KVALIFIKOVANÝY DRIL

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  16.10.2018 19:46


Médiami prebehla správa, že ministerstvo školstva požaduje, aby na I. stupni ZŠ učili telesnú a športovú výchovu (TŠV) kvalifikovaní telocvikári. Na jednej strane je to téma okrajová, nerieši katastrofálnu koncepciu školstva, nieto fyzický rozvoj detí a účelovo vráža klin medzi učiteľov. Na strane druhej snáď nejestvuje ministerstvo, ktoré by viac urazilo svojich zamestnancov. Je to buď zámerne, alebo tým, že ani netušia, ako funguje školstvo. Učitelia I.stupňa majú totiž TŠV v študijných programoch fakúlt, ktoré vyučujú primárnu pedagogiku. Sám som na takej katedre pôsobil a videl som, ako musia študenti zvládať teóriu i prax TŠV. A tú využijú pri vyučovaní na ZŠ! Je jasné, že nie sú trénermi alebo absolventmi FTVŠ. Načo aj? Škola má riešiť zaostávanie slovenského športu v rámci úbohých 2 hodín týždenne tým, že zavedie kvalifikovaný dril? Učiteľ I. stupňa poskytuje základy a v TŠV dbá na vekovú primeranosť témy (cvičení) hodiny. A to dokáže kvalifikovane. Tvrdiť opak je ponížením prvostupniarov. Okrem toho, čím sa bude dopĺňať úväzok, ak nebudú učiť TŠV? Výučbou na II. stupni, teda nekvalifikovane?
Kolegovia, žiaci, rodičia, nedajte sa zmiasť touto témou. Ministerstvo sa opäť snaží prehodiť zodpovednosť na školy. Ak by chcelo riešiť, posilnilo by študijné programy primárnej pedagogiky, časovú dotáciu na telocvik, zvýšilo by prostriedky na renováciu či budovanie (!) telocviční alebo by jednoducho dôverovalo školám, že robia všetko preto, aby sa žiaci pohybovali. To by však bolo logické riešenie, ktoré je však v riadení školstva raritou.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 4702


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Katarína Fabianová | (19.10.2018 13:27 - neprečítaný)

Súhlasím s p. Papugom. Mnohí učitelia pre primárne vzdelávanie majú aj štátnicu z TŠV, nakoľko pár rokov dozadu sme sa mohli profilovať - VYV, HUV, PRA a TŠV. Paradoxne, súčasní záujemcovia o štúdium primárneho vzdelávania už nemusia robiť tzv. talentové skúšky pred samotnými prijímačkami, ktoré pozostávali aj z určitých limitov v športe. Potom to vyzerá, že netreba kvalitných učiteľov na nižšom stupni v oblasti výchov ?! Budú nás "nahrádzať" kolegovia z vyššieho stupňa ?! Celé zle...
Katarína Fabianová

* Reagovať | Andrea Ťavodová | (21.10.2018 11:29 - neprečítaný)

Súhlasím s vami p. Katarína, mám už čo-to odučené a za mojich čias sa na PdF nedostala kamoška, ktorá mala zdravotnú TV na strednej škole. Pár príkladov - na VŠ sme mali metodiku a didaktiku plávania, priamo sme s deťmi viedli hodiny pod dohľadom a teraz, keď mám ísť na plávanie s deťmi 1.stupňa som nekvalifikovaná a teda nekompetentá viesť základný výcvik. Podobne je to aj s lyžovaním. Už vidím, a tým ich nechcem urážať, ako vrcholoví športovci po skončení kariéry budú pendlovať medzi dvoma školami, aby odučili TŠV na 1. stupni. Alebo nech zrušia nás učiteľov 1.stupňa, lebo nie sme už na nič kvalifikovaní.Debaty ako učitelia 1.stupňa nevedia učiť MAT, nerozvíjajú čitateľskú gramotnosť, nevedia jazyky,... sa mi ťažko počúvajú a urážajú.

* Reagovať | Marcela Labudíková | (20.10.2018 20:55 - neprečítaný)

Na ministerstve sedia samí "myslitelia", čo produkujú podobné nezmysly! Akoby naše školstvo nemalo akútnejšie problémy a prúsery!

* Reagovať | Viera Pribylová | (23.10.2018 00:51 - neprečítaný)

Je to úmyselné urážanie a znevažovanie učiteľského povolania médiami a MŠ. V televízii som ešte nepočula, že by sa nejaký redaktor snažil vysvetliť danú situáciu o školách a učiteľoch pravdivo. Vždy keď to vidím, nemôžem uveriť vlastným očiam, že to niekto vysiela. Hrôza!!!

* Reagovať | Ján Papuga | (23.10.2018 22:34 - neprečítaný)

Tú reportáž robili u nás v škole. Nevedel som, že riešia aj tú tému, inak by som im bol vysvetlil situáciu.

* Reagovať | Alena Caklová | (23.10.2018 10:19 - neprečítaný)

A vie vôbec ministerstvo, že mnohí z nás majú aj špecializáciu na vyučovanie TV, ktorú sme študovali na pedagogickej fakulte ?!

* Reagovať | Nadežda Gajdošová | (24.10.2018 10:57 - neprečítaný)

Úplne súhlasím s p. Papugom. Ako prvostupniarky sa ma veta v závere reportáže nesmierne dotkla (pre toho, kto si nepamätá, citujem: „Ministerstvo školstva by chcelo, aby prvostupniarov učili plnohodnotní telocvikári a nie triedni učitelia ako doteraz.“), pretože po absolvovaní štúdia učiteľstva pre 1. – 4. ročník na pedagogickej fakulte sa považujem za kompetentnú vyučovať na tomto stupni telesnú a športovú výchovu a taktiež všetky ostatné predmety. Nechápem, prečo samotné ministerstvo školstva pred verejnosťou degraduje prácu učiteľov na I. stupni.

* Reagovať | Anetta Peternai | (24.10.2018 18:57 - neprečítaný)

...nedá mi nereagovať krátkym poznatkom - dnes ráno v nemenovanej televízii označili pani XY s titulom PaedDr.funkciou MEDICÍNSKY RIADITEĽ - ja mám obdobný titul, k tomu stredoškolské vzdelanie detská sestra - takže ak ma prepustia nastupujem!!!!! resp.popri lekároch je na Slovensku málo sudcov ... takže sa prihlásme....
...tu sa už nikto nehanbí?
kto by si to dovolil voči lekárom, sudcom...
naozaj je učiteľ ten, na ktorého plecia nakladáme a nakladáme a na....

* Reagovať | Eva Červencová | (02.11.2018 15:51 - neprečítaný)

Som učiteľkou už 26 rokov a v diplome mám napísané ... skončila vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre I. stupeň základnej školy s prehlbujúcim predmetom telesná výchova. Všetky prednášky, semináre i skúšky sme mali navyše ako naši kolegovia, ktorí študovali TEV ako kombináciu s iným predmetom. Tento predmet, popri ostatných predmetoch, učím ako na 1. i na 2. stupni - dievčatá i chlapcov po celý čas mojej pedagogickej praxe. Chodím s nimi na plavecké i lyžiarske výcviky, vediem športové krúžky, pripravujem deti na športové súťaže a dosahujeme dobré výsledky. A zrazu zisťujem, že všetko robím nekvalifikovane. Prečo naše povolanie alebo vlastne poslanie neustále dehonestujú rodičia, novinári, samosprávy a aj naše ministerstvo?

* Reagovať | Eva Červencová | (02.11.2018 19:58 - neprečítaný)

Tento komentár písala Emília Chomová, kolegyňa pani Červencovej,len som bola prihlásená na Zborovni cez jej indície.

* Reagovať | Oľga Liptáková | (02.11.2018 19:13 - neprečítaný)

Vyhlásenie pani ministerky je pre nás, učiteľov 1.-4. veľmi ponižujúce. Môže sa hanbiť.

* Reagovať | Ján Papuga | (02.11.2018 21:59 - neprečítaný)

Áno, súhlasím, môže sa hanbiť. Za nevedomosť alebo za ponižovanie. Obe príčiny sú otrasné...

* Reagovať | Mária Tremková | (07.11.2018 08:38 - neprečítaný)

Pridávam sa k diskusii, lebo som rovnako pobúrená ako mnohí s vás. Som riaditeľka školy a zároveň "prvostupniarka" s dlhoročnou praxou. Telocvik som si na vysokej škole "odmakala" a nebolo to ľahké. V dobe, keď som ja študovala sme museli splniť všetky požadované limity a výkony, inak sme zápočet či skúšku nedostali. Neviem, čo ministerstvo školstva týmto sleduje, ale podľa mňa len "mlží" a odvádza pozornosť od väčších problémov- mnohé školy nemajú telocvičňu a tak ani "kvalifikovaní tréneri" by hodiny TV nezvládli lepšie ako tvorivé učiteľky 1.stupňa. Aj my patríme ku školám, ktorým telocvičňa chýba a tak by som radšej uvítala dotáciu na telocvičňu (v hodnote telocvične, nie 150 tis. čo je len zlomok ceny) ako takéto super opatrenie s trénermi.

* Reagovať | Ján Papuga | (07.11.2018 17:12 - neprečítaný)

Super. A je dôležité, aby sme sa my riaditelia spájali a neboli servilní... Okrem toho, tí neschopní prvostupniari im spravili tie ich nezmyselné športové testy!

* Reagovať | Slavomíra Bencúrová | (08.11.2018 13:44 - neprečítaný)

Presne tak je to! Súhlasím sa Vami úplne vo všetkom. Okrem náročných výkonov to bola aj metodika, dokonca vodácky, či lyžiarsky kurz a pod.
S telocvičňou a vybavením sme na tom podobne. Museli sme si ju svojpomocne urobiť z priestorov v suteréne a máme ju len vďaka práci a peniazom ochotných rodičov.
Problém je naozaj v niečom inom, nie v kvalifikácii učiteľov I. stupňa, ako to správne a výstižne napísal aj pán Papuga.

* Reagovať | Katarína Makróczyová | (09.11.2018 11:58 - neprečítaný)

Súhlasím so všetkým, čo som si tu prečítala!

* Reagovať | Ján Papuga | (09.11.2018 22:18 - neprečítaný)

Odkláňajú tak pozornosť od dôležitých problémov.


*Pridať komentár