VÝZVA NA PUBLIKOVANIE V ČASOPISE SLOVENČINÁRI

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  15.02.2020 19:21

Milé kolegyne, milí kolegovia, slovenčinári i neslovenčinári, pripravujeme 5. číslo časopisu Slovenčinári, v ktorom publikujeme články o našom predmete, ale aj o školstve vôbec. V literárno-kultúrnej prílohe Umka zase uverejňujeme literárne, výtvarné či fotografické práce vašich žiakov, čím môžete prezentovať vašu školu. Prezentovať môžete aj vlastnú umeleckú tvorbu. Bez vašich príspevkov časopis nemôže vzniknúť. Uverejňujeme: odborné či vedecké články, recenzie na umelecké, literárne či odborné diela, skúsenosti a výnimočné aktivity z vašich škôl, didakticko-metodické práce, reportáže, všeobecné články o školstve a pod. Keďže sme registrovaný časopis, je možnosť získania bodov za publikovanie, ktoré sa zídu učiteľom či študentom vysokých škôl. Rovnako vítame, ak nám napíšete, o aké texty máte záujem, aké témy máme spracovať a pod. Minimálne cenzurujeme, jedine opravujeme chyby :-) Sprostredkujte túto prosbu o články kolegom, ktorí nie sú na FB. Časopis sa distribuuje v e-podobe zadarmo a zasiela sa všetkým slovenským školám.

 

Anketa do 5. čísla: Ako vnímate najznámejšie súťaže zo SJL (OSJL, Hviez. Kub., Šal. Maťko a pod.).? Prečo sa ich zúčastňujete? Ako motivujete žiakov? Odpovede uverejníme v 5. čísle

Link na časopis: https://slovencinari9.webnode.sk/

 

Redakčná rada časopisu

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 209


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Mária Černá | (16.02.2020 14:32 - neprečítaný)

Pekný deň, mohli by ste mi napísať, na akú emailovú adresu by som mohla aj ja posielať svoje príspevky???

Ďakujem krásne....

* Reagovať | Ján Papuga | (18.02.2020 12:46 - neprečítaný)

janpapuga@gmail.com


*Pridať komentár