KEGA - projekt pre učiteľov

Blog  |  Slávka Kalakayová  |  Škola a vzdelávanie  |  31.07.2019 13:38

V rámci projektu KEGA Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u žiakov z marginalizovaného jazykového prostredia otváram školenie pre učiteľov - spolupracovníkov vo výskume.

Projekt sa venuje tvorbe a testovaniu metodického materiálu zameraného na rozvoj naratívnych kompetencií detí, ktoré vstupujú do školy bez dostatočne rozvinutých jazykových kompetencií v slovenskom jazyku. Ako prebieha výskum a čo všetko zisťujeme v spolupráci s učiteľmi sa môžete dočítať v článku, ktorý sme napísali na základe vyhodnotenia pilotného projektu z roku 2017/2018.

Jazykový program sa dá realizovať aj vo vyšších ročníkoch, ale optimálne je začať čo v najnižšom veku detí a následne obohacovať program o aktivity pre vyššie ročníky - čítanie, písanie... Program sa realizuje prostredníctvom aktívnej dramatizácie celej triedy naraz, skupinového rozprávania, čítania príbehov, počúvania, spievania, ale aj pomocou oddychovej aktivity ako pozretia si príbehu.

Na základe záujmu, ktorý prejavili učitelia, sme vytvorili tri skupiny, vzdelávanie bude jeden deň v čase od 9:00 do 17:30. Prihlásiť sa na vzdelávanie dá na https://www.havava.eu/index.php?main=modules/calendar/activities.php&profile=activities&activity_type=11&activity_type2=all&activity_owner=49

Termíny školení

  • 26.08.2019 od 09.00 - 17.00 v Kežmarku, v budove MPC - ešte sú voľné miesta
  • 27.08.2019 od 09.00 - 17.00 v Jánovciach (školenie je plné)
  • 28.8.2019 od 9.00 - 17.00 v Bratislave - budova PdF UK, Moskovská 3 (ešte je voľné miesto)

Učitelia by od septembra mali učiť nultý alebo prvý ročník v ZŠ, pričom aspoň 50% detí by malo byť buď maďarsky hovoriacich bez znalosti slovenského jazyka, rómskych s nedostatkom znalosti slovenského jazyka, alebo cudzincov a mali by učiť aspoň 10 detí v triede.

Základné informácie o projekte sú v tomto krátkom videu: https://www.havava.eu/sites/www.havava.eu/content/video/sLogom.mp4

Učiteľky dostanú k dispozícii všetky potrebné materiály a boli by som radi, ak by predtým vypísali krátke dotazníky k deťom, prípadne by sme otestovali schopnosť tvorby narácií u detí na začiatku a na konci školského roka. Pribežne zbierame od učiteliek krátke dotazníky a na záver školského roka sa s učiteľkami porozprávame. Po dohovore s vybranými triedami a učiteľmi by sme otestovali na začiatku a na konci aj žiakov.

Materiál pre učiteľku/učiteľa: metodická príručka, CD, DVD, 10 farebných knižiek, 10 čiernobielych knižiek pre deti, 10 cvičebníc, prístupové heslo na on-line stránku https://www.havava.eu/1052?t=Slovencina-pre-deti---ucitelska-cast, tričko pre učiteľku (nutné mi poslať konfekčnú veľkosť - minule som objednala od oka a potrebovala som väčšie tričká, ale zas som nechcela všetkým objednať XXL :)).

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
Katedra psychológie a patopsychológie
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
tel. 0903 373 945 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 766


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár