Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná ZŠ Trieda SNP 104, Košice
Trieda SNP 104, 040 11

Termín nástupu: 02.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2022

Špeciálny pedagóg

Základná škola Kostolné
Kostolné 263, 91613

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2022

Pedagogický asistent

Základná škola Čierny Brod
Hlavná 148, 92508

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.08.2022

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Školská 321, Brezovica - Trstená
Školská 321, 02801

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 12.08.2022

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves 397, 90876

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 25.08.2022

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 05.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 26.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava
Nedbalova 4, 811 01

Termín nástupu: 31.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 01.09.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava
Nedbalova 4, 811 01

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2022

Vychovávateľ/ka

Základná škola , Polianska, 040 01 Košice
Polianska 1, 04001

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 26.08.2022

Pedagogický asistent

Základná škola , Polianska, 040 01 Košice
Polianska 1, 04001

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 26.08.2022