Registrácia

Virtuálna knižnica je internetový systém slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. Používateľmi knižnice sú učitelia stredných, základných a meterských škôl. Učiteľ obdrží prihlasovacie meno a heslo a prihlási sa do systému. V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa predmetov a ročníkov, učiteľ má k dispozícii nástroje na efektívne vyhľadávanie. Materiály, ktoré si vyberie, môže „kopírovať“ do vlastného priečinka a používať počas prípravy na výučbu i počas samotnej výučby.

Virtuálna knižnica je projektom prevádzkovaným prostredníctvom siete Internet. V knižnici sa nachádzajú najrôznejšie druhy učebných a podporných materiálov, od učebných textov a prezentácií, cez pracovné listy, cvičenia, úlohy, až po testy a písomky. Tieto materiály môžu mať najrôznejšie formy, napríklad: textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, schémy, fotografie, či interaktívne diela vytvorené v niektorom z výukových programov.

Knižnica sa nachádza na adrese www.zborovna.sk

Systém bol oficiálne spustený v októbri 2008. V súčastnosti knižnica pomáha vyše 82.000 pedagógom z vyše 3.300 škôl zo všetkých krajov Slovenska a obsahuje viac ako 320.000 dokumentov. Nechajte sa inšpirovať prácami Vašich kolegov z rôznych kútov Slovenska, vyberte si z nich aj Vy a využite ich pri príprave, alebo priamo vo výučbe.

Bližšie informácie môžete získať na mailovej adrese kniznica@komensky.sk, alebo na telefónnom čísle 055/ 285 1361.