REVOLUČNÝ II - ĎALŠÍ ZBER ÚDAJOV

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  18.11.2019 18:20

            A zopakujem znova, aké handry sú učitelia. Plné prachu, špiny a pľuvancov... od iných. Už to ani ako povolanie neberme, keďže nevieme brániť tú podstatu a zmysel našej obety, t. j. vzdelávanie a výchova detí a mládeže. Kto si však môže dovoliť ten luxus vyučovať???

            Je len pár týždňov od VEĽKÝCH letných prázdnin. A ja už ani neviem, že boli. Dnes som si pozrel fotografie a spomenul som si na leto. Nepamätám si už ani tých pár hodín, čo učím od septembra a októbra. Zhrňme si teda doterajšie dni v škole: 1. správa o výchovno-vzdelávacom procese, ktorú nik nečíta, 2. minimálne dva nové a nekvalitné zákony, pritom bez vykonávacích predpisov, ktoré si musíme domýšľať, aby neprišla boľševická inšpekcia, 3. školenia v súvislosti s novou a nekvalitnou legislatívou, 4. aplikácia POP-ky, ktorá sa domnieva, že v školách iba vyučujeme, 5. obedy zadarmo a nekonečné presvedčovanie rodičov, že ich majú napriek plateniu zadarmo, 6. testovanie športových schopností prvákov a nahadzovanie údajov, ktoré nikoho nezaujímajú a nijako neprospievajú k skvalitňovaniu vyučovania telesnej výchovy a k skvalitňovaniu materiálno-technického vybavenia športovísk, 7. odpisy z registra trestov, ktorých vykonávacie pravidlá boli minimálne tri razy menené a doposiaľ sú nevyriešené (s termínom do konca decembra!!!), 8. objednávanie socialisticky centralizovaných učebníc (tiež do konča novembra), 9. úplne zbytočné testovanie 5 alebo e-testovanie, 10. prepisovanie platových dekrétov kvôli niekoľkým drobným, 11. inventarizácia, 12. úplne zbytočné a byrokraticky poňaté adaptačné vzdelávanie začínajúcich učiteľov, ktoré musí byť otvorené do troch dní od nástupu v čase najväčších prác, 13. nekonečné zisťovanie, čo sa deje s kreditmi, školeniami. Isto som na mnohé veci zabudol. Ak si to spočítate, sú to hodiny až dni strácania času, ktorý asi nepotrebujeme na zbytočnosti typu pedagogické porady, vítanie prvákov, komunikácia s rodičmi, venovanie sa slabším žiakom, vypracovávanie individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, rodičovské stretnutia, exkurzie a aktivity pre deti a pod.

            Keď som sa dnes (15. 11.) tešil, že je piatok, prišiel na školy tento text (výkričníky som dopísal ja): „Vážená pani, vážený pán, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (!!!) Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (!!!) Slovenskej republiky realizuje prieskum u žiakov prvých ročníkov o formách starostlivosti do troch rokov (!!!) veku dieťaťa. Zozbierané anonymné údaje budú využité pri plánovaní kapacít starostlivosti o deti do troch rokov a pri tvorbe politík (!!!) zameraných na zosúladenie pracovného a súkromného života. Na základe skúseností z tohto pilotného testovania (!!!) bude od školského roku 2020/2021 nastavený pravidelný (!!!) zber údajov, preto Vás prosíme o Vašu maximálnu súčinnosť (!!!) pri vypĺňaní dotazníka.“ Neuveriteľne cynické od ministerstva školstva dať takúto byrokratickú ranu školám práve v deň štátneho smútku. Ministerka sa pred kamerami pretŕča, ako chce pomôcť školám, ktoré tragicky stratili svojich študentov. A v ten istý deň im cynicky s jej požehnaním zašlú povinnosť, ktorá v deň smútku zdvihne adrenalín nejednému učiteľovi/riaditeľovi. A pozor, toto všetko máme spraviť do konca novembra, a pritom to prišlo dnes (15. 11. 2019)! 5 dní pred T5. Teda, chystá sa ďalší zber údajov, ktoré sú už v e-databázach, do ktorých sa vrazili milióny. Fakt mám už pocit, že sa hľadá práca pre úradníkov, aby zdôvodnili svoju existenciu, hoci sa v posledných dňoch aj v reklamách chvália zoštíhlením administratívy. Ale pre školy to neplatí! Čím viac elektronizácie, tým viac papierov. Neschytajú to len  riaditelia, ale všetci zamestnanci, ktorí už padajú na huby školy. Lebo takéto kvantum byrokratickej šikany nie je možné, aby spravil jeden človek, riaditeľ či zástupca. Okrem toho sa vedenie môže rozhodnúť, že to prenesie na zamestnancov a má pokoj. Tak či tak sa stráca energia a dôraz na pradávny cieľ školy, t. j. vyučovať. Ozaj, pýtal som sa ľudí, čo sa zaoberajú školstvom - nikto netušil, že sa takéto niečo pripravuje. Takto si vláda, ktorá má slúžiť ľuďom, predstavuje spoluprácu s nimi. Potichu ich bodnúť priamo do srdca.  

            Pozrite sa, akú drzosť si navyše dovolili. V akomsi metodickom pokyne, ktorého štúdium mi zhltne to málo času na skutočné riadenie školy a najmä výchovno-vzdelávacieho procesu, sa píše: „Komu je dotazník určený? Dotazník za celú školu naraz vypĺňa zamestnanec základnej školy, ktorý získa informácie priamo od rodičov (!!!) alebo zákonných zástupcov dieťaťa (žiaka).“ Nezávidím, ak má  škola 5 a viac prvých ročníkov. Ale vôbec je absurdné takéto citlivé údaje ťahať, hoci anonymne!!! Keď sa však na to pýtame rodičov, tak už to anonymné nie je. Dokonca sa zisťuje, či sa o dieťa nestaral niekto iný ako zákonný zástupca (pestúnka???). Podporil to aj ZMOS, čomu sa nečudujem, lebo táto organizácia berie školy iba ako firmy, nie ako odborné vzdelávacie centrá, ktoré potrebujú podmienky na výchovu a vzdelávanie, nie prekážky a hádanie sa o peniazoch.

            Všetci jednotne tvrdia, že potrebujú tie údaje, aby vedeli nastaviť sociálnu politiku. Bež štatistiky ani na krok. Asi sa nedočkáme toho, že všelijaké risy, eduzbery už niečo také zbierajú, že by to stačilo z toho vytiahnuť. Načo, škola znesie všetko! Hoc byť aj elokovaným štatistickým úradom s minimálnymi prostriedkami na byrokratickú činnosť, ktorá sa zvyšuje každým rokom. O odmenách za plnenie štátnych povinností nehovorím. Riaditelia budú ticho, lebo nechcú prísť o funkciu a majú byť ovečkami úradov bez názoru. A učitelia radšej obetujú vyučovanie, akoby mali mať problémy s byrokraciou, ktorá deštruuje školy. Najviac ma dojíma fakt, že táto končiaca vláda zrazu vyvíja aktivitu väčšiu ako jadrová elektráreň namiesto toho, aby kúrila, svietila a získavala si voličov. Hoci, načo si získajú učiteľov? Tých už majú pod palcom, a preto im bez bázne prikazujú idiotizmy rovné Hlave XXII. A budú v tom pokračovať, kým sa niekto nevzoprie, teda donekonečna! Keby som bol optimista v téme učiteľského stavu, tak poviem: „Odignorujme túto hlúposť!“ No akákoľvek iniciatíva je v našom stave zbytočná a ohrozuje jej iniciátora. (Isto nemám teraz na mysli tých pár aktívnych, ktorí sme tu vzájomne poprepájaní a chceme niečo spraviť.)

            Vyzývam SKU, odbory, ISU, poslancov, ktorí sa venujú školstvu, združenia, ktoré školia učiteľov, robia pre nich konferencie, riaditeľské asociácie, aby sa konečne vyjadrili k tomuto, čo sa deje a vyvinuli úsilie, aby nás začali brať ako učiteľov, nie ako handry. Prosím politikov, tých slávnych expertov či tímlídrov, čo sa tu predbiehajú, čo všetko spravia pre školstvo, aby sa sústredili na množstvo takýchto problémov namiesto proklamovania reforiem, ktoré nás zbavia memorovania, klasického členenia vyučovacích hodín či iných  hurá nápadov. Toto všetko my poznáme, často vyučujeme modernejšie, ako to vy predstavujete. No vyššie popísaný problém a stovky ďalších problémov spôsobia pád akejkoľvek reformy, nech je akákoľvek dobre mienená. Nie preto, že by učiteľ nevydržal byť nosnou stenou byrokratických hradov. Ale iba a len kvôli tomu, že sa toto všetko odráža na kvalite vyučovania a vzdelávania generácie, ktorá má/by mala/by mohla/konečne by mohla/musí zmeniť fungovanie tohto štátu.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1547


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Petra Villemová | (20.11.2019 15:10 - neprečítaný)

Presne tak, byrokracia je to, čo nás irituje, demotivuje a unavuje pri našej práci, lebo namiesto toho, aby som venovala čas príprave na skutočné hodiny, ktoré učím, vyhodnocujem, triedim, vypisujem, sumarizujem, plánujem mimovyučovacie aktivity, veď len to sa ráta, čo sa robí navyše..... totálne sa upustilo od skutočného poslania školy - vzdelávať a vychovávať... Všetko si robíme sami, zbierame údaje, peniaze za učebnice, ZRPŠ, výlety, exkurzie, objednané knihy, dookola mordujeme deti s prípravou na testovanie 5 a 9, už im a aj nám tečie ušami von, lebo len výsledok tohto testu hovorí o kvalite školy?! Hlavne, že vrchnosť a inšpekcia chce individuálny prístup s ohľadom na špecifické učebné štýly a potreby každého dieťaťa, oni vyrobia jeden skvelý test pre všetkých bez ohľadu, deťom s švvp pridajú 20 minút, (chúďa, sústrediť sa 80 minút nedá nikto....) a tým to hasne. Kde je ten individuálny prístup z ich strany??????
No a bodka na záver, na prihlásenie a registráciu kvôli odpisu z registra trestov máme 1 pokus, ak sa pomýlim, vraj asi budem musieť odísť....
Som zvedavá, ak ten úžasný portál padne, čo sa určite stane, poletíme všetci??? Nech..., bude stranda, od januára možno nebude mať kto učiť

* Reagovať | Ján Papuga | (20.11.2019 19:35 - neprečítaný)

Odkiaľ máte to, že ak sa pomýlime, budeme musieť odísť?

* Reagovať | Vladimír Stančík | (05.12.2019 22:44 - neprečítaný)

Dobrý deň, chápem vaše rozhorčenie, čo sa týka byrokracie uvedené vyššie, aj čo sa týka informácií o nás učiteľoch, na druhej strane na obranu požiadaviek na odpis registra trestov, treba uviesť, že súhlas s vytvorením odpisu nemôže dať ani sebelepší informačný systém sám od seba bez vášho súhlasu. Sám som už požiadal a nenarazil som pritom na najmenší problém. Dostanete potvrdzujúci mail, že ste o odpis požiadali a v prípade, že ste bezúhonný( samozrejme, že všetci sme) všetko ostatné už ide mimo vás.

* Reagovať | Petra Villemová | (07.12.2019 11:28 - neprečítaný)

Dobrý deň,už sme to vybavili aj my v práci,ale napríklad kolegyňa mala zlý dátum v údajoch,opravila ho,odoslala súhlas a v potvrdzujúcom emaili mala nesprávny dátum narodenia. Tak teraz nevieme,čo s tým bude....

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (20.11.2019 22:04 - neprečítaný)

V súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 - ak nebudeme bezúhonní, nemôžeme pracovať v školstve...
https://www.minedu.sk/data/att/15368.pdf
V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných. Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí alebo odborní zamestnanci až po zaregistrovaní na www.crinfo.iedu.sk, a to jedinečným a nezameniteľným spôsobom.
S učiteľmi si každý robí čo chce!


* Reagovať | Elena Špinerová | (27.11.2019 13:48 - neprečítaný)

Ale veď všetky naše údaje už CR má. Každá škola každý mesiac posiela aktualizácie svojich školských informačných systémov. Čo ešte viac potrebujú???

* Reagovať | Oľga Bolčíková | (27.11.2019 18:58 - neprečítaný)

Keďže Vaše texty oslovujú širokú pedagogickú verejnosť, rada by som návštevníkov tohto portálu upriamila na fakt, že tiež majú možnosť niečo urobiť a vyjadriť. Ak chcú aj ďalej čítať texty výnimočného riaditeľa. Vaše texty.
Konkrétne tu:
https://www.peticie.com/peticia_proti_odvolanie_phdr_jana_papugu_z_funkcie_riaditela_z_a_m_riazanska_v_bratislave?uv=18714478

* Reagovať | Ján Papuga | (27.11.2019 23:55 - neprečítaný)

Tak, ja budem písať aj bez funkcie...

* Reagovať | Iveta Fodorová | (05.12.2019 13:17 - neprečítaný)

Palec hore! Súhlasím, urobme niečo,už konečne niečo urobme, spojme sa proti tej šikane nech to robia úradníci a my konečne učme!!!!


*Pridať komentár