Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  21.10.2015 16:56

My, členovia a podporovatelia Slovenskej komory učiteľov z radov pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach na Slovensku, 

vzhľadom na ďalšiu neudržateľnosť nášho sociálneho a spoločenského postavenia, ktoré neodzrkadľuje mieru našej kvalifikácie, stupeň náročnosti a celospoločenskej prospešnosti našej práce, a ktoré nezodpovedá bežnej praxi pri odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v ostatných vyspelých štátoch, 

a vzhľadom na veľké rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, čo odporuje ústavnému princípu rovnosti v prístupe k vzdelaniu a nezabezpečuje všetkým pracovníkom v školstve rovnaké podmienky na prácu, 

vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne: 

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu; 
  3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a  najlepšej praxe v zahraničí.  

Požiadavky v tejto výzve sa zakladajú na zisteniach, odporúčaniach, porovnaniach a analýzach domácich a zahraničných organizácií, ktoré dlhodobo poukazujú na problémy v slovenskom školstve a zároveň navrhujú prijať účinné opatrenia na zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.

Slovenská komora učiteľov je pripravená kedykoľvek podať vysvetlenie k primeranosti a realizovateľnosti našich požiadaviek.

Obávame sa, že nenaplnenie požiadaviek formulovaných v tejto výzve v čo najkratšom čase prehĺbi atmosféru nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve, čo by mohlo viesť k narušeniu hladkého a ničím nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách.  

Signatári výzvy: 

Branislav Kočan, Vladimír Crmoman, Mária Barancová, Miroslav Sopko, Soňa Puterková, Andrea Benková, Dagmar Kolevová, Daniela Brašenová, Lucia Porubčanská, Jana Brigantová, Katarína Vargová, Jaroslava Srničková, Juraj Jonák, Anna Chlupíková, Eva Kurincová, Danka  Jarabová, Jana Kontúrová, Mária Kondelčíková, Edita Pláteníková, Ján Papuga, Jarmila Javorková, Viktor Križo, Jana Bartkovjaková, Ľudovít Sebelédi, Miloš Kmeť, Adrián Eštok, Martina Rundesová, Mária Rothensteinová, Ivana Sokolíková, Dana Lapšanská, Ľubomír Lanátor, Róbert Beutelhauser, Ján Macek, Juraj Smatana, Jana Gazarková, Jana Ftáčnik Pastorková, Daniela Jakubisová, Marianna Mojžišová, Alena Rapošová, Róbert Dadykin, Alena Boboš, Alena Vicenová, Tomáš Varga
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2029


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (21.10.2015 17:31 - neprečítaný)

podpisujem červeným perom a dvakrát podčiarkujem.....

* Reagovať | Edita Pláteníková | (21.10.2015 17:45 - neprečítaný)

Súhlas, podpísala som aj ja, ale mám obavu, že podpisy a výzvy stačiť nebudú.

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (21.10.2015 18:52 - neprečítaný)

isteže nebudú stačiť..... na presadenie týchto požiadaviek treba štrajk..... neobmedzený, osobný, ulicový a až do splnenia.....

* Reagovať | Tatiana Jenčová | (21.10.2015 19:37 - neprečítaný)

Pripájam sa a svoj podpis kde mám dať?

* Reagovať | Viktor Križo | (21.10.2015 20:33 - neprečítaný)

Samozrejme že je potrebný štrajk!! Už sme za tie roky prišli o toľké milióny, že keď budeme hoc aj mesiac bez peňazí, tak prežijeme, za lepšiu budúcnosť sa v dejinách už riskovalo oveľa viac a tu ide o minimálnu stratu. Okrem toho, keby bola riaditelia solidárny, tak to môžu zamestnancov vrátiť v podobe väčších vianočných odmien, lebo tie peniaze by ušetrili..

* Reagovať | Viktor Križo | (21.10.2015 20:34 - neprečítaný)

ups - \"boli riaditelia solidárni...\"

* Reagovať | Vladimír Burík | (22.10.2015 09:42 - neprečítaný)

Škoda, že nevieme, ako pridať podpis

* Reagovať | Tatiana Dolinská | (22.10.2015 11:07 - neprečítaný)

Veľké poďakovanie Slovenskej komore učiteľov!!!

* Reagovať | Marcela Labudíková | (22.10.2015 14:38 - neprečítaný)

Nič z toho nebude, vážení! Dnes sa pán minister vyjadril, že s týmito podmienkami sme mali vyrukovať počas kolektívneho vyjednávania! :-(

* Reagovať | Andrej Hipík | (23.10.2015 19:55 - neprečítaný)

Pán minister sa len tvári, že sa snaží učiteľom pridať! S peniazmi sa nešetrí a učitelia zostávajú na tom tak, ako to bolo predtým. Ja neviem, či je problém vybrať dobrého ministra. Bolo ich toľko a žiadny nebol ochotný riešiť situáciu: Hanba!

* Reagovať | Roman Lacko | (22.10.2015 17:27 - neprečítaný)

Súhlasím, jedine ostrý štrajk vedený KSU, nie slabými odbormi a najlepšie pred voľbami môže niečo zmeniť.

* Reagovať | Edita Pláteníková | (22.10.2015 18:32 - neprečítaný)

Pán Lacko, keby ako veľmi komora štrajk chcela, vyhlásiť ho nemôže, takú možnosť majú zo zákona len odbory a tie sú presne také, aká je ich členská základňa.

* Reagovať | Vladimír Crmoman | (24.10.2015 19:29 - neprečítaný)

Je štrajk podla zákona o kolektívnom vyjednávaní, ale aj štrajk podla ústavy(napríklad štrajk, ktorý viedli školy koncom roka 2012 pod názvom štafetový štrajk). Cesta je začať sa aktivizovať v mestách. Tu sú tri zásady, ktoré nám pomôžu sústrediť sa na cieľ:
1. osobná angažovanosť
2. priama komunikácia
3. vytváranie malých akčných skupín, ktoré spolupracujú
Treba obyčajné neformálne iniciatívy, sledujúce jednoduché a zrozumiteľné ciele: http://ibu7.webnode.sk/
Sú tu tri požiadavky na ktorých sa môžeme všetci zjednotiť: http://ibu7.webnode.sk/news/vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-sr-21-10-20151/
Problém je v tom, že sme izolovaní a nevidíme svetlo na konci tunela. To sa dá zmeniť len ak sa začneme sieťovať, organizovať, komunikovať a postupnými krokmi spolupracovať na jednoduchom a legitímnom cieli. Tie tri požiadavky sú len to čo nám už slúbili, alebo to čo nám zobrali a chceme to späť. My nechceme a nemusíme vyjednávať, my chceme len to, čo nám sľúbili.

* Reagovať | Emília Petková | (26.10.2015 14:52 - neprečítaný)

MŠ by mohlo reštrukturalizovať raz aj školstvo hm


*Pridať komentár