Experimenty na deťoch pokračujú

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  07.09.2017 18:45

Vo svojom predchádzajúcom článku som upozornil na geniálny dokument vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením v materských školách. Ministerstvo neprejavilo ani len štipku dobrej vôle a napriek výhradám odborných organizácií učiteľov i rodičov je toto nariadenie od 1. septembra v platnosti. Argumentovalo sa spolitizovaním odborného problému, vyjadreniami odborníkov, existenciou takýchto programov všade vo svete, aj keď v žiadnej krajine takéto typy programov nemajú, pán profesor Pupala ich označil za protiinkluzívne a bez reálnej koncepcie kurikulárnej politiky a asi sa pod spolitizovaním myslelo, že som sa ako politik opovážil ozvať pri odbornej téme.

Na začiatok školského roka prišiel na mnohé školy e-mail, z ktorého vyberám: "Oznamujeme Vám, že MŠVVaŠ SR schválilo VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI a s platnosťou od 1. septembra 2017 sa podľa nich budú v školskom roku 2017/2018 vzdelávať žiaci s touto poruchou a to na prvom aj druhom stupni ZŠ (ročníky 1.,2.,3., a 5.,6.,7.)." Majú vlastný rámcový plán kde je nová hodina terapeuticko-korekčné cvičenia. Na 1. stupni 1 povinná hodina a na 2. stupni 2 povinné hodiny v každom ročníku. O tieto hodiny je v ich pláne menej disponibilných hodín. Dôsledky? Prerobiť rozvrh, vytvoriť samostatný (ďalší) ŠVP, zabezpečiť podľa toho dokumentu 2 pedagógov. Všetko od 1.9.2017.

Neveríte mi? Tak si tento príkaz môžete prečítať na tomto linku.

Tak aby to bolo jasné!

Považujem podobné rozhodnutia za vrchol arogancie. Jednak poslať dokument v septembri, ktorý bol schválený 3.augusta, a po druhé, poslať takéto úlohy bez peňazí na asistentov, špeciálnych pedagógov a pod. Toto nie je pomoc pre deti, ale totálna byrokracia pre riaditeľov. V momentálnej situácii je tento program v bežných školách nerealizovateľný!

Celý článok si môžete prečítať na https://dennikn.sk/blog/experimenty-na-detoch-pokracuju/ a podporiť ho na https://vybrali.sme.sk/c/Experimenty-na-detoch-pokracuju/
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1727


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Viktor Križo | (07.09.2017 23:12 - neprečítaný)

Miro, situácia je takáto už niekoľko rokov, je to alarmujúci stav najvyššieho ohrozenia. Denne mám telefonáty od zúfalých rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, zúfalý učitelia z okolitých škôl. Tento stav je už nevydržateľný, čakáme, kedy nejaký žiak s problémami sa s kamiónom prejde po námestí ako v Barcelone.
Vzdelávacie programy pre detí so ZZ sú platné roky, aj personálne podmienky. ŠPÚ sa predbieha v tom, aby sme mali papierovo tip top dokumenty podľa EÚ. Krajina neskutočnej inklúzie. Ale viete na koho plecia položili všetku zodpovednosť? Na riaditeľovi. On je povinný zabezpečiť všetky podmienky pre deti so ZZ. A keď ich nemá, môžu ho odvolať. Môžu ho dať rodičia na súd. A vyhrajú. Riaditeľ musí prijať všetky deti bez rozdielu. Tak je nastavená naša legislatíva. Žiadne spádové školy. Každý riaditeľ. Nesmie odmietnuť prijať dieťa kvôli jeho znevýhodneniu, či tomu, že nemá podmienky. On je povinný ich vytvoriť. Nikoho nezaujjíma, či má peniaze. ZMOS si umyl ruky aj s ministerstvom. Oni všetci vydávajú dokumenty, aby mohli ťahať nitky. A povedzme si úprimne, je tu v hre opäť poslušnosť. Stačí, že sa riaditeľ trochu stane aktívnejším, vďaka nových vzdelávacím programom pre deti so ZZ ho je možné ľahko odvolať. Neplní legislatívne podmienky, nezabezpečuje podmienky pre všetky deti. Nie štát je na vine. Ale riaditeľ. Riaditelia mali dávno stáť pred ministerstvom s kameňmi. Lenže riaditelia sú ticho, ticho sú školy, ani v podstate väčšina netuší, čo sa tu za dokumenty vydávajú. ŠPÚ ani inšpekcia ani ministerstvo nebude školy kontrolovať, lebo vedia, že to nie je reálne dodržať. Ale v krajine, kde máte zákony, ktoré sa nedajú dodržať sa ľahko drží MOC a poslušnosť. A sme tam, kde chceme byť..
Taktiež predpokladám, že keď sa náš p. riaditeľ ŠPÚ toľko ukazuje kadejakými paradokumentami a predvádzaním činností:
http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/riaditel-spu-ludovit-hajduk-prevzal-ocenenie-od-matice-slovenskej-trnavskej-zupy.html

tak či sa nám nechystá na ministra.. Dúfam, že nie.. Lebo si zoberte, že celý dejepis, písané písmo, vzdelávacie programy pre MŠ a iné stupidity vychádzajú v poslednej dobe z ŠPÚ.. Potrebujú vykazovať činnosť? Bez učiteľov a odbornej verejnosti si vyrábajú papiere? Nemáme peniaze, prostriedky, nič, ale hlavne že bude nový metodický portál pre učiteľov?
http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/statny-pedagogicky-ustav-spustil-metodicky-portal-ucitelov.html

Navrhujem, aby sme zorganizovali protest pred ministerstvom (učitelia, rodičia, riaditelia) voči tomuto chorému živelnému integrovaniu bez peňazí, personálneho zabezpečenia. Je to stav najvyššej núdze. Je mi zle, ale toto je aktuálne podľa mňa najväčší problém v školstve a skončí nejakou tragédiou..

* Reagovať | Miriam Bzdilíková | (13.09.2017 21:18 - neprečítaný)

Pre dieťa s poruchou pozornosti je to strašne zlé riešenie. Napríklad v piatom ročníku máme k dispozícii 3 voliteľné hodiny. Dotovali sme angličtinu, matiku a dejepis. A chúďa dieťa s poruchou bude musieť dve z týchto hodín vynechať kvôli terapiám? Ako k tomu príde? Veď nastane situácia, že bude za triedou ešte viac zaostávať. A čo v ôsmom ročníku? Veď tam sú len 3 voliteľné hodiny. Dve z nich na terapiu, lenže voliteľný predmet musí byť dotovaný dvoma hodinami. Patová situácia. Je mi z toho do plaču.


*Pridať komentár