Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM - Alapiskola, Strekov
Blatná ulica 876/3, 94137

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2024

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM - Alapiskola, Strekov
Blatná ulica 876/3, 94137

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Nová Dedinka
Hlavná 45, 90029

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 01.08.2024