Zo spravodajstva: dochádzka

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  11.01.2020 23:58

Zo spravodajstva: dochádzka

RTVS: „Školy, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, by mali v spolupráci so zriaďovateľom, s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov, a pri výchove a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.“

Aj vám sa zdá tento text prázdny a zbytočný. Uviedla ho ďalšia z vysoko kompetentných pracovníčok mediálneho oddelenia ministerstva. Niekedy mám pocit, že sa tam pretekajú v tom, kto napíše štylisticky povrchnejší text, ktorý navonok vyznieva seriózne. Opäť sa tu arogantne odkazuje škole, aby riešila dochádzku žiakov, hoci legislatíva dáva minimum možností ako rýchlo (!) a efektívne riešiť záškolákov. Akoby školy nespolupracovali s uvedenými inštitúciami. No ťahajú za kratší koniec. Pokuty pre rodičov sú minimálne, sociálky majú toho viac, ako unesú, polícia rieši veci pomaly, dvojky zo správania neúčinkujú a dobré slovo neplatí. A ešte nás vyzvú k individuálnemu prístupu, ktorý snáď realizujeme aj v spánku. Namiesto komplexného a legislatívou ošetreného riešenia záškoláctva, pri ktorom školy spravidla vyčerpajú všetky svoje možnosti a stav zostane rovnaký. Také je naše ministerstvo. Cynické, odtrhnuté od reality a pomoci sa od neho nedočká nik. 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 237


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Iveta Ballová | (21.01.2020 08:50 - neprečítaný)

Úplne súhlasím. Škola má len povinnosť, ale takmer žiadnu právomoc. žiaci aj rodičia to vedia a pri upozorňovaní na nedostatky sme na smiech. (načo mi je slovenčina, budem opravovať autá a zarobím viacej než vy.)


*Pridať komentár