Olympiáda v anglickom jazyku - WTAF!!!

Blog  |  Barbora Malíková  |  Anglický jazyk - Olympiáda  |  25.10.2019 18:02

Hoci učím anglický jazyk, už pred dlhším časom som sa rozhodla neriešiť olympiádu v anglickom jazyku.  Zadania aj v kategórii 1A, t.j. pre žiakov 5. - 7. ročníka sú náročnosťou určené učiacim sa na úrovni B1, B2 (teda maturantov).
Pred niekoľkými rokmi som dokonca našla pôvod jednej úlohy pre túto kategóriu na internete, na stránke jednej španielskej jazykovej školy, kde bolo jasne napísané, že ide o materiál pre jej žiakov na úrovni B2.
Dnes som mrkla na minuloročné zadania pre okresné kolo, kategóriu 1A a opäť ma nesklamali. Úloha na slovnú zásobu podľa mňa vyžadovala znalosti vývojových štádií hmyzu, ale to by som ešte prežila.  Pobavilo ma však čítanie s porozumením, kde vybrali článok, ktorého prvá veta znela As every self-respecting child of the 60s, I had a serious drug problem. "Ako každé správne dieťa 60-tych rokov, som aj ja mal vážny problém s drogami."
WTAF???
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1012


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Erika Demianová | (28.10.2019 22:32 - neprečítaný)

Úplne s Vami súhlasím, len si dovolím poopraviť, že kategória 1A je od minulého roka pre žiakov od 4. (!) po 7. ročník. Každý rok pripomienkujeme nielen časový harmonogram súťaže, ktorý je mimo školskej reality (okresné kolá v čase, keď v škole finišuje polročná klasifikácia) aj systém postupu v porovnaní s ostatnými predmetmi. Žiaci ani nechcú prísť na školské kolo, keď vedia, že postupuje len jeden v danej kategórii. Píšeme, píšeme, ale tie pripomienky nikto zjavne nečíta, pretože sa roky nič nemení...

* Reagovať | Barbora Malíková | (29.10.2019 14:03 - neprečítaný)

Od 4. ročníka??? To som nevedela. Vďaka za info.

* Reagovať | Jana Zemániková | (06.11.2019 19:08 - neprečítaný)

👍 Presne z toho istého dôvodu "neriešim" olympiádu už niekoľko rokov ani ja. Škoda, že nás nie je viac...

* Reagovať | Eva Križanovičová | (09.11.2019 13:38 - neprečítaný)

Úplne súhlasím. OAJ je celá zlá. Ešte chcem podotknúť, že aj keď my angličtinári by sme radi OAJ odignorovali, tak vedenie školy nie. Nezazlievam im to, veď je to "prestížna" súťaž. Ale dobrý výsledok napríklad moji žiaci nedosiahnu, aj keď pošlem najlepších jednotkárov, pretože síce zvládajú predpísané učivo, ale bez špeciálneho doučovania, krúžkov, či posilnenia výučby angličtiny nemajú žiadnu šancu. Takto potom akurát strácajú motiváciu.


*Pridať komentár