Hodnotiť či nehodnotiť?

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  05.12.2018 00:32

V súčasnosti sa objavuje názor zrušiť hodnotenie žiakov. Argumentuje sa tým, že hodnotenie traumatizuje deti, ktoré strácajú vnútornú motiváciu, ba ohrozuje to ich život. Do istej miery je správny argument, že súčasné hodnotenie známkami nemá výpovednú hodnotu. Isto, pripraviť reálnejší a objektívnejší spôsob hodnotenia je možné: bodmi alebo slovne. No konzervatívne úrady a legislatíva kladú prekážky rôznym inováciám. Vráťme sa k idei zrušiť hodnotenie. Nemá škola priblížiť vyučovanie realite života? Globálne rozšíreným faktom je, že človeka od narodeniahodnotia: prijatie do materskej školy, prijímačky na školu, pracovný posudok, výplata, osobný príplatok či odmena, potlesk, získavanie certifikátov, uchádzanie sa o grant, konkurz alebo výberové konanie, súťaže, zdravotný posudok a i. Okrem iného sú naše deti svedkami nie práve empatického hodnotenia v rôznych talentových súťažiach. Takže rôznorodé posudzovania vlastností sa nesú celým profesionálnym, ale aj súkromným životom človeka. Je užitočné v rámci tendenčných argumentov uvažovať o zrušení akéhokoľvek školského hodnotenia a nepripraviť tak žiakov na chcené či nechcené získavanie škálovanej spätnej väzby? Z hľadiska súčasnej doby by to degradovalo základnú úlohy školy, ktorou je pripraviť žiakov na život. Skúsme takéto síce populárne, no kontraproduktívne diskusie zmeniť na optimalizáciu hodnotenia žiakov, ktorá by zodpovedala požiadavkám na kvalitné hodnotenie. A na interpretáciu hodnotenia žiakmi, rodičmi i učiteľmi.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 849


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár