Kto všetko chce degradovať učiteľa?

Blog  |  Ľuboš Mišových  |  ISU  |  27.10.2017 22:05

Môj obraz učiteľa ako osobnosti je širší, ako je terajší náhľad spoločnosti. Učiteľa vidím nielen ako odborníka na vzdelávanie a výchovu, ale vidím ho aj v širšom kontexte ako osobu, ktorá by mala byť natoľko vyspelá, aby sa stala aj osobnosťou mimo svojho pracoviska, teda rešpektovanou osobou aj v komunite v ktorej žije, či pôsobí. Nemyslím tým, že učiteľ by sa mal a priori niečim povinne zaoberať v komunite aj mimo svojho pracovného zaradenia, ale jeho konanie a odborná vyspelosť, by mali viesť k prirodzenej autorite učiteľa v spoločnosti, kde žije a pôsobí. Je úplne jedno ako nás dokáže ohodnotiť politická garnitúra, naše miesto v spoločnosti by malo byť majákom poznania a občianskeho povedomia.

Učiteľa vidím aj ako osobnosť, ktorá vychováva ďalšiu generáciu, vychováva toľko osobností, koľko má žiakov. Učiteľ musí byť sám príkladom pre komunitu i žiakov, aby dokázal do spoločnosti, či k výchove svojich žiakov uvádzať spoločenské problémy a témy, ktoré nemôžu zostať bez povšimnutia.

Rovnako vidím učiteľa zainteresovaného v veciach, ktoré sa týkajú aj samotného školstva a aktuálnych problémov v ňom. Vládnym garnitúram sa úspešne podarilo degradovať naše školstvo i postavenie zamestnancov v ňom na chvost EU i OECD. Podarilo sa im to cez ignorovanie zdravého rozumu, potláčanie a znevažovanie akýchkoľvek nezávislých iniciatív v školstve. Všetky reformy napísané na papier a zahodené do „koša“, všetky neakceptované petície, všetky ignorované odborno-pedagogické návrhy k návrhom školskej legislatívy či školských vyhlášok. Politici jednoducho odstavili všetky aktivity, idúce z dola, všetky svoje aktivity, na ktoré nemajú ochotu nájsť zdroje. Politici degradovali a dehonestovali celý náš vzdelávací systém aj tým, že nepripustili žiadne podnetné myšlienky prichádzajúce od učiteľov z praxe, radšej vyhovejú ZMOS u, ktorý riadi školstvo čisto politicky a neodborne.

Neviem si predstaviť portál pre učiteľov, zbavený diskusie o aktuálnych problémoch, zbavený možnosti poukázať na veci, ktorými žije pedagogická verejnosť. Neviem si predstaviť portál, zbavený možnosti diskutovať o reálnom stave školstva, zbavený možnosti zrkadlenia reality do povedomia učiteľskej verejnosti.

Rovnako si neviem predstaviť učiteľa, ktorý nemá záujem o dianie v svojom rezorte. Neviem si predstaviť učiteľa, ktorý nemá záujem o školstvo, neviem si predstaviť učiteľa, ktorý sa chce schovávať pred problémami, ktoré sužujú naše školstvo. Som presvedčený, že v našom školstve pracujú osobnosti hodné pomenovania učiteľ, v celej jeho šírke a hĺbke, ktorí majú záujem o dianie v školstve, a rovnako ako je pre nich cenný metodický materiál, je pre nich cenná aj diskusia o reálnom stave veci.

Myslím že je veľkým plusom tohto portálu, že tu si môže pedagogická verejnosť prečítať diskusiu , alebo diskutovať o aktuálnych problémoch v školstve, pretože nepoznám iný odborný portál poskytujúci túto možnosť.

Meniť pravidla na portály len z dôvodu aktuálnej situácie v školstve, sa mi zdá ako účelový krok, ktorý obmedzí učiteľov, a prispeje k obmedzeniu možnosti diskutovať o aktuálnych problémoch v školstve, čo prispeje k ešte väčšej izolovanosti jednotlivých pedagogických kolektívov, a väčšej možnosti „oblbovania“ a zavádzania pedagogickej verejnosti politikmi.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1489


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár