Testovanie 9

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  05.04.2016 12:30

Kolegovia, kolegyne, zajtra želám Vašim deviatakom príjemnú pracovnú atmosféru pri Testovaní 9. Aj keď sa to zdá byť formalitou, je to predsa len skúška ich schopností a Vašich vyučovacích metód. Okrem toho poznám veľa detí, ktorým na výsledku záleží. Tak sa držte! Keby sa zjavil nejaký problém, neváhajte nás (SAUS) informovať. Opäť budeme na základe Vašich pripomienok písať analýzu pre inštitúcie.


Hodnotenie:    | Zobrazení: 10583


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Milan Sojka | (05.04.2016 21:51 - neprečítaný)

podľa mňa, nezdá sa to byť len formalitou - je to formalita; nájde sa zopár žiakov ktorým na tom "záleží" (ale tých je len zopár - sú to tí, ktorí idú na gymnáziá (hlavne) - tak bolo testovanie pôvodne nastavené. Tí ostatní to majú . . . . . . . .
Analýza (čo žiaci nezvládli, čo nevedia) sa z testovania_9 nedá urobiť žiadna - a to píšem (za matematiku) ako učiteľ s takmer 40 ročnou praxou. Nikdy po testovaní som nevedel, čo to mám vlastne zlepšovať.

* Reagovať | Viera Dzurňáková | (06.04.2016 06:36 - neprečítaný)

Je to drahá formalita. Žiaci z podnetných rodín sa učia pre vedomosti, nepotrebujú na to testovanie 9.

* Reagovať | Mária Liptáková | (06.04.2016 12:16 - neprečítaný)

Milí kolegovia slovenčinári,
- čo Vy na to, že úloha 14 vo forme B Monitoru 2016 nemá v žiadnej možnosti riešenie ?
- čo Vy na to, že úloha 15 v tej istej forme TIEŽ nemá v žiadnej možnosti riešenie ?

Monitor bol v podstate / žiaľ, škoda, okrem týchto dvoch úloh ! / zostavený vhodne.

Marika

* Reagovať | Katarína Sušková | (06.04.2016 14:31 - neprečítaný)

Dobrý deň,
úloha 14 má riešenie - C (bosý je akostné prídavné meno, je to uvedené aj v učebnici slovenčiny pre 9.ročník na str.118), úloha 15 mne osobne jednoznačne vychádza na možnosť A.

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:37 - neprečítaný)

Pozor, akostné prídavné mená nie sú v žiadnom prípade iba tie, čo sa nestupňujú. To sa veľmi zle učí.

* Reagovať | Daniela Kravecová, PhD. | (06.04.2016 12:44 - neprečítaný)

Zadania Testovania pripravuje tím ľudí, testuje ho, analyzuje, a pod. Tam sa predsa nemôže stať, že pustia "len" dve úlohy nevhodné! Čo sú to potom za odborníci?

Daniela

* Reagovať | Danka Kubičková | (08.04.2016 09:34 - neprečítaný)

Mňa by zaujímalo, kto, kde, kedy a na akej vzorke žiakov, príp. učiteľov testoval a overoval tieto úlohy, pretože ak by sa tak naozaj dialo, asi by nevznikla táto diskusia o vhodnosti/nevhodnosti úloh a ich správnom riešení.

* Reagovať | Oľga Felcanová | (06.04.2016 14:28 - neprečítaný)

Pani Mária Liptáková, úloha 14 vo forme B Testovania 9 má riešenie. Prídavné mená, ako napr. bosý, slepý, mŕtvy sa síce nedajú stupňovať, ale sú akostné, pretože znamenajú najvyšší stupeň uvádzanej vlastnosti.

* Reagovať | Miroslava Lakatosova | (06.04.2016 15:18 - neprečítaný)

Áno, súhlasím s pani Felcanovou, sú to hraničné prídavné mená, sú akostné, ale nedajú sa stupňovať, pretože opisujú hraničnú situáciu. Takýchto slov je v akostných prídavných menách málo, sú skôr výnimkou.Testujeme znalosť výnimiek?

* Reagovať | Mária Gaborčíková | (06.04.2016 18:21 - neprečítaný)

Z viacerých otázok som mala pocit, že testovaním chcú žiakov nachytať na výnimkách a nie dokázať ich reálne znalosti a kompetencie. V SJL teste, forma A, mätúcimi otázkami (podľa mňa) boli: 3, 19, 20, 25.

* Reagovať | Radoslava Búdová | (06.04.2016 16:12 - neprečítaný)

Súhlasím, v B forme úloha 14 C, a v úlohe 15 A, pretože v B žmurklo na neho šťastie je personifikácia. Dúfam, že sa nemýlim.

* Reagovať | Miroslav Blaho | (06.04.2016 16:33 - neprečítaný)

Máte pravdu, Žmurklo na neho šťastie je personifikácia. Personikácia je však druhom metafory. V konečnom dôsledku by to teda mala byť metafora.

* Reagovať | Mária Gaborčíková | (06.04.2016 18:28 - neprečítaný)

V tejto otázke išlo aj o správne priradenie významu slov mihať a sliepňať z ukážky. Slovo sliepňať má podľa ukážky význam: slabo horieť, slabo svietiť; o svetelných zdrojoch: sviečka, žiarovka sliepňa, škamre nár. - podľa toho by správnou odpoveďou mali byť žmurkajúce uhlíky v pahrebe... ale... význam slova mihať v danej ukážke nie je vysvetlený... je tam iba sloveso mihať sa... žiakov mohlo zmiasť aj to, že žmurkajúce uhlíky mohli označiť ako epiteton... Som zvedavá na oficiálne výsledky

* Reagovať | Ľubica Volfová | (06.04.2016 16:50 - neprečítaný)

Ľubica Volfová

My sme sa nevedeli zhodnúť v B forme v otázke 11. Z akého slovníka sú dané slová?

* Reagovať | Miroslav Mizík | (06.04.2016 17:29 - neprečítaný)

Vo forme A úloha 24 (vo forme B je to 23) nemá riešenie, hľadajú sa tam v jednej z možnosti obe slová vzniknuté odvodzovaním predponou: A požiadanie - požiadať odvodené predponou od žiadať, návštevník odvodené príponou od návšteva – táto možnosť to nie je; B bezpečnosť – odvodené príponou od bezpečný, prevádzka odvodené príponou od prevádzať – táto možnosť to nie je; C zaplatenie – zaplatiť odvodené predponou od platiť, vstupné – odvodené príponou od vstup, príp. vstúpiť – táto možnosť to nie je; D minimálny – odvodené príponou od minimum, počet – odvodené bezpríponovo od počítať – táto možnosť to nie je... Akokoľvek pozerám, dve odvodené predponou spolu v jednej z možností tam nevidím. Alebo mám chybné výtlačky testov?

* Reagovať | Katarína Sušková | (06.04.2016 17:50 - neprečítaný)

Najpravdepodobnejšie to bude možnosť C, pretože vstupné môže byť odvodené nielen od slova vstúpiť, ale aj stúpiť, tým pádom je v- predpona.

* Reagovať | Ľudmila Šupáková | (07.04.2016 22:17 - neprečítaný)

...vstúpiť, pristúpiť, nastúpiť, odstúpiť ako vbehnúť, pribehnúť, odbehnúť......

* Reagovať | Miroslav Blaho | (06.04.2016 17:53 - neprečítaný)

Vo forme A ot. č. 24 v možnosti C považujem základové slovo stupaj, (krok) urob stupaj (krok) dovnútra , teda vstúp. Považujem za správne C

* Reagovať | Miroslav Mizík | (06.04.2016 18:19 - neprečítaný)

re: Katarína Sušková: áno, sloveso vstúpiť je odvodené predponou v-, ale to by tam muselo byť určované slovo vstúpiť - až od slovesa vstúpiť sa príponou -ný utvorilo podstatné meno vstupné - pri zisťovaní, ako vzniklo slovo, vždy berieme posledný proces zmeny slova, čo je v tomto prípade odvodenie pomocou prípony -né od slovesa vstúpiť. Presnejšie však je to, že sa utvorilo od podstatného mena vstup, keďže vstupné je poplatok za vstup, podobne ako sa príponou –né utvorili analogicky aj iné podobné slová: vstup - vstupné (poplatok za vstup), bolesť – bolestné (poplatok za bolesť), dovoz – dovozné (poplatok zaa dovoz), funkcia (funkčné (príplatok za funkciu), doprava – dopravné (poplatok za dopravu), podobne od slovies: cestovať – cestovné (poplatok za cestovanie), štartovať – štartovné (poplatok za štartovanie, štart), baliť – balné (poplatok za balenie) ciachovať - ciachovné (poplatok za ciachovanie) atď. Teda určite je slovotvorný postup takýto: vstup, príp. vstúpiť - vstupné, teda odvodzovanie príponou a nie odvodzovanie predponou.
re: Miroslav Blaho: od stupaj by muselo vyjsť výsledné slovo vstupajné

* Reagovať | Katarína Sušková | (06.04.2016 18:31 - neprečítaný)

Áno, máte pravdu, ale keďže všetci vieme, že testy zostavujú tak, aby to nebolo hneď všetko jednoznačné a do správnych odpovedí dajú všelijaké výnimky a slová, nad ktorými treba asi stokrát porozmýšľať, tak logicky z toho vychádza práve možnosť C...

* Reagovať | Miroslav Mizík | (06.04.2016 21:15 - neprečítaný)

to nie je výnimka, aj možnosť C nie je správna, celá úloha by sa nemala hodnotiť

* Reagovať | Darina Hatiarová | (06.04.2016 21:23 - neprečítaný)

Súhlasím, úloha nemá riešenie

* Reagovať | Miroslav Mizík | (06.04.2016 22:18 - neprečítaný)

Aby som to upresnil, pozrel som sa do Morfológie slovenského jazyka, kde sa píše, že podstatné meno vstupné vzniklo prechodom prídavného mena vstupný k podstatným menám, teda jeho substantivizovaním. A vstupný je vzťahové prídavné meno utvorené slovotvornou príponou -ný od slovotvorného základu vstup-, teda vzniklo odvodzovaním príponou

* Reagovať | Eva Slyšková | (07.04.2016 04:32 - neprečítaný)

Otázka z pozicie matky: Je realna moznost,ze by tuto otazku nehodnotili? Vraj sa uz stalo nieco podobne po minule roky. Dokedy sa to musi rozhodnúť? Dakujem.

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:42 - neprečítaný)

Evka, SAUS to bude pripomienkovať a navrhne anulovanie. Len keby bolo viac členov SAUS, mali by sme väčšiu silu... Takto to môžu/nemusia počúvnuť.

* Reagovať | Viera Kapičáková | (09.04.2016 14:37 - neprečítaný)

Súhlasím, úloha by sa nemala hodnotiť.

* Reagovať | Jarmila Mendrošová | (06.04.2016 18:35 - neprečítaný)

Neporadili by ste mi prosím vás ? Aká bola odpoveď vo forme A , 20 otázka

* Reagovať | Darina Hatiarová | (06.04.2016 19:01 - neprečítaný)

Alternatívy B a C azda väčšina žiakov intuitívne vylúčila. Niektorí (sčítanejší? pohybujúci sa v podnetnejšom prostredí?...) žiaci možno vedia, že výraz žmurká ako žaba z prachu znamená prestrašene či prekvapene pozerať, preto nemôže byť riešením. Ostatní si mali vystačiť s textom ukážky č.4, z ktorého vyplýva, že slová mihať (sa), sliepňať sú synonymá k slovu blikať s významom prerušovane a obyč. slabo svietiť. Riešením teda musí byť možnosť D. AJ KEĎ: Sloveso mihať, ktoré je v otázke, v ukážke č.4 nefiguruje! Dá sa nájsť v KSSJ: http://slovniky.juls.savba.sk/?w=miha%C5%A5&s=exact&c=beba&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=sssj2&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=bernolak&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&d=pskcs&d=psken&d=noundb&ie=utf-8&oe=utf-8#

* Reagovať | Jarmila Mendrošová | (06.04.2016 19:15 - neprečítaný)

Mýslim, že máte pravdu ale v neoficiálnych výsledkoch je to B ... žmurklo na neho šťastie

* Reagovať | Eva Petiková | (06.04.2016 18:47 - neprečítaný)

Milí kolegovia, stretla som sa dnes po "Testovaní 9" s kolegyňou, ktorá je už na dôchodku, ale všetko, čo sa deje v "škole", ju veľmi zaujíma a najmä TRÁPI. Jej slová sú pre mňa podstatné: "Netráp sa kvôli nezmyslom, ktoré tie deti v živote nebudú potrebovať. Tráp sa kvôli tomu, čo si ich "ne-naučila", aby boli dobrými a slušnými ľuďmi, ktorých táto krajina potrebuje." Celé "T9" je podľa nej len "vykonštruované" a vôbec sa nehľadí na úroveň SJL. A "MY" to stále trpíme a za tie isté "peniaze" ako tí, čo ich netestujú, teda iné aprobácie ako SJL - M !!! A nikto to doteraz nezmenil, nenašiel sa minister školstva, ktorý by nás ohodnotil a podporil v "zápase" o budúcnosť generácie, ktorú učíme. Môžeme medzi sebou viesť debaty na úrovni a jeden druhého prípadne aj "poúčať", či "kritizovať", ale...plat máme ten istý a diktáty, či slohy si aj tak nosíme "domov" na víkend, keď iní majú voľno.Bolo by toho veeeľa, čo som nenapísala, no viem, že aj tak nájdem tých, čo ma POCHOPILI. ĎAKUJEM, Boh nech Vám žehná, na Vašej "ceste životom". ( Nezhodný prívlastok,metafora). Eva

* Reagovať | Ľuboš Sibert | (06.04.2016 19:07 - neprečítaný)

Súhlasím so všetkým, čo ste v príspevku spomenuli...

* Reagovať | Darina Hatiarová | (06.04.2016 19:08 - neprečítaný)

Vďaka, kolegynka, za Váš komentár. Myslím, že triafa klinec po hlavičke.

* Reagovať | Marta Moravčíková | (06.04.2016 19:42 - neprečítaný)

Pozdravujem Vašu - našu kolegyňu a ďakujem za múdre slová.

* Reagovať | Jana Čillíková | (06.04.2016 20:23 - neprečítaný)

Úplne súhlasím s Vaším príspevkom. Neviem, čo si NÚCEM chce týmito testami dokázať. Pretože podľa mňa tak akurát dokáže deprimovať učiteľov i žiakov. Čo je to za test, keď sa na niektorých otázkach nezhodnú ani vysokoškolsky vzdelaní učitelia slovenčiny??? Pani Lakatosová to pekne povedala: " Testujeme znalosť výnimiek ?"Myslím, že by bolo najlepšie zrušiť celý NÚCEM a takto ušetrené peniaze oveľa zmysluplnejšie využiť na ocenenie stále nedocenenej práce učiteľa.

* Reagovať | Mária Peťová | (07.04.2016 10:51 - neprečítaný)

Maximálny súhlas !

* Reagovať | Zuzana Hronová | (07.04.2016 19:28 - neprečítaný)

Blahoželám Vám pani Petiková k tomu, ako ste to krásne napísali. Snáď som sa vyjadrila štylisticky a gramaticky správne.

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:44 - neprečítaný)

Váš názor budem reprodukovať.

* Reagovať | Zlatica Lišková | (06.04.2016 19:39 - neprečítaný)

Pridávam technickú pripomienku. V elektronickom testovaní bolo miesto slova personifikácia uvedené presonifikácia. Vyriešili sme to krížovou kontrolou s papierovým testovaním, ale takáto chyba by sa nemala vyskytnúť. Všimla si to jedna pozorná žiačka.

* Reagovať | Mária Šiftárová | (07.04.2016 20:10 - neprečítaný)

pani Petíková, krásne ste to napísali, súhlasím s Vami

* Reagovať | Mária Čechová | (07.04.2016 20:29 - neprečítaný)

Vďaka za pekné myšlienky, pani Petíková

* Reagovať | Petronela Lehotská | (07.04.2016 20:41 - neprečítaný)

Tohto roku celkom vydareny test na to, co Nucem ponuka. Druha vec je opodstatnenie testovania, preco detom davat same chytaky. Preco testovat len tieto dva predmety a pod.

* Reagovať | Jana Ratajová | (07.04.2016 20:55 - neprečítaný)

Po včerajšom testovaní som mala chuť dať výpoveď, bolo mi do plaču. Moji deviataci odchádzali po väčšine smutní a znechutení. Mnohí dobrí žiaci pokazili, čo mohli. Povedali mi, že čím viac nad niektorými úlohami hĺbali, tým sa v tom viac zamotávali. Stres zohral svoju úlohu, sama neviem, akoby som uvažovala v strese ja. Keď som končila ZŠ,čakali ma akurát prijímacie pohovory, spomínam si na ten test. Jasné, stručné formulácie, žiadne chytáky. Vieš-nevieš. Načo je to to dobré?! Celý tento cirkus! To už naozaj nie je kam dať peniaze? Počas uplynulých mesiacov sme sa každý utorok popoludní stretávali a riešili staré testy z predchádzajúcich rokov. Čím boli staršie, tým jednoznačnejšie otázky obsahovali. Každý z nás si svojich žiakov pozná najlepšie. Vidí, aký pokrok za tie roky urobili. Mám v triede aj deti s poruchami učenia. Na ne som zvlášť hrdá. Ako môže niekto posúdiť prácu učiteľa žiakov na základe jedného, s odpustením, hlúpeho testu?! Mám pocit, že je tu niekto platený za to, aby za každú cenu cenu učiteľom a žiakom dokazoval, že sú neschopní.

* Reagovať | Zuzana Hronová | (07.04.2016 21:15 - neprečítaný)

Hlavu hore, je to za nami...

* Reagovať | Soňa Moncmanová | (07.04.2016 22:18 - neprečítaný)

Mne sa nepáči nesúlad časového harmonogramu a pokynov k testovaniu. Bola som administrátorom v skupine ZZ na SJL rozdať testy, prečítať úvodný text a žiaci sa majú oboznámiť s textom po dobu 5 min má byť obsiahnuté v 5 min podľa časového harmonogramu. No nereálne.V prvých 10 min mi čas ešte aj zvýšil. Tak načo to takto delia a nenechajú to v celku. A v úvodnom texte pre nich na SJL v poslednej vete boli spomenuté pomocné papiere, ktoré na SJL nemajú. Je to síce taká drobnosť ale keď sa už vyhadzujú peniaze tak aspoň poriadne. Som matikárka a pre mňa bola SJL španielska dolina. Syna mám šiestaka, tak hádam do deviatej triedy sa doučím

* Reagovať | Emília Petková | (08.04.2016 11:25 - neprečítaný)

dobrá a správna debata

* Reagovať | Helena Vrlinová | (08.04.2016 11:41 - neprečítaný)

Ako učiteľka s 35 - ročnou praxou som zhodnotila test z matematiky ako časovo náročný pre priemerných žiakov. V jednej úlohe boli ešte jedna, dve podúlohy, boli zadané príklady z 9. ročníka v druhom polroku. Ľudia, ktorí to zostavovali učili vôbec niekedy žiakov, či učili len vo výberových triedac. kde sú tí najlepší z najlepších&, Načo je to dobré znechutiť žiakov, aj vyučujúcich. Treba si preštudovať aj štandarty ISCED 2.
Helena Vrlinová

* Reagovať | Ján Papuga | (08.04.2016 21:21 - neprečítaný)

Kolegovia, kolegyne, SAUS Vaše názory spracuje a pošleme pripomienky. Aj v FB skupine SAUS sme mali podobné pocity a postrehy. Na rozdiel od EČ bolo T 9 naozaj problematické.

* Reagovať | Miroslav Mizík | (09.04.2016 01:23 - neprečítaný)

Re: Eva Slyšková: Dúfam, že z pozície matky vás neznechutí odpoveď, že je minimálna možnosť, že by úlohu A 24 (B 23) nehodnotili. Oni si chybu sami určite nepriznajú a navyše, ako vidím z niekoľkých tunajších komentárov, mnohí učitelia sa dajú popliesť autoritou "tých tam hore" a pokojne im "zhltnú" nesprávnu odpoveď... Mojím obľúbeným odvetvím jazykovedy na fakulte bola etymológia a s ňou súvisiace tvorenie slov som musel ovládať ako otčenáš, lebo z tejto oblasti som robil aj diplomovú prácu, tak viem, o čom hovorím. Keď je raz vzťahové prídavné meno vstupný, -á, -é odvodené slovotvornou príponou -ný, -ná, -né od slovotvorného základu vstup-, tak to nik nezmení a fabulovanie o predpone v- je nezmyslom, predstavte si utvorenie tohto príd. mena predponou v- od slovotvorného základu stupný (také slovo v slovenčine nie je, toto prídavné meno a z neho substantivizované slovo je utvorené od slovotvor. zákl. vstup- príponou, keďže vstupný poplatok, vstupné je poplatok za vstup). O tom všetkom som napísal do tohto fóra, do fóra Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, ale napriek tomu si myslím, že v tejto otázke nakoniec uznajú niektorú z tých štyroch nesprávnych odpovedí, najskôr 24 C vo forme A. Je mi ľúto, že viacerí z tých desaťtisícov slovenských učiteľov vôbec uvažujú o tom, že niektorá z možností v tej otázke je správna, hoci neverím že by to neovládali, ale asi je im to jedno a nevyjadria sa k tomu, je mi ľúto, že inštitúcia, ktorá žiakov i učiteľov každoročne terorizuje testovaním, neovláda základné poznatky z oblasti, ktorú testuje. Je mi ľúto, že náš štát vynakladá prostriedky daňových poplatníkov na inštitúciu ako NÚCEM, ktorá mala celý rok, aby pripravila bezchybný test, no napriek tomu sa jej to nepodarilo, inštitúciu, ktorá sa každý rok snaží dokázať, že priemerný žiak nie je na úrovni jazykovedca ani literárneho vedca. To ale svojimi testami dokazovať nemusí, to je prirodzené, vie to každý a nemusia sa na to von oknom vyhadzovať nemalé prostriedky. Chcel som napísať ešte asi 20 riadkov, ale škoda slov, je mi z toho zle...

* Reagovať | Eva Slyšková | (09.04.2016 13:17 - neprečítaný)

Dakujem za povzbudive slova. Synovi chyba k prijatiu na stred.skolu bez prijimaciek 1 spravna odpoved, preto to zamrzi o to viac. Ale uz sme sa trosku otriasli..... ideme dalej, pripravujeme sa na prijimacky a v kutiku duse mala iskierka nadeje.... Monitor ma caka s druhym synom o rok, tak sa "tesim".
Dakujem vam este raz.

* Reagovať | Pavol Holeša | (11.04.2016 08:25 - neprečítaný)

Pán kolega,

v slove vstupný ja vidím predponu. Poznám slová vstupný, prístupný aj neprístupný.

* Reagovať | Miroslav Mizík | (11.04.2016 13:56 - neprečítaný)

Pán kolega, aj ja vidím v slove vstupný predponu, ale nie je to slovotvorná predpona tohto slova. Zo slovesa stúpiť bolo predponou odvodené sloveso vstúpiť, v ňom je predpona v- slovotvorná (odvodzovacia), lebo pomocou nej sme utvorili, odvodili to sloveso. Ale slovo vstupné bolo utvorené zo základu vstup-, ktorý predponu už obsahoval, takže pomocou nej sa to slovo neodvodzovalo, vstup- bol už hotový základ, ku ktorému sa pripojila prípona -ný a práve táto prípona je v slove vstupný slovotvorná (odvodzovacia). Úloha neznela vybrať slová, ktoré obsahujú akúkoľvek predponu, (potom by riešenie bolo správne), znela vybrať slová, ktoré boli odvodené predponou (tým sa myslí, ktoré boli utvorené bezprostredne slovotvornou predponou), čo slovo vstupné nebolo, ako som vysvetlil o niekoľko riadkov vyššie. Takže daná úloha nemá správne riešenie. Mimochodom, aj slovo prístupný bolo odvodené príponou -ný z už hotového slovotvorného základu prístup-.

* Reagovať | Pavol Holeša | (14.04.2016 08:18 - neprečítaný)

Ďakujem, má to logiku, človek sa učí celý život. ;-)

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:46 - neprečítaný)

VYNIKAJúCI POSTREH... ZVEREJNENIE SPRáVNYCH ODPOVEDí PRE NáS NEMôžE BYŤ ARGUMENTOM...

* Reagovať | Eva Žibrunová | (09.04.2016 11:28 - neprečítaný)

Výstižný pohľad na T9! Vďaka!

* Reagovať | Katarína Udvardyová | (10.04.2016 16:22 - neprečítaný)

Je Testovanie -9 objektívne? Na túto otázku by asi mnohí čitatelia denníka Pravda odpovedali NIE. Je zarážajúce, že 7.4.2016 sa v uverejnenom článku ,,Deviataci si testami otvárali dvere stredných škôl" ( autorka Katarína Kováčová), pravdepodobne bola prítomná na testovaní v ZŠ Kulíškova v Bratislave, kde citovala učiteľku:,,Nevyrušujte sa navzájom. Ak budete niečo potrebovať,zodvihnite ruku. K dispozícii máte Pravidlá slovenského pravopisu, ktoré som vám rozdala,"vysvetľuje dozorujúca učiteľka. Dodá ešte presnú inštruktáž k vypĺňaniu odpoveďových hárkov a začína plynúť hodina na vypracovanie. V ďalšom odseku sa píše o tom, že majú aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale tí majú dlhší čas na vypracovanie úloh. Toľko zo spomenutého článku. Ako mali naštudované pokyny k testovaniu administrátorka a externý dozor, keď v pokynoch je uvedené v bode 9. Na vyučovacích jazykoch dovolí žiakom používať iba pero, ktoré píše namodro. Nedovolí im používať mobilné telefóny, iné študijné materiály a pomôcky, ani vlastnoručne urobené výpisky, pravidlá a podobne. PRETO JE TESTOVANIE NEOBJEKTÍVNE!!

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:47 - neprečítaný)

Zistili sme, že s tými PSP uverejnili nesprávnu informáciu. Učiteľka im ich nerozdala.

* Reagovať | Terézia Lampartová | (10.04.2016 16:55 - neprečítaný)

Ja osobne nie som zástanca Testovania 9, pretože nemá opodstatnenie...čitateľská gramotnosť sa nemá učiť len na hodinách slovenčiny, ale aj na ostatných predmetoch, preto si myslím, že by to nemalo byť nazvané Testovanie zo SJL...
Ale po dlhých rokoch - podľa môjho názoru - tento test bol najmenej problematický. Aj otázky na čítanie s porozumením neboli až také zahmlené... boli celkom jednoznačné...
Samozrejme, že nad niektorými otázkami bolo treba popremýšľať, ale toto Testovanie je určené aj pre šikovnejších, nielen pre priemerných žiakov, tak je to rozumné..
Je však smutné, že sa tu zamýšľame nad otázkami, ktoré majú riešenia a my sme tí, ktorí to majú žiakov naučiť a nie špekulovať, že to nemá riešenie, keď aj tu v tejto diskusii už niektorí kolegovia dokázali, že tie riešenia existujú...ako napr. pri slove VSTUPNÉ existuje iné slovo s predponou - napr.ODSTUPNÉ... z toho vyplýva, že toto slovo má predponu... ale už hore niektorí kolegovia popísali iné príklady. tak načo o tom ešte hovoriť?
Podobne v úlohe so sliepňavým svetlom to bolo v otázke jasne definované, čo má metafora obsahovať. Nemôže mihnúť, sliepňať na neho šťastie, tak táto možnosť automaticky odpadá.

* Reagovať | Anna Hudáková | (10.04.2016 20:58 - neprečítaný)

...absolútny súhlas so všetkým napísaným!

* Reagovať | Miroslav Mizík | (10.04.2016 21:34 - neprečítaný)

Ešte sa zas musím vyjadriť k tvoreniu slov... vraj kolegovia "dokázali" pomocou slova odstupné, že vstupné má predponu To hádam všetci kolegovia spali alebo chýbali, keď sa preberalo tvorenie slov? A čo potom učia svojich žiakov, keď preberajú tvorenie slov odvodzovaním? Veď aj slovo odstupné je odvodené príponou. Je sloveso stúpiť, z neho sa príponou odvodilo odstúpiť: slovotvorná predpona v- + slovotvorný základ stúpiť. A z tohto slova odstúpiť sa potom príponou odvodilo odstupné: slovotvorný základ odstúp- + slovotvorná prípona -né. Presne tak je to aj so slovom vstupné, teda obe slová - vstupné aj odstupné sú odvodené príponou.

* Reagovať | Miroslav Mizík | (10.04.2016 21:36 - neprečítaný)

pardon, preklep, veta má správne znieť: Je sloveso stúpiť, z neho sa predponou odvodilo odstúpiť. Ale všetko za tým je už správne

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:49 - neprečítaný)

Mám aj vyjadrenia odborníkov, jazykovedcov, že úloha so slovotvorbou nemá riešenie. Ja vítam, že učitelia pristupujú kriticky k testovaniu, pretože sa opakujú stále rovnaké chyby.

* Reagovať | Miroslav Mizík | (10.04.2016 21:58 - neprečítaný)

Ešte trošku (možno) jednoduchšie a zrozumiteľnejšie: slovo vstupné (a tiež odstupné) obsahuje predponu, ale nebolo ňou odvodené. Vstupné bolo odvodené príponou -né zo slova vstup, ktoré predponu v- už obsahovalo. Teda slovo vstupné bolo odvodené príponou a celá úloha naozaj nemá správne riešenie.

* Reagovať | Terézia Lampartová | (11.04.2016 11:39 - neprečítaný)

A nedokázali ste tým, že to slovo má aj predponu, aj príponu? Stúpiť - vstúpiť - vstupné...koreň slova (slovotvorný základ - STÚP)

* Reagovať | Milada Menyhárová | (11.04.2016 12:04 - neprečítaný)

Ja myslím, že kolega Mizík Vám to už dosť jasne vysvetlil. Úloha je nesprávne formulovaná. Slovo vstupné jednoznačne vzniklo príponou. Stupné je len názov jednej obce na Slovensku.

* Reagovať | Terézia Lampartová | (11.04.2016 15:25 - neprečítaný)

S týmto nemôžem súhlasiť...Odkedy sa predpona určuje podľa toho, či zvyšok slova má alebo nemá význam?? Slovotvorný základ nemusí mať vždy nejaký samostaný význam....alebo zmysel.
Takže či stupné existuje alebo nie, nemá vôbec dopad na to, že v- je predpona. (a samozrejme je tam aj prípona)
Naďalej si myslím, že táto diskusia nemala vôbec vzniknúť, preteže úloha je jasná a jednoznačná.
Aj v KSSJ je uvedené, že opak ku slovu VSTUP je VÝSTUP.... už z tohoto vyplýva, čo je predpona. ( nástupná stanica, výstupná stanica, atď..)

* Reagovať | Katarína Lukáčová | (11.04.2016 17:47 - neprečítaný)

Pani Lampartová,
my vieme, že v- v slove vstupné je predpona, to však neznamená, že úloha je jasná a jednoznačná. Je zlá - nemá správne riešenie. Pán Mizík to veľmi kompetentne zdôvodnil. Pripomeniem Vám znenie otázky z testu: V ktorom slovnom spojení vznikli obe slová odvodzovaním predponou?
Rovnako tak úloha s metaforou. Argument, že sa tri možnosti dali vylúčiť a jednoznačne vyplynulo správne riešenie, neobstojí. Raz mali žiaci nájsť metaforu, tak nemá čo byť správnym riešením možnosť s epitetom.

* Reagovať | Katarína Lukáčová | (11.04.2016 19:13 - neprečítaný)

Poznámka k jazyku v teste
Správny je zápis ja-forma, on-forma so spojovníkom a bez medzier. Zápis s pomlčkou a medzerami je nesprávny.
Zápis Foto-Video je nesprávny. Správny zápis: Foto, video, príp. Foto/video.

* Reagovať | Monika Haburajová | (11.04.2016 22:10 - neprečítaný)

Ja dávam občas deckám do testu bonusové úlohy. Keď sa argumentuje tým, že test je robený aj pre tých šikovnejších žiakov, tak v závere testu navrhujem bonusovú úlohu: Nájdi aspoň 1 chybu Samozrejme, nejdem sa hrať na nemylnú, aj mne sa stane, že sa seknem, keď tvorím testy, ale môj test nie je celonárodným testom a v príp. svojho omylu sa so žiakmi buď zasmejem, príp. pochválim za ostrý zrak (napr. keď mi tam zašarapatí tlačový škriatok), alebo zruším úlohu, keď sa mi stane, že som to chcela tak prešpekulovať, že som vymyslela odpovede, bez správnej odpovede., alebo uznám dve správne odpovede, ak sú tam dve namiesto jednej ;-)

* Reagovať | Ján Papuga | (13.04.2016 12:52 - neprečítaný)

Väčšinu Vašich pripomienok spracúvam a budeme to posielať za SAUS ako hromadnú pripomienku.

* Reagovať | Darina Hatiarová | (13.04.2016 22:56 - neprečítaný)

Ďakujeme, pán Papuga

* Reagovať | Eva Slyšková | (18.04.2016 17:25 - neprečítaný)

Dobrý deň,

dovolila som si spýtať sa na spornú otázku ohľadne slov utvorených slovotvornou predponou človeka najpovolanejšieho, zamestnanca JÚĽŠ SAV pani Duchkovej. Pán Mizík sa nemýlil.

"Riešením zadania, v ktorom slovnom spojení vznikli obe slová odvodzovaním predponou, nie je ani jedna z uvedených možností. Za správnu nemožno považovať ani možnosť c) zaplatenie vstupného, pretože slovo vstupné nespĺňa dané zadanie, keďže vzniklo z podstatného mena vstup príponou -né a to zo slovesa vstúpiť, ktoré vzniklo zo základového slovesa stúpiť pridaním predpony v-. Možnosť c) by bola správna v prípade, keby sa malo uviesť slovné spojenie, v ktorom obe slová majú predponu. "

Ako s touto vedomosťou naložiť? Minulý rok bola zle sformulovaná otázka bez správnej možnosti odpovede nehodnotená, anulovaná. Podarí sa to aj tento rok a uzná NUCEM svoju chybu?
Vďaka pán Papuga, že sa o to budete snažiť.

* Reagovať | Ján Papuga | (19.04.2016 13:24 - neprečítaný)

Ďakujem, je to závažný argument!


*Pridať komentár