Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Obec Dulov
Dulov 168, 01852

Termín nástupu: 01.04.2024 | Ukončenia výb. konania: 29.03.2024

Vychovávateľ/ka

Obec Dulov
Dulov 168, 01852

Termín nástupu: 04.03.2024 | Ukončenia výb. konania: 29.03.2024

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM - Alapiskola, Strekov
Blatná ulica 876/3, 94137

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2024

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s VJM - Alapiskola, Strekov
Blatná ulica 876/3, 94137

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2024

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Postupimská, Košice
Postupimská 37, 04022

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 29.03.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Postupimská, Košice
Postupimská 37, 04022

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 29.03.2024

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Pankúchova 6, 85104

Termín nástupu: 01.04.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.03.2024

Vychovávateľ/ka

Základná škola Nová Dedinka
Hlavná 45, 90029

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 01.08.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Nová Dedinka
Hlavná 45, 90029

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 01.08.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Smolinské
Smolinské 407, 90842

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2024