Začínajúci učiteľ je platený pod minimálnou mzdou!

Blog  |  Ján Macek  |  Odbory v školstve...  |  30.11.2016 20:24

Kolegyne a kolegovia!

Nemáte náhodou minimálnu mzdu, prípadne nie ste platení pod úrovňou minimálnej mzdy?
Dočítal som sa, že sú rôzne stupne minimálnej mzdy.
Od 1. do 6. stupňa. 1. stupeň je momentálne minimálna mzda 435 €. V najvyššom stupni je 870 €.
Otázka znie, do akého stupňa patria učitelia?

Prečítal som si formulácie v 4 a 5. stupni, ktoré sedia na učiteľské povolanie.
Pri štvrtom stupni sa píše - systémové a metodické práce spojené so zvýšenou duševnou námahou
Pri piatom stupni sa píše - špecializované systémové, koncepčné, tvorivé alebo metodické práce s vysokou duševnou námahou

A teraz pikoška - v 4. stupni je minimálna mzda 696 € a v 5. stupni 783 € !!!
Začínajúci učiteľ v 9. tarife má 650 € !!!!!
Tak je jasné, že začínajúci učiteľ je pod minimálnou mzdou!!!

Alebo nie je? Alebo ako to je? Jediné iné vysvetlenie čo sa mi ponúka je, že učitelia patria pod 4 stupeň. Zrejme si táto vláda myslí, že naša práca nie je spojená s duševnou námahou.
Do tretieho stupňa patria napríklad zdravotné sestry. Do druhého stupňa patria predavačky, administratívne pracovníčky. Logika mi našepkáva, že učitelia patria potom niekde medzi štvrtý a tretí stupeň, čiže niekde do administratívno právnej čiernej diery.

Podrobnosti si prečítate v tomto článku: http://www.pluska.sk/rady-tipy/minimalna-mzda-slovensku-stupne-870-eur-nie-nie-je-zart.html?utm_source=facebook&utm_medium=funpage&utm_campaign=fans

Hodnotenie:    | Zobrazení: 1681


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Peter Pastucha | (30.11.2016 20:41 - neprečítaný)

Nikto nevie kam patríme, všetci sa nás boja, všetci dávajú ruky preč od nás, ani inšpektorát práce si nevie s nami rady - nevie kam nás zaradiť. No čo už. Hlavne, že my vieme.

* Reagovať | Vladimír Crmoman | (30.11.2016 23:41 - neprečítaný)

Upozorňujeme na to už dva roky: "SKU preto požaduje, aby spôsob odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov bol vzhľadom na stupeň náročnosti, zodpovednosti a celospoločenskej prospešnosti ich práce uvedený do súladu s § 120 Zákonníka práce a ich nástupný plat predstavoval dvojnásobok minimálnej mzdy."
http://komoraucitelov.org/clanok-235-stanovisko-sku-z-valneho-zhromazdenia-29-11-2014.html

* Reagovať | Mária Andrášiková | (01.01.2017 20:29 - neprečítaný)

výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje vyššie odborné vzdelanie skončené úspešným vykonaním absolutória4) alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia skončeného vykonaním bakalárskej skúšky,
5)
e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Na výkon týchto prác sa spravidla vyžaduje absolvovanie vysokoškolského štúdia skončeného vykonaním štátnej skúšky


* Reagovať | Mária Andrášiková | (01.01.2017 21:08 - neprečítaný)

V predošlom príspevku sa mi nezobrazil začiatok príspevku:


pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo........

Je to z prílohy k Zákonníku práce
Príloha k zákonu č. 311/2001 Z. z.
Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest


*Pridať komentár