Zborovňa učí doma

Virtuálna knižnica

Z Virtuálnej knižnice riadi učiteľ celú domácu výučbu v programe Zborovňa učí doma. Virtuálna knižnica na www.zborovna.sk je internetový systém ktorého funkciou je pomoc učiteľom. Slúži na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu elektronických učebných materiálov. Do Virtuálnej knižnice majú prístup iba učitelia a v nej vykonávajú všetky činnosti v rámci domácej výučby. Všetko je na jednom mieste. Od začiatku v roku 2008 až po dnes knižnica pomáha 70.000 pedagógom z 3.000 škôl zo všetkých krajov Slovenska a obsahuje 300.000 materiálov.


Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody