Správa z rokovania komisie na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve

Blog  |  Miroslav Sopko  |  SKU  |  31.03.2015 17:59

Správa z rokovania komisie na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve

SKU sa v zastúpení Jany Kontúrovej a Sone Puterkovej dňa 26.3. 2015 zúčastnilana MŠVVaŠ prvého zasadnutia komisie,ktorá má priniesť návrhy na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve. Stratégiu SKU v tejto oblasti si môžete prečítať v priloženom dokumente. Stretnutie viedol p. Matej Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ. Konštatujeme, že stretnutie bolo efektívne a vzišli z neho tieto návrhy:
1) ŠkVP – má mať 1 stranu A4 – všeobecné informácie o škole, 1 stranu učebný plán (zredukovanie z asi 100 strán) a osnovy každého predmetu (tie si vyžadujú ďalšie doriešenie, keďže sú v procese novelizácie, prípadne odklad)
2) Zredukovanie dokumentácie k adaptačnému vzdelávaniu (zo 6 dokumentov na jeden, plus rozhodnutie).
3) Zredukovanie povinných údajov v záverečnej správe (skrátenie na polovicu).
4) Zlepšenie postupov v kontinuálnom vzdelávaní – prihlasovanie, uznávanie, priznávanie kreditov (zrušiť uznávanie a priznávanie kreditov riaditeľom, vyjasniť situáciu pred nástupom na vzdelávanie, zrušiť plán kontinuálneho vzdelávania).
5) Za SKU sme dosiahli, že prvým bodom nasledujúceho zasadnutia 23.4. bude elektronická dokumentácia – ETK, EŽK, ETV, snažíme sa o zmenu postoja ministerstva, aby už neboli spory o tom, čo sa dá a čo nie.
6) Za SKU sme navrhli najskôr sa venovať záťaži učiteľov, až potom riaditeľov a školy. Na ďalšom zasadnutí sa preto bude hovoriť aj o dokumentácii triedneho učiteľa. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v apríli a o jeho výstupoch Vás budeme opäť informovať.

 

Vopred ďakujeme za vašu podporu, ktorá nám dodá elán a pripomienky k veci pomôžu pri ďalších rokovaniach.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2198


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Pavol Hulík | (31.03.2015 18:10 - neprečítaný)

dobréééééé ...

* Reagovať | Zuzana Halgašová | (31.03.2015 23:14 - neprečítaný)

Veľmi, ozaj veľmi dobré podnety, pre učiteľa veľmi prínosné. Naša skúsenosť je, že inšpekcia sama osebe je vnímaná ako nástroj akejsi \"nepríjemnej\" kontroly, pred ktorou sa je potrebné triasť. A pritom, keď sme absolvovali hĺbkovú inšpekciu minulý rok, pri rozboroch hodín bolo každému učiteľovi SJL povedané niečo iné. Mali sme pocit, že aj samotní inšpektori majú v niektorých dokumentoch \"hokej\" . Čo máme \"prerobiť\" sme sa dozvedeli až z inšpekčnej správy. Vonkoncom sa mi však nepáči, že inšpekcia postupovala podľa tabuľky, v ktorej si jednoducho vyčiarkla, čo na hodine bolo resp. nebolo použité. Nezohľadňovala sa téma hodiny, Hlavne aby bolo použité IKT, skupinová práca, sebahodnotenie atď... Všetci predsa veľmi dobre vieme, že nie je hodina ako hodina. Možno to s prejednávanou témou veľmi nesúvisí, ja však skúsenosť z inšpekcie považujem za vrchol nežiaducej byrokracie! Boli sme po nej potom papiermi ozaj zavalení.
Veľmi vítam elektronizáciu dokumentov, avšak na jej zavádzanie je potrebné si zvykať a prispôsobovať sa, na čo učitelia ozaj nemajú čas ani chuť ( v mnohých prípadoch). A materiálne zabezpečenie nemusí byť prekážkou.
Celý dokument so všetkými bodmi by som však v praxi rada videla


*Pridať komentár