Žiacke portfólio a jeho využitie v škole - odborno-metodická príručka

Blog  |  Roman Stadtrucker  |  Podpora výučby predmetu technika v ZŠ  |  09.07.2018 17:26

Milí kolegovia,

recenzovaná elektronická odborno-metodická príručka, ktorú Vám ponúkam, je zameraná na využitie žiackeho portfólia pri hodnotení žiakov. Je určená predovšetkým učiteľom predmetu technika, ale nájdu v nej konkrétne metódy, techniky a nástroje aj učitelia ostatných vyučovacích predmetov v základnej škole. Súčasťou publikácie sú editovateľné prílohy, ktoré si môže učiteľ prispôsobovať svojim podmienkam a potrebám. Publikácia ponúka vhodné námety aj pre učiteľov, ktorí sa pripravujú na písanie atestačnej či rigoróznej práce a podnetné informácie v nej nájdu aj naši budúci kolegovia - študenti učiteľských fakúlt.

 

Na e-mailovej adrese infotechnika27@gmail.com Vám poskytnem ďalšie informácie o možnostiach doručenia publikácie.

 

Roman Stadtrucker

Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2118


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár