Film Učiteľka

Názor na film ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  19.12.2016 22:28  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Dialógy, nielen sobotné...

Miniglosa ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  26.11.2016 17:55  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Nežná...

Osobné želanie ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  17.11.2016 11:39  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVENČINÁR

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.11.2016 23:08  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

SJL: INFO ZO SAUS - KONFERENCIA A INÉ

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  14.10.2016 12:39  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE

Odkaz slovenčinárom od predsedu Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  05.10.2016 20:47  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

KONFERENCIA O KODIFIKÁCII SLOVENČINY

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  05.10.2016 00:32  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Námet na občiansku výchovu

Výrok ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  28.09.2016 23:45  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Ak chceš predísť úrazu...

Efektívna didaktická pomôcka ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  28.09.2016 00:37  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Právo veta a iné (Oto Žarnay)

Voľby riaditeľov škôl ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  22.09.2016 21:48  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Letné tábory aj v jeseni aktuálne - interview

Slovenské národné noviny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  16.09.2016 19:47  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Zasadnutie NRSR

Politici sú takí ako národ, ktorý si ich volí ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  13.09.2016 11:54  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne