Zákon na papieri, hrôza v praxi má svoje pokračovanie

Pred časom som aj na stránkach zborovne písala o o dopade zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov, konkrétne ustanovení paragrafov týkajúcich sa voľby riaditeľa školy, do praxe. Konkrétne:https://www.zborovna.sk/novinky/blog.php... ... pokračovanie článku

Alžbeta Dlugošová  |  24.05.2016 00:35  |  Počet komentárov: 2   |    

Okrúhlo zaoblený stôl

Ministerstvo školstva zvolalo okrúhly stôl, ku ktorému pozvalo približne 60 organizácií v spojitosti s napĺňaním programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti regionálneho a vysokého školstva. Výsledkom stretnutia mal byť... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  23.05.2016 13:11  |  Počet komentárov: 4   |    

Rozporové konanie s ministerstvom školstva (20. 5. 2016)

Dňa 20. 5. 2016 sa uskutočnilo rozporové konanie k návrhu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní. SKU predložila MŠVVaŠ v rámci rozporového konania k tomuto bodu zásadnú pripomienku s požiadavkou zvýšenia tarifných platov všetkých... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  22.05.2016 18:47  |  Počet komentárov: 3   |    

Vyhlásenie ISU k zvyšovaniu platov

Navrhované zvýšenie učiteľských platov od 1.9.2016 je v rozpore s prioritami vlády a s premiérovými sľubmi.Dňa 9. mája 2016 vstúpil do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  20.05.2016 15:34  |  Počet komentárov: 0   |    

Zájazd do zahraničia vs. škola v prírode

Dobrý deň kolegovia, má niekto z Vás skúsenosti s organizovaním poznávacích zájazdov do zahraničia? Chystáme sa so žiakmi do Chorvátska, zájazd je spojený s animačným programom s prírodovedným zameraním (pokusy z biológie, chémie, fyziky) +... ... pokračovanie článku

Eva Hanusová  |  20.05.2016 11:39  |  Počet komentárov: 1   |    

24.5.2016-CAFÉ BERLINKA SNG od 17:00-Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Stretnutie učiteľov, o učiteľoch, s učiteľmi. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  19.05.2016 23:35  |  Počet komentárov: 0   |    

Dnes prebiehajú "okrúhle stoly" rokovania ministrerstva školstva a zástupcov organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve a na vysokých školách

„Pôjdeme na rokovanie s tým, na čom sme sa dohodli so signatármi. Jednotlivé body sme pripomienkovali. Chýba nám tam určitá vízia pre rozpočty na ďalšie roky, ďalšie veci, ktoré otvoríme, sa týkajú presunu originálnych kompetencií na prenesené... ... pokračovanie článku

Ľuboš Kvašňak  |  19.05.2016 13:07  |  Počet komentárov: 0   |    

Tak necháme?

DOKEDY? ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  18.05.2016 22:22  |  Počet komentárov: 5   |    

Zásadná pripomienka SKU k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme...

Dňa 17. mája 2016 dala Slovenská komora učiteľov zásadnú pripomienku v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní ... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  18.05.2016 18:20  |  Počet komentárov: 6   |    

Reforma školstva?

Bilancovať prácu ministerstva školstva po prvých mesiacoch nie je vôbec na mieste, no už teraz si môžeme všimnúť špecifickosť, ktorá je charakteristická pre doterajšie úradovanie. Rozpačitý nástup sprevádzaný kauzami a žiadnou ucelenou... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  16.05.2016 22:05  |  Počet komentárov: 5   |