Aby Slovensko mohlo držať krok so západom, ...

Blog  |  Ľuboš Sibert  |  školstvo  |  06.09.2019 12:47

Aj keď je názov blogu neurčitý či nedokončený, túto frázu počúvame v médiách (najmä z vyjadrení predstaviteľov nášho štátu) pomerne často. Autori tohto výroku dávajú do podmieňovacieho spôsobu zlepšenie rôznych odvetví, oblastí či už priemyslu, vzdelávania, vedy, techniky prípadne kvalitu života ako takého s činnosťou, ktorú buď sami vykonávajú alebo na ňu poukazujú. Zo skúsenosti však vieme, že nie vždy pri počutí podobných výrokov dokážeme s istotou hovoriť o tom, že  sa niečo na Slovensku podarilo k lepšiemu. Zvykne to byť prázdna no na druhej strane celkom pekná, kvetnatá fráza, ktorá nie vždy korešponduje so zámerom výpovede.

Priznám sa, aj my zvykneme túto vetu často používať. Ide najmä o spôsob komunikácie s možnými partnermi, potenciálnymi sponzormi. My si však za obsahom výpovede pevne stojíme a naše tvrdenie vieme aj patrične podložiť. Prejdime k veci.

Tento rok sa bude konať tretí ročník medzinárodnej robotickej olympiády pod záštitou neziskovej organizácie FIRST Global v spolupráci so Svetovou bankou a Organizáciou spojených národov. Súťaž je určená pre stredoškolákov z celého sveta a zameraná na robotiku vždy s dôrazom na životné prostredie. Už onedlho sa stredoškoláci z celého sveta stretnú v Spojených arabských emirátoch, v Dubaji, aby počas troch dní súťažili s robotmi, ktorých si sami skonštruovali, v herných disciplínach zameraných na ochranu životného prostredia. Témou súťaže je zbaviť oceány odpadu („Ocean opportunities“). Slovensko pri tom chýbať nesmie a ani nebude.

Vďaka úsiliu zopár dobrovoľníkov a ľudí, ktorí chápu dôležité posolstvo vzdelávať našu mládež v robotike, sa Slovensko doposiaľ zúčastnilo všetkých ročníkov tejto súťaže. Vlaňajší úspech našich chalanov v Mexiku, odkiaľ si priniesli cenu poroty za technické riešenie robota ,,Aurela“, je silným argumentom pre tých, ktorí sa k odvetviu robotiky stavajú chrbtom. Robotizácia sa bytostne dotýka našej krajiny, ktorej ekonomika stojí na pilieroch strojárskeho a automobilového priemyslu. Je našou povinnosťou prijať túto výzvu a orientovať vzdelávanie mládeže na oblasť inžinierstva, matematiky či technológií. A práve to je naším zámerom. Po úspešnom nultom ročníku celoslovenskej súťaže v spomínanej robotike, ktorú sa nám podarilo zorganizovať v apríli tohto roka, vyšleme víťazný tím pozostávajúci z mladých talentovaných stredoškolákovaby súťažili v oblasti, ktorá je pre nich vášňou. Môžu tak zbierať skúsenosti, ktoré budú môcť zužitkovať v nasledujúcich rokoch ich profesijného ale aj súkromného života. Táto súťaž je pre nich nielen zážitkom, ale aj príležitosťou, ako napredovať. S nimi môže napredovať aj naša krajina, ktorá potrebuje budúcich lídrov. Aby Slovensko mohlo držať krok so západom, musíme podporovať mládež v oblasti, ktorej patrí budúcnosť. 

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 273


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár