Zborovňa učí doma

Zvukové nahrávky

Jedno z novovytvorených „koronariešení“ špeciálne pre Zborovňa učí doma. Hlavne žiaci nižších ročníkov môžu mať problém porozumieť písomným inštrukciám učiteľa, alebo s ním dokonca písomne komunikovať. Prváčikovia to nevedia vôbec. Žiaci zo zvukovej nahrávky lepšie pochopia pokyny učiteľa. Zvuk môže nahrávať aj žiak. Zvukové nahrávky sa dajú použiť na nahrávanie diktátov, vysvetľovanie učiva, pre zadávanie úloh, učenie výslovnosti cudzích jazykov... Znova budete počuť hlas svojich žiakov.Video popisuje, ako pridať zvukovú nahrávku do príspevku.Všetky návody nájdete v záložke Pomoc - Návody