Zastavme experimenty na deťoch

Naša matička vlasť sa rozhodla pre neskutočne odvážny experiment, do akého sa ešte nijaká civilizovaná krajina nepustila. Pôjde (ak im to prejde) o vrcholný pedagogický počin, ktorý má byť určite vyjadrením tých najinkluzívnejších ideálov... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  27.07.2017 15:34  |  Počet komentárov: 7   |     Rôzne

Náš milý Milan Rastislav

Včera mal narodeniny náš Milan Rastislav Štefánik. Mnohí si naňho ani nespomenuli. Tak som mu napísal pár slov, ktoré sú zároveň určené aj všetkým nám. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  22.07.2017 13:24  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Kto chce zakázať písané písmo?

Odpoveď je jednoduchá. Nikto. Ale napriek tomu ste v médiách mohli zachytiť čokoľvek napr. aj od titulkov, že slovenskí študenti sa už nemusia učiť písať písaným písmom. Aká je teda pravda? ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.07.2017 18:12  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Zadaj raz a dosť!

Asi si pamätáte na dobu, kedy bola v spoločnosti diskutovaná a neskôr i presadená v trestnom práve zásada trikrát a dosť. Podľa môjho názoru by sa rovnako prísne malo postupovať pri odstraňovaní iného závažného „zločinu“. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.06.2017 07:39  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Píšte všetci modrým perom a jediným typom písma

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo minulý týždeň dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, kde okrem navýšenia jednej hodiny dejepisu rieši i spôsob, akým sa deti majú v škole učiť písať. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  23.05.2017 08:55  |  Počet komentárov: 12   |     Rôzne

Aj deti v materskej škole musia mať svetlo a teplo

Tak riekol podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Jozef Turčány. A má pravdu. Deťom v materskej škole treba svietiť, kúriť, zabezpečiť upratovanie... ale nie je to náhodou povinnosť zriaďovateľa? ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.05.2017 07:29  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Veľký brat má hazard rád

Tak a je to tu! Kamerové záznamy nám ukážu, ktorí sú to tí kvalitní učitelia. Ministerstvo školstva si ani neuvedomilo, ako hazarduje s už dosť slabou dôverou učiteľov v pozitívne zmeny. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  23.04.2017 20:58  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

Je mi to ľúto

Je mi to ľúto. Po vypracovaní návrhu zákona, rokovaní s ministerstvom a zapracovaní jeho pripomienok, nájdenia kompromisného riešenia (školy, ktoré budú chcieť tlačiť elektronickú triednu knihu, by ju mohli tlačiť naďalej), vyjednávaní podpory... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  05.04.2017 19:03  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Všetkým učiteľkám a učiteľom

Dnes slávime deň učiteľov. Patrí sa povedať jedno veľké ďakujem. Zaznejú patetické slová, rozdajú sa kvety a ocenenia a potom ...potom sa všetko vráti do starých koľají. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  28.03.2017 16:41  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Čo hýbe vzdelávaním #4

Dnes o programovaní bez počítačov, využití Wikipédie pre mediálnu výchovu, zvyšovaní motivácie k čítaniu, dobrej praxe pre budovanie spolupráce škola - rodičia a ako úspešne inovovať školu. A krátko z konferencie Učíme pre život. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  22.03.2017 16:24  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Dajme mladým viac peňazí - stopneme extrémizmus

Kto zastaví šíriaci sa strach a nebezpečenstvo? Táto otázka mnohým ľuďom nedáva spávať. Na stole sú rôzne návrhy. Prijímajú sa zákony. Tvoria špeciálne policajné jednotky. Ale na niečo sme zabudli. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  14.03.2017 16:55  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Čo hýbe vzdelávaním #3

Takmer som zabudol i tu pridať ďalšiu časť tohto nepravidelného seriálu. Dnes to bude o 9 princípoch vzdelávania pre 21. storočie, 6 prípadových štúdiách ako zmeniť vzdelávací systém a tiež ako môže škola pomôcť študentom so samoštúdiom. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  10.03.2017 15:54  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne