Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

My, členovia a podporovatelia Slovenskej komory učiteľov z radov pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach na Slovensku, ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  21.10.2015 16:56  |  Počet komentárov: 17   |     Rôzne

Metodické materiály pre učiteľov ZŠ „Práva detí“

V OZ Človek v ohrození práve dokončujeme metodické materiály pre učiteľov ZŠ „Práva detí“. Majú slúžiť ako pomôcka pri výuke ľudskoprávnej tématiky na hodinách ON alebo EV. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  27.09.2015 10:45  |  Počet komentárov: 25   |     Rôzne

Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

Vážený pán minister! Týmto listom chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požiadavkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov. Reagujeme tak na Inovovaný štátny... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  02.09.2015 21:21  |  Počet komentárov: 61   |     Rôzne

CHCETE BYŤ LEPŠÍM UČITEĽOM? MÁME PRE VÁS MENTORA!

Ešte 3 dni!!! ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  20.08.2015 10:15  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Zmeny vo vyhláške o základnej škole

AKTUALITA: V legislatívnom procese je zmena vyhlášky o ZŠ, platiť bude od septembra 2015. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  19.08.2015 11:45  |  Počet komentárov: 14   |     Rôzne

Stanovisko SKU k obvineniam pracovníkov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragédiou z 30.1.2015

Na základe informácií z médií o obvinení zamestnancov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragickým úmrtím žiaka tejto školy vyjadruje Slovenská komora učiteľov nesmiernu ľútosť nad tragédiou, ktorá natrvalo... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  30.07.2015 22:53  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktoré nadobudli decentralizáciou školstva

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj na zmapovanie situácie týkajúcej sa ďalších kompetencií... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  24.06.2015 14:35  |  Počet komentárov: 7   |     Rôzne

Letná škola ekonómie 2015

Nezisková organizácia Nadácia F. A. Hayeka, ktorá na Slovensku v oblasti ekonomického a podnikateľského vzdelávania pôsobí už 20 rokov ponúka učiteľom i študentom atraktívny rozvojový program na leto. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  26.05.2015 20:08  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Dňa 4. mája 2015 sa konalo už tretie zasadnutie pracovnej skupiny k znižovaniu administratívnej záťaže s účasťou SKU. Stretnutie opäť viedol p. Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva p.... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  15.05.2015 17:19  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Spoločné stanovisko reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva k navrhovanej novele zákona č. 596/2003 Z. z.

Dňa 13. mája 2015 sa stretli zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej komory učiteľov, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a Asociácie stredných... ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  13.05.2015 21:17  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Čo je to vzdelanie?

Moja reakcia na blog A. Šteska z Denníka N a Vzdelávanie ako gombička vs. paralýza analýzy kampane Chceme vediet viac. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  09.05.2015 19:19  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Dňa 23. 4. 2015 sa z iniciatívy MŠVVaŠ uskutočnilo už druhé stretnutie pracovnej skupiny riaditeľov a učiteľov regionálneho školstva k problematike znižovania administratívnej záťaže. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  27.04.2015 05:29  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne