KVALIFIKAČNÉ POSOLSTVO

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  12.01.2019 14:29

Dva roky som učil na vysokej škole. Bolo to pekné obdobie. Posúdil som ako oponent či školiteľ cca 50 diplomových či bakalárskych prác. Sám som napísal štyri kvalifikačné práce. Použil som nespočetne veľa zdrojov, no zároveň som využil aj svoju tvorivosť. Necitovať cudzie myšlienky z úcty k ich autorom mi ani nenapadlo. Rovnako som učil a viedol svojich študentov. Ak napriek tomu porušili citovanie, prepísali veľkú časť zdroja, hoci ju citovali správne, alebo tam nedali svoje zistenia, klesali na známke alebo bola ich práca odmietnutá. A na to, aby vysokoškolsky vzdelaný človek odhalil, či je text originálny či skopírovaný nie je potrebná komisia! Stačí vedecká sčítanosť, ktorú vysokoškolskí pedagógovia MUSIA mať. Ak sa stalo študentovi, že mal veľkú mieru zhody (dnes na to máme softvér), ihneď to musel obhajovať. A tou veľkou mierou už bolo 10 - 15 %, nie nad 50 %. V minulosti síce takéto možnosti neboli, no bola pomalšia doba a učitelia doslova naspamäť poznali rôzne zdroje a neexistuje, že by neodhalili kopírovanie, plagiát, kradnutie myšlienok - všetko sú to synonymá, nech ich akokoľvek analyticky opíšeme. Pri rigoróznej či dizertačnej práci je len hodnotenie vyhovel/nevyhovel. Je to závažnejší druh práce a nie taký hromadný, že by sa nedalo na ňu pozrieť detailnejšie. Aj keby, musí sa. Či aj v MUDr. prácach vynecháme detaily? Nech by podvádzal ktokoľvek, odhalenie je možné. A je len fackou nášho vyučovania a posolstvom pre našich žiakov to, že sa absolútne nič nespraví a nedá spraviť s neoprávnene udeleným titulom. Tu nejestvuje žiadna výhovorka. Ani tá, že prešlo mnoho rokov. Viete, v minulosti sa povinne museli kopírovať marxisticko-leninské myšlienky. Ale ani tie nesmeli byť bez vzorovej citácie podľa vtedajších noriem. A toto všetko dáva našej generácii smutné a nebezpečné posolstvo. A jeho nositeľmi sú tí, čo by mali byť najmorálnejší, najspravodlivejší a prvý medzi rovnými. A práve tí sa starajú o školstvo, hlásia sa k nemu, hlásia sa k slušnosti a morálke, k tomu, aby nebol myšlienkový extrémizmus, aby sa nešírila nenávisť na facebooku, dokonca sa neváhajú nominovať do funkcie sudcov, rozhodcov, mediátorov, mentorov, moralizátorov.

Opakujem svoju vetu, ktorú všade hovorím: Čo mi od tých detí potom chceme?
Hodnotenie:    | Zobrazení: 4204


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Magdaléna Suchaničová | (15.01.2019 15:36 - neprečítaný)

Veľmi výstižné. Bohužiaľ to, čo ste vážený kolega napísali je smutnou realitou dnešnej doby. Hraničí to až s aroganciou, ako neochvejne tí, ktorí sú nominovaní do funkcií vyššie spomínaných sa bránia a odkazujú na doby minulé. Tu je potrebné však podotknúť, že nie až tak dávne. Aj mne je ľúto, ako sa zdeformovali základné ľudské hodnoty, ku ktorým slušnosť, spravodlivosť, čestnosť bez akejkoľvek diskusie patria. Ale na druhej strane je veľa mladých ľudí, ktorým sa takéto postupy nepáčia a sú odhodlaní proti nim verejne vystupovať. A to ma tak povzbudí, ak prídu na mňa takého myšlienky. Niekoľko viac rokov do zadu mi môj syn povedal:" Mami, ty si nás zle vychovala. Sme príliš čestní a spravodliví." Bolo to niekedy koncom 90-tych rokov. Zamyslela som sa nad tým a dnes som rada, že som svoje 3 deti takto vychovala. So zmyslom pre spravodlivosť, čestnosť a úctu k ľuďom, k svojej práci a okoliu. Dnes je z môjho syna dospelý muž, otec 2 vydarených dcér. A pracuje na pozícií, kde čestnosť a spravodlivosť je na prvom mieste. od jeho rozhodnutia závisia "osudy" iných ľudí. Čiže preto naďalej od svojich žiakov požadujme čestné a korektné jednanie bez ohľadu nato, akej realite musia čeliť. Je to práca ťažká, náročná. A je pravdou, čo mi vlastne od tých detí potom chceme ? Chceme v nich zasiať zrnko dobrého a poctivého človeka, zodpovedného za svoje konanie. A to je práca veľmi náročná a nedocenená.

* Reagovať | Ján Papuga | (17.01.2019 20:40 - neprečítaný)

Veru, slušná a čestná výchova poškodzuje deti :-( :-( :-(

* Reagovať | Tatiana Jenčová | (16.01.2019 08:34 - neprečítaný)

Milý kolega Papuga, tú hrúbku v poslednej vete ste, verím, urobili len z recesie

* Reagovať | Ján Papuga | (17.01.2019 20:39 - neprečítaný)

Sú tam dve, len neviem, ako sa to tu dá opraviť.

* Reagovať | Štefan Ištok | (25.01.2019 10:30 - neprečítaný)

Posolstvo je jasné: "Teraz(ky) som plagiátor , kto je viac?"


*Pridať komentár