Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s MŠ Priechod 179
Priechod 179, 97611

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 30.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s VJS Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 301, 044 02

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 26.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob
Školská 4, 90025

Termín nástupu: 24.08.2020 | Ukončenia výb. konania: 21.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola BESST
Limbová 3, 91702

Termín nástupu: 20.08.2020 | Ukončenia výb. konania: 14.08.2020

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Divinka
Divinka 84, 01331

Termín nástupu: 02.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 23.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola V. Paulínyho-Tótha
V. Paulínyho-Tótha 32, 90501

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 21.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Obec Veľký Klíž, určené pre ZŠ Veľký Klíž č. 106
Veľký Klíž 156, 95845

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 24.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s Materskou školou Rišňovce 427
Rišňovce 427, 95121

Termín nástupu: 24.08.2020 | Ukončenia výb. konania: 20.08.2020

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola Vajanského, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47, 984 01

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 14.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija 65, 991 09

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 20.08.2020