Rúška nezničí slovenčinu (iný pohľad na jazykovú kultúru)

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  16.03.2020 18:28

Je super, že ľudia nezamrzli a napriek pandémii riešia aj iné veci. Rúško - rúška. V Slovníku slovenského jazyka zo 60. rokov je to dvojtvar, teda v tom období bolo možné používať obe slová, teda aj český variant - "rúška". Asi netreba podrobne vysvetľovať, prečo došlo k synonymii týchto dvoch slov. Pre mladších komunikantov - Slovensko a Česko spolu existovali ako štát i ako dve spoločenstvá mnohé roky, a tak došlo k prirodzenému ovplyvňovaniu dvoch jazykov, ktoré sú si hádam najbližšie v Európe. Okrem toho, oba tvary majú podobnú paradigmu, teda skloňovanie. Podľa súčasnej kodifikácie, ktorá je však cca 20 rokov zastaraná, je jediným správnym tvarom "rúško" (stredný rod, vzor MESTO). Potvrdzuju to dve kodifikačné knihy: Pravidlá slovenského pravopisu (2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (1997). V súčasnosti sa toto slovo začalo masívne používať, je preto prirodzené, že dochádza k chybám, keďže nie sme na toto slovo zvyknutí, a okrem toho v oblasti lekárskej sa uprednostňuje tvar "rúška". Predpokladám však, že do Slovníka súčasného slovenského jazyka (písmeno R sa ešte len pripravuje) sa opäť prijme dvojtvar, teda bude na výber. Avšak tento slovník napriek tomu, že je vysoko kvalitný, nie je kodifikačný. Preto platí to, že spisovný tvar je výlučne "rúško". Za uzákonenie (kodifikáciu) oboch tvarov v prípadnej aktualizácii kodifikácie hovorí fakt, že slová v oboch tvaroch sú zrozumiteľné, fungujú a sú rozšírené v úze, dokonca sú zvukovo podobné, teda prijateľné. Zavedenie dvojtvaru teda nepoškodí slovenčinu, nepočeští ju a neovplyvní deštruktívne jej systém. Určite sa nestane to, čo by sa stalo, keby sa trebárs začal používať anglický výraz "drape" (rúško). Používateľ (úzus) rozhodne, či je "rúška" efektívnym komunikačným výrazom. Osobne však predpokladám, že po epidémii klesne frekvencia tohto slova a používateľ sa vráti k jednému z tvarov, neviem, či k tomu spisovnému. Etymologicky je slovo "rúško" odvodené od malého rúcha a v minulosti slovo "rúcho" vychádzalo toto slovo od slovesa trhať.

Nespisovné slovo "rúška" nezničí slovenčinu a nenaruší jej kvalitu.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 3811


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Miroslava Vavrová | (18.03.2020 20:13 - neprečítaný)

Páči sa mi vaše jazykové okienko.
A ešte ma zaujalo slovo "komunikant". Zaraďujem si ho do slovnej zásoby.

* Reagovať | Tatiana Dolinská | (26.03.2020 12:28 - neprečítaný)

Veľmi rada čítam Vaše postoje k akejkoľvek problematike. Tentokrát ma téma zaujala o to viac, že sama som používala slovo rúška a v tomto období sa snažím preklopiť ho do stredného rodu.

* Reagovať | Ján Papuga | (26.03.2020 18:42 - neprečítaný)

Je tam linngvistický pohyb. Ale skončíí to tak, že sa slovo prestane používať a zmena roddu sa neudeje.

* Reagovať | Hana Kotlárová | (14.04.2020 20:10 - neprečítaný)

Ďakujem za čiastočné odobrenie, stále s tým slovom v duchu a niekedy aj nahlas, bojujem. A nie som si istá, či vyhral ten správny názov, takže - som už bez obáv - rúško/rúška chráni naše pľúcka.

* Reagovať | Ján Papuga | (14.04.2020 20:32 - neprečítaný)

Rúško je kodifikované. Neviem, čo vyhráva.. Ale v odborných sférach to volajú rúška.


*Pridať komentár