Zborovňa učí doma

Učebné materiály pre žiakov

V systéme Zborovňa učí doma môže učiteľ zasielať žiakom učebné materiály. V knižnici sa nachádzajú najrôznejšie druhy učebných a podporných materiálov, od učebných textov a prezentácií, cez pracovné listy, cvičenia, úlohy, až po testy a písomky. Tieto materiály môžu mať najrôznejšie formy, napríklad: textové dokumenty, prezentácie, zvukové záznamy, videá, obrázky, schémy, fotografie, či interaktívne diela vytvorené v niektorom z výukových programov. Všetky tieto materiály, je ich 300.000, viete z knižnice úplne jednoducho poslať žiakom do Bezkriedy.Video popisuje, ako pridať učebný materiál 1.Video popisuje, ako pridať učebný materiál 2.Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody