie je plnohodnotný, je určený len na vytvorenie obrazu o knižnici, dokumenty nie je možné otvárať a sťahovať do PC. Pri vyhľadávaní dokumentov v knižnici odporúčame používať úvodnú stránku a záložku „Vyhľadávanie“ v Hlavnom menu.

Systém bol oficiálne spustený v októbri 2008 s dvadsiatimi košickými školami. Teraz už knižnica pomáha vyše 50.000 pedagógom z vyše 2.000 škôl zo všetkých krajov Slovenska a obsahuje desaťtisíce príspevkov. Nechajte sa inšpirovať prácami Vašich kolegov z rôznych kútov Slovenska, vyberte si z nich aj Vy a využite ich pri príprave, alebo priamo vo výučbe.

Bližšie informácie môžete získať na mailovej adrese kniznica@komensky.sk, alebo na telefónnom čísle 055/ 285 1361.