DATABÁZA LITERATÚRY PRE ŽIAKOV

Ponúkam všetkým slovenčinárom, ktorí chcú nájsť pre svojich žiakov dobrú knihu na čítanie, databázu, ktorú vytvorilo Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Nech sa páči. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.04.2018 17:54  |  Počet komentárov: 7   |     Vzdelávanie

Bezplatná elektronická publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Elektrotechnika a elektronika pre základné školy - súbor pracovných listov pre vyučovací predmet technika a fyzika ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  07.05.2018 19:05  |  Počet komentárov: 2   |     Vzdelávanie

Skúšanie a hodnotenie žiakov v predmete fyzika v ZŠ - dotazník

Administrácia dotazníka pre učiteľov fyziky v základných školách. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  29.04.2018 08:52  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

NOVÝ ČASOPIS - SLOVENČINÁRI

Pre slovenčinárov i neslovenčinárom vydáva naše Spoločenstvo nový časopis Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka. Budeme sa tešiť Vašim ohlasom. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  17.05.2018 00:31  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Červený deň, Deň darcovstva krvi a humanitárnych skutkov, ITV aj pre VAŠU ŠKOLU!

ITV 2.stupeň základnej školy, zážitkové učenie, deň darcovstva krvi a humanitárnych skutkov. Ponuka pomoci pre školy. ... pokračovanie článku

Gabriela Šimová  |  01.05.2018 20:22  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Alarmujúci stav rizikových detí v bratislavských školách

Email, ktorý som zaslal poradenským zariadeniam, kuratele o stave integrácie v Bratislave. ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  20.04.2018 21:47  |  Počet komentárov: 5   |     Spoločnosť

Vzdelávacie štandardy

Vytvorený dotazník je zameraný na prax a jeho cieľom je získať reálne názory učiteľov k danej problematike. ... pokračovanie článku

Paulína Krivosudska  |  08.05.2018 11:15  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

ĎALŠIE TESTOVANIE

Takže teraz vieme, čo bude cieľom reforiem... testovať, testovať, testovať. A keď to spravia tak, ako robí nemenovaná inštitúcia, zacyklíme sa v kolobehu sťažností a problémov. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.04.2018 18:17  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť