Aj deti v materskej škole musia mať svetlo a teplo

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  02.05.2017 07:29

Tak riekol podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Ing. Jozef Turčány. A má pravdu. Deťom v materskej škole treba svietiť, kúriť, zabezpečiť upratovanie... ale nie je to náhodou povinnosť zriaďovateľa?

Krátke uvedenie do témy:

Na webovom sídle Úradu vlády je od 13. apríla 2017 zaevidovaný legislatívny materiál novelizácie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Pri podrobnom preštudovaní najmä vlastného materiálu, ktorý je spolu s prílohami dostupný na tomto linku, si všimnete bod 24. V ňom je uvedené, že vypadlo ustanovenie § 6b ods. 5 zákona, v ktorom je určené účelové použitie finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľovi zo štátneho rozpočtu.

Tak sa pozrime, čo sa v ňom píše:

§ 6b ods. 5

Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to len na

a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy 2b) podľa osobitného predpisu, 23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,

b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí

1. didaktickou technikou,

2. učebnými pomôckami,

3. kompenzačnými pomôckami,

c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu 23ha) alebo

d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

 

Ak by táto novelizácia prešla v navrhovanej podobe, zriaďovateľ bude môcť tieto peniaze použiť na čo len chce, pri vyťahovaní horúcich gaštanov z pahreby zlého financovania regionálneho školstva. Ako dobre vidíte, vypadne najmä použitie peňazí na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy. Takže ich namáhavá práca si nezaslúži absolútne žiadne ocenenie? Takto chceme motivovať túto dlhodobo, áno dlhodobo prehliadanú a pre spoločnosť neviditeľnú skupinu učiteľov pre pripravovanú najväčšiu reformu za 25 rokov?

Práve teraz prebiehajú zápisy do materskej školy, kde naozaj pani učiteľky vykonávali a vykonávajú nadprácu, aby pripravili pre prijatie našich detí čo najkrajšie prostredie a toto má byť naša vďaka a ocenenie ich práce?!

Nechce sa mi veriť, že sa idú vytvoriť podmienky, aby materské školy opäť všetko museli pýtať od rodičov, to je neúnosné!

Nechce sa mi veriť, že je tu pokus zobrať materským školám často jediný zdroj financií na pomôcky pre deti!

Nechce sa mi veriť, že jediný kontrolovateľný príspevok vo výške necelých 14 eur na dieťa (presne 13,56 €), ktorý ide naozaj výhradne na vzdelávací proces, má niekto záujem deťom znova zobrať!

... viac na

https://miroslavsopko.blog.sme.sk/c/453798/aj-deti-v-materskej-skole-musia-mat-svetlo-a-teplo.html
Hodnotenie:    | Zobrazení: 840


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Jozefína Pástorová | (02.05.2017 10:22 - neprečítaný)

Presne tak. Súhlasím.


*Pridať komentár