Zborovňa učí doma

Žiacka porota

Z technických príčin dočasne nedostupné!

Zborovňa učí doma zvyšuje motiváciu žiakov. Jedným z nástrojov je Žiacka porota. Je to jednoduché, ak to učiteľ povolí, žiaci môžu hodnotiť práce svojich spolužiakov. Žiaci nevidia, kto prácu pridal, ani jej priebežné skóre. Hodnotiť môžu iba pozitívne - lajkom, alebo vôbec. Zvíťazí práca ktorá dosiahla najviac lajkov. Prineste žiakom trochu zábavy a súťaživosti.


Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody