Hlasujte prosím za najzásadnejšie pripomienky SKU.

Blog  |  Vladimír Crmoman  |  školstvo  |  13.05.2017 20:41

Sú pod menom Vladimír a ich text začína "pripomienka SKU" (alebo Podnet SKU)

Zrušiť právo veta zriaďovateľa: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/300

V MŠ zabezpečiť právny nárok na BEZPLATNÉ predprimárne vzdelávanie: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/55

STOP! ORIGINÁLNYM KOMPETENCIÁM: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/294

Vyplácanie 100% normatívu pre školy+HDP na školstvo najmenej 6 %: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/280

Vybudovať úrad školského ombudsmana: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/143

Žiadame aktívnu a funkčnú medzirezortnú spoluprácu: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/310

Požadujeme zaradiť do 1. akčného plánu a rozpočtu na rok 2018: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/22
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/99
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/113
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/114
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/187
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/281
                                                                                      http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/292

Zvýšenie taríf o 2 % po 1. roku praxe až do veku odchodu do dôchodku: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/170

Plán zvyšovania platov: http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/173
Hodnotenie:    | Zobrazení: 8867


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ondrej Pastierik | (13.05.2017 21:16 - neprečítaný)

Výborné zhrnutie pripomienok!

* Reagovať | Lucia Slovincová | (13.05.2017 21:51 - neprečítaný)

Výborne! Poďme kolegovia, preukážme aktivitu. Od žiakov ju očakávame, tak by sa patrilo, aby sme ju aj my sami dokázali vyvinúť.

* Reagovať | Peter Paľaga | (14.05.2017 08:50 - neprečítaný)

...na striebornom podnose Parada. Obrovska vdaka celej pracovnej skupine. Odviedli ste spickovu robotu. Ceresnickou je toto naservirovanie... Hlasujeme.

* Reagovať | Marianna Krajčová | (14.05.2017 09:16 - neprečítaný)

Čím viac som hlasovala, tým menej hlasov som pri návrhoch videla.
Hlasovať treba za každý návrh.
Pri počte zobrazení je uvedené 1837, no najpočetnejší návrh má len okolo 350 hlasov.
Kto má hlasovať za naše práva? Početnosť pripomienok vypovedá o mnohom.

* Reagovať | Monika Paiserová | (14.05.2017 09:45 - neprečítaný)

Ďakujem za zhrnutie. zistila som až teraz, že som niečo vynechala pri prvom hlasovaní. Dúfam, že sa pridajú všetci "frfľoši."

* Reagovať | Tatiana Kočišová | (14.05.2017 20:35 - neprečítaný)

Vynikajúce zhrnutie, výstižné, jasné, veľká vďaka za takéto vypracovanie, už len : "Poďme na to!"

* Reagovať | Vladimír Crmoman | (14.05.2017 22:29 - neprečítaný)

HDP na školstvo najmenej 6 % chce len 109 z Vás? http://uciacesaslovensko.minedu.sk/kategoria/280 Zásadné pripomienky SKU k financovaniu vzdelávania:
- Vyrovnanie modernizačného dlhu je potrebné stanoviť ako "investičnú prioritu" a riešiť v akčnom pláne na roky 2018/19. Akčný plán a rozpočet na akčný plán na rok 2018 treba pripraviť už do polovice roka 2017, aby sa premietol do rozpočtu na rok 2018. V súlade s výzvou vláde z januára 2013, deklaráciou z februára 2016 a odporúčaniami OECD žiadame zabezpečiť finančné krytie skvalitnenia vzdelávania tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do roku 2020 na úrovni vyspelých štátov EÚ, najmenej 6 %......

* Reagovať | Katarína Ivaničová | (15.05.2017 16:36 - neprečítaný)

Vynikajúce zhrnutie. Aj ja sa pripájam k výzve: Zapojme sa, vyjadrime sa, máme to tu na tácke. Tak poďme!

* Reagovať | Silvia Fecsková | (15.05.2017 17:56 - neprečítaný)

Dobrý deň!
Vážení!
Nikto nepripomienkoval konkurzy (výberové konania) na riaditeľov. Moja osobná skúsenosť z Poľska a z Čiech mi hovorí, že na Slovensku sa to dá tak i tak.
Je možné, aby pedagóg vlastne riaditeľ vo veku 64 rokov opäť bol zbolený na výberovom konaní - viď ZUŠ Michala Vileca v Bardjeove. To je výsmech a potvrdenie ďalšej stagnácie v našo m školstve...
Nehovoriac, že v piatok a v sobotu prebehnuvšia Európska aktivita zameraná na umelecké školstvo konaná v Bardejove. Bola konferencia. Komu išli pozvánky? Keď ani medzinárodná odborníčka, ktorá pracuje na vzdelávacích štandardoch pre ZUŠ o konferencii nevedela a ani o podujatí (cez mňa, lebo som videla v meste na výveske v Bazilike minor sv. Egídia plagátiť)...Aj tak sa to na Slovensku dáááá.

* Reagovať | Dana Lapšanská | (16.05.2017 18:21 - neprečítaný)

Super zhrnutie, posielam aj kolegom


*Pridať komentár