Prečo potrebujeme otvoriť učebnicový trh

Blog  |  Slavomír Rybár  |  Učebnicový trh  |  13.06.2018 09:11

Ing.Miroslav Tokarčík nás požiadal o uverejnenie tohto blogu:


Chýbajúce učebnice na školách sú už tak trochu jesennou tradíciou. Nepríjemnou a nechcenou. V čom spočíva tá “školácka chyba”, že učitelia stále nemajú z čoho učiť


Hlavnou príčinou tohto problému je centrálny model obstarávania učebníc. V praxi to znamená, že o výbere predpísaných, bezplatne zabezpečovaných učebníc pre základné i stredné školy, sa rozhoduje centrálne - na pôde ministerstva školstva. Tento systém je v súčasnosti už európskym unikátom - okrem Slovenska sa učebnice podobne obstarávajú len na Malte, Cypre a Grécku. Prečo je podľa nás zmena nevyhnutná a v čom spočívajú veľké nedostatky tohto systému?


Netransparentná súťaž návrhov

Výber schválených a bezplatne zabezpečovaných učebníc prebieha prostredníctvom verejného obstarávania. Na začiatku celého zdĺhavého procesu je vyhlásenie súťaže návrhov, v rámci ktorej vydavatelia predkladajú svoj koncept učebnice. Napriek tomu, že ide len o “návrh” budúcej didaktickej pomôcky, odovzdanie súťažného návrhu v termíne niekedy len 40 dní od vyhlásenia súťaže je skutočne nerealistické. Z dlhoročných skúseností vieme, že tvorba kvalitného učebného materiálu trvá aj niekoľko rokov. Posudzovanie týchto súťažných návrhov má na starosti konkurzná komisia - pár jednotlivcov subjektívne rozhodne, aká učebnica bude najvhodnejšia pre tisícky škôl bez ohľadu na ich špecifiká, zameranie, učebné postupy...


Neefektívna centrálna distribúcia

Po výbere “najlepšieho” návrhu nasleduje séria rokovaní s vydavateľom, udelenie výhradnej licencie, potvrdenie súladu učebnice so Štátnym vzdelávacím programom (takzvaná schvaľovacia doložka) a ďalšie potrebné náležitosti. Po niekoľkých mesiacoch sa hotové učebnice zhromažďujú v centrálnom sklade. Distribúciu učebníc do všetkých škôl na Slovensku z jediného skladu zabezpečuje výhradný distribútor, ktorý sa vyberá v ďalšom samostatnom verejnom obstarávaní. Okrem toho, že nové obstarávanie znamená ďalšie mesiace čakania a byrokracie navyše, systém centrálnej distribúcie sa nevyhne kapacitným problémom pri skladovaní či náročnej logistike a následnému meškaniu učebníc do škôl. Niekedy aj o mesiac, dva od začiatku školského roka...Podľa TALIS 2013 až 82% učiteľov pracuje v školách, ktoré majú nedostatok učebného materiálu.  


Plytvanie verejnými zdrojmi

Víťazné, čiže ministerstvom schválené učebnice, sú školám poskytované bezplatne. Ak však škola nie je spokojná so štátnou učebnicou, môže používať aj alternatívne učebné materiály v súlade so ŠVP, ale musí si ich zafinancovať sama, respektíve s podporou rodičov. Škola a rodič sa spoločne poskladajú na ďalšie učebnice pre svoje deti a tie štátne sa zbytočne hromadia v školských skladoch. Tam, kde je financií nedostatok, však neostáva nič iné, len používať predpísaný materiál.

Prečo si škola nemôže bezplatne vybrať učebnice, ktoré lepšie vyhovujú jej potrebám či postupom? Prečo musí byť výber alternatívnej učebnice ďalšou finančnou záťažou pre rodiny? Na tieto otázky zatiaľ nepoznáme odpoveď...


Aké sú dôsledky?

To, z čoho a ako sa žiaci učia, sa odráža na úrovni ich vedomostí. Keď si pozrieme výsledky medzinárodných testovaní, zistíme nepríjemnú pravdu, že naši 15 roční žiaci dosahujú v oblasti matematickej, čitateľskej i prírodovednej gramotnosti vyslovene podpriemerné výsledky voči ostatným krajinám OECD (PISA 2015).


Čo by prinieslo otvorenie učebnicového trhu?

Decentralizácia alebo otvorenie učebnicového trhu by sa premietlo do troch zásadných zmien - prvou zmenou by bolo zrušenie súťaže návrhov a verejných obstarávaní na každú učebnicu. Dobrou inšpiráciou v tejto problematike je napríklad český učebnicový model - vydavateľstvo pripraví učebnicu, v ľubovoľnom termíne ju predloží ministerstvu na posúdenie súladu so vzdelávacím programom a v prípade schválenia je učebnica automaticky zaradená do zoznamu materiálov bezplatne k dispozícii. Vďaka tomuto princípu by sa eliminovala nárazová príprava učebníc a ušetrili by sa aj nemalé náklady na verejné obstarávania.


Druhou zmenou by bolo vytvorenie vzdelávacej alternatívy zahrnutím všetkých učebníc, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, do zoznamu bezplatne zabezpečených učebníc. Škola by tak mohla zohľadniť pri výbere učebníc svoje špecifiká (práca s nadanými deťmi, športové triedy) i preferované metódy výučby (Montessori, Hejné).


Ak by sa výber učebníc riadil trhovým princípom, automaticky by vzrástla aj ich kvalita - vznikla by medzi nimi zdravá konkurencia, zvýšili by sa nároky na ich úroveň a vydavateľstvá by tak publikovali len naozaj kvalitne spracované materiály. Zrýchlila by sa aj aktualizácia materiálov a na nové požiadavky na vzdelávanie by sa reagovalo flexibilnejšie.


Tretia potrebná zmena je prenechanie nákupu učebníc priamo školám. Priniesla by úľavu štátnemu rozpočtu a šetrenie nákladov na zbytočné obstarávanie centrálneho distribútora. Učebnice by sa vďaka distribúcii na náklady vydavateľstva dostali do škôl včas a v potrebnom množstve.


Ako vidíme, situácia s učebnicami je zúfalá, ale riešiteľná. Každoročný problém s meškajúcimi učebnicami však nesmieme považovať len za nepríjemný fakt. Zdôrazňujeme potrebu decentralizácie učebnicového trhu a diskusie v tejto problematike. Nasledujme fungujúce učebnicové systémy Česka, Rakúska či Fínska. Dajme školám možnosť pracovať s učebnicami, ktoré sú pre ne vyhovujúce. Prečo nie na Slovensku, ak môžu fungovať v Litve, Estónsku či Chorvátsku?


Ak Vás tato téma zaujala a stotožňujete sa s našimi myšlienkami, budeme radi, ak sa pridáte k nášmu úsiliu. Ak by ste nám v našich chceli aktivitách pomôcť, napíšte na taktik@taktik.sk.


Ďakujeme portálu zborovňa.sk za zverejnenie nášho blogu.


M. Tokarčík

riaditeľ Taktik VydavateľstvaAnketa

Súhlasíte s decentralizáciou učebnicového trhu a s prenechaním výberu učebníc školám?

áno, súhlasím
92 %

nie, nesúhlasím
8 %

948 účastníkov
Staršie ankety
Navrhnite vlastnú anketuHodnotenie:    | Zobrazení: 1471


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (16.07.2018 21:45 - neprečítaný)

veľmi dobre napísané.....


*Pridať komentár