Čo tak nedať prácu na doma? - II. časť

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  13.03.2020 21:49

            Máme tu situáciu, ktorú sme dlho (ešte) nezažili. Je potrebné uznať, že opatrenia sú nevyhnutné a je dobré, že sa tým štát zaoberá aspoň v rámci tých možností, ktoré má. Možno by stálo za úvahu, aby sme podobné opatrenia robili aj počas chrípkových epidémií, keďže aj chrípka je pomerne riziková choroba.

            Dá sa ospravedlniť istý chaos a unikanie rôznych informácií, ktoré šíria médiá. Je to pre Slovensko nová situácia, dá sa z nej vyťažiť čítanosť/sledovanosť. Ale tá viaczdrojovosť vzájomne protichodných informácií sa nedá ospravedlniť. Najmä ak ide o opatrenia v súvislosti s takou oblasťou, ako je školstvo. Prečo jednoducho premiér nepoverí niekoho z blízkych a dobre platených úradníkov tým, že bude informovať VÝLUČNE on o opatreniach. A ten by povedal (vzápätí by oficiálne vydal písomne) niečo takéto: „Zatvárame školy. Pre žiakov a všetkých zamestnancov. V škole nikto nie je prítomný, jedine ak treba zabezpečiť nevyhnutnú prevádzku a hygienu. Riaditelia nesmú žiadať od učiteľov PN, OČR, náhradné voľno ani dovolenku. Keďže to nariaďuje štát, zamestnanci škôl majú riadny plat bez nadčasov. Práca na doma je v kompetencii riaditeľov škôl po dohode so zamestnancami a závisí od materiálno-technických podmienok žiakov a zamestnancov.“ Nič viac, nič menej. Informácie sa však spustia z rôznych zdrojov v rôznych variáciách, dostáva sa to k médiám a k rôznym inštitúciám a tie si to potom interpretujú inak, keďže naša legislatíva je viacvýznamová a deravá (niekedy si myslím, že úmyselne). Potom sa stane, že zriaďovateľ diktuje právnemu subjektu školy prácu na doma alebo požaduje, aby zamestnanci boli v škole, alebo sám riaditeľ ich povolá do školy, neuvedomujúc si, že ak sa medzi zamestnancami vyskytne vírus, zavarí si na pekný problém. Akoby nám nechceli odpustiť trochu „voľna“ navyše. Príčinou tohto všetkého je, že nikto nie je zodpovedný za priame pomenovanie riešenia a nechávajú predpisy často interpretovať tým, čo nemajú potrebné informácie, právne vzdelanie či si nechali poradiť od médií.

            Mrzí ma však, že učitelia opäť poslušne a nekriticky nabehli na rozmanité požiadavky a snažia sa plnou vôľou slúžiť systému, nech je akokoľvek skreslený. Pritom sa mnohí nezamyslia nad tým, že ak sa škola zatvorí, je logické, že tam nikto nemá byť, keďže zámerom je predísť infekcii. Alebo učitelia netvoria kolektív, teda rizikové zoskupenie ľudí? Sú rezistentní voči vírusu? Alebo tá práca ma doma. Škola nie je inštitúcia, ktorej práca sa len tak dá plnohodnotne vykonávať doma. Isto, prípravy a administratíva sa dá robiť. Ale vyučovať žiakov, ako teraz mnohí zo strachu pred vrchnosťou realizujú, je nezmysel. Ak si niekto myslí, že to má vyzerať tak, že dávame cez internet žiakom úlohy zo všetkých predmetov, je to rovnaký nezmysel. To vlastne predávame zodpovednosť za našu prácu na doma rodičom, ktorí majú iný režim a možno by radi určili čas svojim deťom inak aj podľa svojich pracovných možností a povinností. Možno zadávať témy na fixáciu učiva, no v primeranom množstve. Avšak aj pri nich nemusí vedieť rodič dieťaťu pomôcť. (To hovorím ako učiteľ, čo vie svojmu synovi väčšinu tém vysvetliť.) Určite im nezadávať nové látky. Rodič nie je zväčša učiteľ, nemá kompetencie mu vysvetľovať témy rôznych predmetov (to nie som ochotný ako rodič ani ja). A ani časový priestor. Veď učiteľom trvá vysvetlenie novej témy minimálne 45 minút. Pritom je denne minimálne 4 - 6 predmetov. Dobre vieme, že nechať to čisto len na žiakoch je utópia. A prečo by oni sami mali plniť nové témy, keď ich potrebujú vysvetliť. Nemáme všetky deti nadpriemerné a uvedomelé. A to si ešte predstavme deti zo sociálne slabšieho alebo menej podnetného prostredia. Máme deti s poruchami učenia, pomalšie, také, čo sa učia z výkladu učiteľa, také, čo sa učia dobre v kolektíve, také, ktorým sa nikto nebude venovať počas „voľna“. Navyše sú staršie deti doma samy bez rodičov alebo so starými rodičmi. A tí často nemajú kapacitu, príp. silu robiť domáce vzdelávanie. Keby to mohli, tak by deti neposielali do školy, ako to robia rodičia, ktorí zvládajú učiť deti doma (domáce vzdelávanie). Keby ste však vedeli, koľko dostávam od rodičov v tomto čase otázok, ako mám riešiť to a to. A nie preto, že chcú za svoje deti robiť domáce úlohy.

            Isto, môžeme deťom zveriť nejaké opakovanie, projekty, ale preniesť na nich a celú ich rodinu celé vyučovanie je nezmysel a ako rodič by som to nedovolil. Často sa hovorí o vzdelávaní cez videokonferenciu, skupinový čet. Ďalší idealistický nápad v súvislosti s dlhodobým fungovaním žiakov, i keď súčasné softvérové možnosti sú veľmi veľké. Žiakov v plnom počte nedostaneme k počítaču. Niektorí ho nemajú, niektorí ho doma nepoužívajú, niektorí nemajú internet či iné vybavenie, čo k tomu potrebujeme. Okrem toho sa snažíme eliminovať používanie multimédií a poldňové sedenie detí pri počítači nie je bohviečo. A dôležité je uvedomiť si aj to, ako príde k tomu učiteľ, že musí zo svojho domáceho internetu za svoje energie vyučovať onlajn? To už fakt dáme všetko za to, aby sme my opravili chyby vrchnosti? Ozaj, a akú prácu na doma budú mať kuchárky, upratovačky? Aj keď sa zatvoria reštaurácie, dajú ich zamestnancom prácu na doma??? Zase sa pod vplyvom strachu a hystérie niektorí kolegovia správajú ako handry. Myslím, že my nie sme na vine tomu, čo sa stalo. Už teraz však vidím, ako budeme makať ako šróby, aby sme zabezpečili testovania, na ktorých napriek fakt výnimočnej situácii kompetentní trvajú a kumulujú ich do jedného týždňa, teda zase oni pripravujú budúci problém, nie my. My ho len s radosťou budeme žehliť.

            Jasne, že naše povolanie predurčuje pomáhať a učiť. Uistiť žiakov, že nás môžu kontaktovať, je prirodzené. Občas im vymyslieť internetovú úlohu je tiež užitočné overovanie nových možností. Ale mať ideu pravidelného e-vyučovania v takýchto podmienkach a v kontexte fungovania súčasných žiakov je utópia. Či snáď chceme tým dokázať, že si zaslúžime plat aj počas takéhoto „voľna“? Zľakli sme sa upozornenia úradníka, že toto nie sú prázdniny? Veď home office robíme 10 mesiacov. Ja si rozhodne nemyslím, že tým, že preventívne zostávame doma máme vyvíjať akýkoľvek spôsob diaľkového vyučovania v školách, v ktorých nefungujú oveľa dôležitejšie a základné veci aj bez vyhlásenia mimoriadnej situácie.  Opakujem, nejakého koordinátora vedenia žiakov môžeme robiť, ale je len na nich či ich zákonných zástupcoch, čo spravia s vynúteným voľnom, či využijú naše materiály, alebo početné aplikácie na formálne i neformálne vzdelávanie. Rozhodne ich nedemotivujme každodenným zadávaním úloh ako kompenzáciu za nerealizované vyučovanie. Nech by sme aj diaľkové vyučovanie akokoľvek zvládli, učiteľ musí témy prejsť znova aj priamo so žiakmi v triede.  

            Pritom toto všetko sa rieši úplne inak. Buď sa oficiálne JEDNOZNAČNE napíše, že sa môže učivo preniesť do ďalšieho školského roka, alebo sa posunie začiatok letných prázdnin - viem, nepopulárne opatrenie, ale overené v zahraničí. Nič sa však nestane, ak aj  bude vyučovanie zastavené hoci na mesiac. Učitelia vedia učivo dohnať, samozrejme, ak ich osnovy nenútia, že musia všetko prebrať tak, akoby škola nebola zavretá. (Tu sa otvára aj požiadavka spraviť ŠVP flexibilnejším, redukovanejším a voľnejším. Epidémie sa vyskytujú rok čo rok.) Aj kompetentní by si mali uvedomiť, že sú dôležitejšie veci ako ich testovanie a pre tento raz by ho mohli zrušiť. Ale asi sa boja, že by sme zistili, že bez toho vie školstvo existovať. Keďže k takémuto niečomu nedospejú, po „voľne“ sa učitelia vrhnú na deti a budú ich preťažovať, len aby dohnali povinné učivo. Dokonca pri Testovaní 9 si dovolia napísať, že sa termín nemení! Pritom prídeme o značný čas na fixáciu učiva. Haló, Núcem, v deviatych ročníkoch a pred písomnou maturitou tvrdo pracujeme aj deň pred testovaním! A nie z dôvodu, že by sme niečo zanedbali.

            Máme tu štátom nariadené „voľno“, ktoré zadali aj mnohým iným povolaniam. Zaplniť ho prácou a stresom na pokyn niekoho, kto zlé číta nariadenie štátu, je vec, voči ktorej sa treba konštruktívne ohradiť a nie pritakávať ako v antitotalitnom diele Démon súhlasu. Zámerom nariadenia predsa bolo to, aby sme spomalili, izolovali sa a neoslabili svoj organizmus tak, že dostaneme vírus. Prerušovanie vyučovania nikoho neohrozí, jedine štatistiky úradov, ktoré školstvu nič nedali. No trend, že prijímame akékoľvek nelogické nezmysly a poslúchame ich ako Písmo sväté nám predurčuje dostávať stále viac a viac nezmyslov, požiadaviek a úloh od nadriadených a hlavne prenášať na nás povinnosť naprávať ich chyby a nedostatky.  

Hodnotenie:    | Zobrazení: 8385


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Anna Hazuchová | (17.03.2020 09:33 - neprečítaný)

Hovoríte mi z duše. Výborne.

* Reagovať | Ingrid Ištoková | (17.03.2020 12:41 - neprečítaný)

Vynikajúci príspevok.

* Reagovať | Alena Večeřová | (17.03.2020 16:39 - neprečítaný)

Super a pravdivé !

* Reagovať | Lýdia Drahusová | (17.03.2020 21:26 - neprečítaný)

Nesuhlasim s obsahom prispevku. Neponuka konstruktivne riesenie, ktore by boli ustretove k ziakom aj ucitelom, ako je napriklad posunutie skolskeho roka s tym, ze teraz nebude home office. Je zlozita situacia pre vsetkych a je na mieste, aby sme drzali spolu a prispeli do spolocnej dobrej veci...a tou je v pripade nas ucitelov pokracovat v edukacii...da sa to aj v home office...uz takto fungujeme vyse tyzdna..a neverim, ze je to len o tom, aby ziaci a rodicia suplovali ulohu ucitela....netreba podcenovat kreativitu a zodpovednost vyucujucich ...aj reakcie rodicov su ustretove, chcu pomahat svojim detom...a uz dnes nam vychadzaju v ustrety aj vydavatelstva aj media s umoznenim bezplatne vyuzivat edukacne programy a pomocky...nemyslim si preto, ze kritizovanim si v tejto situacii pomozeme...

* Reagovať | Ján Papuga | (17.03.2020 23:20 - neprečítaný)

Článok nehovorí o dobrovoľnosti školenia detí. Ale o povinnosti toho, aby sme tak konali. A prečo nie povinnosť. Viď uvedené.

* Reagovať | Miroslav Zavacký | (25.03.2020 14:22 - neprečítaný)

Kolegyňa prečítaj si to ešte raz a prepáč za ten výraz "S porozumením"

* Reagovať | Beáta Dubovická | (24.03.2020 12:54 - neprečítaný)

Súhlasím s pani Lýdiou Drahusovou. Učiť resp.zasielať úlohy a cvičenia deťom spôsobom a tempom,aký vyhovuje aj rodičom,vzhľadom na to,že mnohí sa s deťmi učia a pomáhajú im. Zároveň poskytujú učiteľom spätnú väzbu. Je to o spolupráci. KTO CHCE, HĽADÁ SPOSOBY. KTO NECHCE, HĽADÁ DOVODY.

* Reagovať | Ján Papuga | (25.03.2020 17:35 - neprečítaný)

Je dobrré, že ste spôsob našli.

* Reagovať | Katarína Fabianová | (17.03.2020 22:05 - neprečítaný)

Výborný príspevok, presné pomenovanie vecí, rodičia sú doma a sú tiež HOME OFFICE, dnes som videla "rozvrh" mojej príbuznej, čo má učiť šiestaka, od slovenčiny po biológiu, má dosť, pritom má vlastnú prácu a bežná starosť o domácnosť tiež neubudla.
A to má len jedno dieťa. Ja ako prvácka učiteľka si netrúfnem dať nové učivo, upevňujeme, precvičujeme a z toho vyťažíme, až budeme opäť v škole, dúfajme, čoskoro živí a zdraví.

* Reagovať | Ondrej Dovalovský | (17.03.2020 22:15 - neprečítaný)

Pôvodný článok je dobrý a kolega sa zamýšľa ja sa stotožňujem s jeho myšlienkami
Verím ,že nové vedenie bude konštruktívnejšie
Rodič nenahradí učiteľa vo všetkom aj keď je sám učiteľ

* Reagovať | Tomáš Hadač | (18.03.2020 05:37 - neprečítaný)

Som učiteľ a mám doma päť školopovinných deti. Kolegovia by mohli zvoľniť tempo pretože u nás sme chvalabohu doma, ale počítač sa nezastaví. Vyčerpanosť je bežnejšia ako v práci. Neviem si predstaviť čo zažívajú rodičia, ktorí nie sú učitelia a školu neznášali pretože nechápali. Ja osobne posielam absolútne redukované učivo. Menej je niekedy viac. Neužívam si dovolenku, len chápem aj žiacku a rodičovskú stránku veci. Tomáš.

* Reagovať | Tomáš Hadač | (18.03.2020 08:56 - neprečítaný)

Ešte jedna vec. Home office? Úžasne pomenovanie. Predpokladám, že kolegyňa je slovenčinárka. Toto je úžasne vidieť ako sme závislí od okolia. Deti učíme z domu a doma a aj tak sú ľudia nezodpovední a chodia hore dole. .... Prečo som prvý komentár písal tak skoro ráno? Preto, aby decká mali šancu stihnúť neskutočné množstvo úloh a mali aj psychohygienický oddych. Nech sa hnevá kto chce. Som v tomto rebel. Spomaľte. Nedokážu všetci ľudia vysvetlit všetko. Som biológ a veľa veci z ostatných predmetov neviem podať metodicky správne. Priznávam. Neviem.

* Reagovať | Michaela Lošonská | (18.03.2020 16:59 - neprečítaný)

Súhlasím. Menej je niekedy viac. Celý deň za počítačom tiež nie je výhra. Zdravie je dôležité. Kto chce, nech pracuje, s mierou. Keď budeme všetci zdraví, všetko ľahko dobehneme. Želám všetkým veľa zdravia.

* Reagovať | Larisa Holeščáková | (18.03.2020 09:13 - neprečítaný)

Veľmi poučný a dobrý príspevok, ďakujem.
Odpovedali ste mi na otázky, ktoré sa mi hmýrili hlavou

* Reagovať | Ľubica Hrinková | (18.03.2020 09:31 - neprečítaný)

Vynikajúce, pravdivé, úprimné, vystihujúce situáciu. Úplne súhlasím

* Reagovať | Dagmar Ševčíková | (18.03.2020 13:15 - neprečítaný)

Súhlasím. Nestihla som so žiakmi online výuku dohodnúť ani naplánovať. Niektorí s mojich deviatakov nemajú doma počítač. Väčšina z nich vie, že budú prijatí na strednú školu bez väčšieho úsilia a na výsledku testovania im nezáleží.

* Reagovať | Dagmar Ševčíková | (18.03.2020 13:17 - neprečítaný)

Opravujem: z mojich deviatakov.

* Reagovať | Dagmar Pokorná | (18.03.2020 15:44 - neprečítaný)

Absolútne súhlasím, hlavne čo sa deviatakov týka!!! Ale čo s tým?

* Reagovať | Petra Jánošíková | (18.03.2020 20:18 - neprečítaný)

Súhlasím, menej je niekedy viac .

* Reagovať | Marcela Petríková | (18.03.2020 22:31 - neprečítaný)

Úplne súhlasím s Vami. Menej je určite viac. Učitelia zo školy mojej dcéry snáď súťažia, kto pošle deťom viac úloh! Robí si poznámky, vyplňuje pracovné zošity, pracovné listy, pozerá prezentácie, tvorí prezentácie, referáty. Na žiadne voľnočasové aktivity, tvorenie, nudu nemáme čas!

* Reagovať | Otília Semanová | (20.03.2020 18:52 - neprečítaný)

absolútne súhlasím

* Reagovať | Mária Hudecová | (21.03.2020 15:01 - neprečítaný)

Dajme deťom prečítať knihy. Nech učiteľ urobí zoznam vhodných titulov, alebo nech žiaci napíšu čo majú doma a spoločne sa dohodnú. Následne si zavedú čitateľský denník, kde si budú robiť vlastné poznámky, postrehy, názory ..... Zvýši sa schopnosť čítať, čítať s porozumením, dať vlastné myšlienky na papier, zabavia a poučia sa, nezaťažia rodičov, nebudú na pc. A pevne verím, že nie malá časť z nich si čítanie obľúbi tak, že im to ostane na celý život. A to by bolo najviac.

* Reagovať | Ján Papuga | (21.03.2020 20:28 - neprečítaný)

veľmi dobrý nápad

Držte sa všetci v zdraví!

* Reagovať | Tomáš Hadač | (22.03.2020 13:24 - neprečítaný)

Nádhera. A pravda je taká, že aj ja viac čítam.

* Reagovať | Magdaléna Babicová | (23.03.2020 12:07 - neprečítaný)

„Proste choď stále dopredu a neriaď sa tými nezmyslami, ktoré si myslia ostatní. Rob to, čo pre seba urobiť musíš.“ –Johnny Depp

Pekne napísané súhlasím s Vašimi myšlienkami

* Reagovať | Sintia Hricová | (24.03.2020 10:46 - neprečítaný)

Presne vyjadrený aj môj názor. Ďakujem. Sintia Hricová

* Reagovať | Slávka Hanáčková | (24.03.2020 12:30 - neprečítaný)

Súhlasím vo všetkom s autorom článku. Nám učiteľom sa ľahko zadáva práca na doma, ale čo rodičia? Mnoho z nich chodí do práce a aj keď pracujú z domu, sústredia sa na svoje povinnosti. Súhlasím s názorom menej je niekedy viac. Po týždni som totiž nadobudla pocit, že medzi učiteľmi nastali preteky, kto zadá najviac úloh. A kde sú ďalšie časti vyučovacieho procesu? Alebo už neplatia? Stačí len zadať a testovať? Potom podceňujeme až rušíme celú teóriu pedagogiky. Učitelia a strach je tiež super vystihnutá téma. To bude asi "neverending story". Znovu sa vo veľkom ukazuje to naše chabé učiteľské sebavedomie. Možno je to neznalosťou problematiky = slabé právne vedomie až nezáujmom niečo riešiť a tak len prijímame rozkazy. Je to najjednoduchšie, ale my sme vzorom pre žiakov. Okrem iného ich máme učiť budovať si svoj názor podložený faktami a vyjadriť ho. Niečo na štýl USA. Držme spolu v zásadných veciach. Ďakujem všetkým, ktorí s rozumom (tak akurát) zamestnávajú naše deti. Je to potrebné.

* Reagovať | Helena Frühaufová | (25.03.2020 10:01 - neprečítaný)

Maximálne súhlasím, akoby som čítala svoje pocity, postrehy.

* Reagovať | Dagmar Čertíková | (25.03.2020 19:27 - neprečítaný)

výborný komentár, hovorí mi z duše

* Reagovať | Janete Praščáková | (25.03.2020 23:11 - neprečítaný)

Absolútne sa stotožňujem s uvedeným názorom.

* Reagovať | Mária Durbáková | (26.03.2020 10:29 - neprečítaný)

V mnohom máte pravdu. Ako špeciálny pedagóg musím povedať, že vzdelávať našich žiakov online je viac ako problematické. Mnohí pochádzajú zo sociálne slabého prostredia, kde je často problém nájsť peniaze aspoň na stravu, nie to na internet, ďalšia vec je, že samotní rodičia nevedia svojim deťom s úlohami pomôcť, pretože by sami tú pomoc potrebovali... Alebo nemajú záujem.. Takže tam, kde sa nedá inak, pripravujeme materiál doma,na vlastné náklady, keďže chýbajú učebnice aj pracovné zošity a robíme dovoz priamo pred dvere
Zároveň sa musím pousmiať nad tabuľkami, do ktorých treba uvádzať našu "prácu na doma",ako "doklad", že počas krízového stavu "nehompáľame nohami" , ak chceme výplatu.. Rozmýšľam, či ako rodič 3 detí budem uvádzať vysvetľovanie učiva svojim školopovinným deťom, korigovanie prípadných nejasností, alebo napíšem zoznam aktivít, ktoré som so svojou 5 ročnou dcérou počas dňa absolvovala, lebo taká nepočká...Je toho naozaj veľa, aj pedagógovia by si mali uvedomiť, že toto nie štandardná situácia a učivo redukovať. Ešte dobre, že nemáme skákať cez kozu...A to sme zatiaľ zdraví!


* Reagovať | Erika Demianová | (26.03.2020 18:32 - neprečítaný)

Úplne súhlasím, ako učiteľka a zároveň mama dvoch žiačok ZŠ som sa ešte doma nezastavila... Niekedy je doma boj o počítač, aby sme si všetky stihli načas splniť svoje povinnosti. Treba si naozaj uvedomiť, že toto je úplne nezvyčajná situácia, takže nerozumiem, prečo sa všetci snažia nájsť jednoduché a rýchle riešenie, ktoré akurát zaťaží žiakov a rodičov. To, že im nedám prácu na 6 vyučovacích hodín denne predsa neznamená, že nič nerobím. Všimla som si, že je to pre nich niečo úplne iné ako urobiť si poobede DÚ, len toto asi nevysvetlím kolegom, ktorí to nemajú doma v priamom prenose... Empatiu skloňujeme denno-denne, je načase ju aj použiť v praxi.

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 09:45 - neprečítaný)

My sme doma dvaja učitelia. Učivo som zredukoval skoro až na kľúčové pojmy. Doma zažívame iné spoločenstvo, na aké sme boli zvyknutí. Pre všetkých kolegovcov, ktorí myslia aj na rodičov detí dávam palec hore. P.S. Máme doma tretiaka, štvrtáka, piatačku, siedmačku a ôsmaka. Skúste sa zamyslieť, aký nápor je na decká. Ja sa zamýšľať nemusím, my to zažívame každý deň. Určite nehompáľame nohami. Musím aj hodnotiť, vysvetliť, ale s citom. Neverím, že niekto z nás chcel ostať doma a určite neberieme plat za NIČ. Kolega Tomáš

* Reagovať | Emília Pištejová | (26.03.2020 11:35 - neprečítaný)

Výborný a trefný článok. Navrhujem dať ho do médií ako otvorený list.

* Reagovať | Ján Papuga | (26.03.2020 18:41 - neprečítaný)

Ďakujem. Poslal som ho aj ministrovi. Ak chcete, môžete aj Vy

* Reagovať | Monika Gallová | (26.03.2020 23:27 - neprečítaný)

Tiež som za empatický prístup a teší ma, že je nás viac.

* Reagovať | Lýdia Drahusová | (27.03.2020 09:39 - neprečítaný)

Članok pana riaditela bol pisany hned, ako boli zatvorene skoly...vtedy trieskal do stola, ze netreba ucit na dialku ani zatazovat rodicov domacim ucenim...ze radsej posunut vyucovanie asi na prazdniny, alebo preniest latku do dalsieho rocnika...nesuhlasila som s posuvanim prazdnin, len preto, aby ucitelia nic, podla pana riaditela zatazujuceho pre ziakov, nerobili. Ak by ucitelia ostali doma bez PN ci dovoleniek, ako pan riaditel navrhuje, ako by boli plateni? Zrejme za 70%, tak ako je to teraz po troch tyzdnoch krizoveho stavu urcene pre zamestnancov inych odvetvi? Ak by sa posunulo vyucovanie cez prazdiny, v parnom lete dobiehat 4mesacnu latku, uspokojilo by to koho? Ako chcel pan riaditel znaly standardov zakladnej skoly presunut ucivo 4. rocnika do 5. rocnika na druhom stupni? Je snad druhostupniarska ucitelka kompetentna vyucovat ucivo prveho stupna?. A je vobec povinna to robit?, Prikazal by jej to pan riaditel? ktory je tak za DOBROVOLNOST? V mojom prispevku som zdoraznila, aby sme nepodcenovali ucitelov, ze si iste spravny sposob najdu.Pan riaditel vo svojej reakcii zo dna 26.3. cize po dvoch tyzdnoch home officu uznal pani ucitelke Beate Dubovickej ze: je dobre, ze si nasla sposob. Tato situacia vselico zmeni a vela nas nauci. Aj rodicom ukaze, aka je praca ucitela tazka. Ak by ziaci nemuseli nic robit a potom to musel dobiehat ucitel, ocenili by to rodicia? Alebo ziaci? Nemyslim si, ze je na mieste len vsetko kritizovat. Pan riaditel to robil casto pocas minulej vlady. Vieme, ako to v skolstve nevyhovujuco prebiehalo. Avsak teraz mi pride vhodnejsie hladat riesenia. Nie vyhlasovat:,,Dovolte mi povedat, preco to nepojde.,, Ale radsej hladat cesty, ako by to islo. Pan riaditel ma zrejme rad kritiku inych.

* Reagovať | Jana Hlisnikovská | (27.03.2020 11:13 - neprečítaný)

Súhlasím. A tak isto súhlasím s kolegami, pokiaľ budeme empatický, tak to bude fajn.

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 14:24 - neprečítaný)

ˇ ´ Diakritika.

* Reagovať | Ján Papuga | (28.03.2020 13:35 - neprečítaný)

Na osobné ivektívy nezvyknem reagovať. Po druhé, nie som pán riaditeľ. Po tretie, moje návrhy sa napokon aj tak diskutujú, aj posunutie prázdnin bolo v pláne. A po štvrté, netuším, co ste chceli svojím príspevkom povedať. A po piate, netreba učiť na diaľku neznamená, že sa nebude učiť na diaľku. Ide o spôsom a empatiu!

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 14:27 - neprečítaný)

Všetko ide a my chceme. nerobím zo seba samaritána, ale nakupujem všetkým starším dookola. Nie je to sranda. Prvotný problém je táto hnusoba, ktorá sem prichádza. Bude to ťažšie. držme spolu, ľudia. Ak ešte sme. TH

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 14:29 - neprečítaný)

P.S. Za toto neberiem plat.

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 14:37 - neprečítaný)

Susede umiera svokor, sestra má kolegyňu, ktorá si nakazila manžela týmto hnusom , sused je vojak, ktorý je na hraniciach a v pohotovosti. Naši pôjdu do karantény. ČO JE TERAZ dôležité? ... Ja viem ako na tom budem s platom. Na houby. A chudáci dôchodcovia? A zdravotníci, hasiči, policajti a dobrovoľníci? Rodičia? Deti makajú ako vedia. Držme si palce. Možno ma vymažete, možno budem označený, ale tot som musel napísať. TH

* Reagovať | Tomáš Hadač | (27.03.2020 14:39 - neprečítaný)

JA CHEM ÍSŤ MEDZI DECKÁ!

* Reagovať | Monika Gallová | (27.03.2020 23:40 - neprečítaný)

Myslím si, že každá kolegynka 2. stupňa hravo zvládne učivo 1. stupňa (veď by išlo len o pár tém) Vážme si jeden druhého prosím

Presne tak ako píše kolega Tomáš Hadač... sú oveľa vážnejšie veci v živote človeka ako to, že sa presunie niekam časť učiva.

* Reagovať | Monika Gallová | (27.03.2020 23:48 - neprečítaný)

Ten smajlík tam tam je omylom ...


*Pridať komentár