Monitor a ekológia

Milý pán minister školstva,môj syn písal monitor a dostal som zaujímavý kus papiera: volá sa to Výsledky celoslovenského... blablabla. Nejdem rozprávať o pochybnej užitočnosti celého tohto projektu a jeho obchodnej výhodnosti pre niektorých... ... pokračovanie článku

Anton Balažovič  |  21.05.2015 22:48  |  Počet komentárov: 7   |    

2. atestácia - využitie IKT na hodinách dejepisu

Milé kolegyne a kolegovia, vie mi, prosím, niekto pomôcť s 2. atest. prácou - Využitie IKT na hodinách dejepisu ? Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše cenné rady. ... pokračovanie článku

Jana Lacková  |  21.05.2015 20:28  |  Počet komentárov: 0   |    

Rozširujúce štúdium biológie

Dobrý deň,má niekto osobnú skúsenosť s RŠ biológie? Na ktorej VŠ je štúdium časovo najmenej náročné a dá sa študovať aj individuálnym študijným plánom? Študoval niekto z Vás na KU v Ružomberku alebo PU v Prešove RŠ?Ďakujem za info. ... pokračovanie článku

Katarína Štefaňáková  |  21.05.2015 10:17  |  Počet komentárov: 0   |    

Učebné plány k novej PRVOUKE

pomoc pri spracovaní vzdelávacieho štandardu a plánov z PRVOUKY ... pokračovanie článku

Tatiana Dudášová  |  20.05.2015 12:43  |  Počet komentárov: 1   |    

Školské jedálne

Možno ste v televízii zachytili diskusie o našich školských jedálňach a varení v nich. ... pokračovanie článku

Silvia Bodláková  |  20.05.2015 10:28  |  Počet komentárov: 2   |    

VAŠE LISTY V KOŠI NEKONČIA... (antimobbingový manuál)

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste nám preukázali zaslaním vašich listov do kampane Zber strachu. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  20.05.2015 09:26  |  Počet komentárov: 4   |    

Inovovaný ŠVP - Anglický jazyk

Kolegyne/kolegovia angličtinári,obraciam sa na Vás s otázkou, ktorá ma trápi od včera a nenachádzam na ňu odpoveď. Určite aj na Vaše školy prichádzajú v posledných týždňoch ponuky na nákup učebníc CJ, ktoré po novom bude preplácať... ... pokračovanie článku

Erika Demianová  |  17.05.2015 14:16  |  Počet komentárov: 17   |    

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Dňa 4. mája 2015 sa konalo už tretie zasadnutie pracovnej skupiny k znižovaniu administratívnej záťaže s účasťou SKU. Stretnutie opäť viedol p. Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva p.... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.05.2015 17:19  |  Počet komentárov: 5   |    

Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy

Dobrý deň kolegovia, robil niekto prvú tému k 1. atestačnej skúške:   Ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy. Mal to niekto? Potrebovala by som pomoc s vypracovaním.Ďakujem vám veľmi pekne.   ... pokračovanie článku

Renáta Lendacká  |  15.05.2015 12:36  |  Počet komentárov: 0   |    

Škola bez disciplíny...

Stará overená pravda učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Bez disciplíny to nejde ani v živote, ani v škole, ani v žiadnej práci, ani v rodine, ani v spoločnosti. Poriadok, dodržiavanie určitých pravidiel, rešpektovanie autorít, poctivý prístup... ... pokračovanie článku

Ladislav Juhás  |  14.05.2015 13:10  |  Počet komentárov: 16   |