Do školy za každú cenu

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  21.05.2020 23:49

Kdesi som čítal o tom, že pravidlá na predchádzanie koronavírusu v súvislosti s uvoľnením opatrením sú neraz absurdné alebo nevykonateľné. Napr. keby si mal čašník v reštaurácii dezinfikovať po každej obsluhe ruky, tak nechcem vidieť, ako by po týždni vyzerali. Avšak máme tu nejaké tie pravidlá, a ak sa nekonajú masové aktivity, tak dajme tomu, že sa pohyb ľudí dá korigovať. Hm, ale čo školy, ktoré sú zväčša masovkami? Aj keď sa školy otvárajú dobrovoľne (napriek tomu, že máme povinnú dochádzku), môže sa stať, že nastúpi väčšina žiakov. A určite ich bude viac ako v bežnej reštaurácii alebo v divadle, kde dovolili sto divákov. Rešpektujem opatrenia odborníkov, ktorí chcú ochrániť pred nákazou. Ale zároveň opakujem, že škola je špecifická, mali by pre ňu vždy vznikať osobitné pravidlá. Navyše všetko skomplikovali tým, že je návšteva školy dobrovoľná (krásna to sloboda). A toto všetko ma vedie k poznaniu, že školy mali zostať radšej zatvorené (chápem, prečo ich otvorili) alebo sa mali povinne otvoriť všetky (chápem, prečo sa neotvorili všetky) aj za cenu neustálej hygieny, nosenia rúšok/ochranných štítov či prechádzaním cez dezinfekčné brány. Isto by to bolo lepšie riešenie ako ten chaos, čo nám nastolili, hoci sa tvári ako jasný návod na siedmich stranách s malým písmom a s videoinštruktážou, kde všetko vyzerá ako ľahké, jasné, jednoduché, romantické.
Otvorením škôl teda povolili najmasovejšiu aktivitu zo všetkých dovolených aktivít. A to všetko hodili na učiteľov, načo sme už zvyknutí, avšak zabúda sa na to, že vyučovanie nie je jedinou pracovnou náplňou učiteľa v čase končiaceho školského roka. Páči sa mi, že sa školám finančne pomôže, hoci už teraz predpokladám, že tá pomoc príde po funuse, a je fajn, že sa stopla v aktivitách aj inšpekcia. To však nerieši problémy, ktoré uvediem ďalej.
Prejdime teda k neaplikovateľným inštrukciám a paradoxom. Rodičia chodia do práce skoro ráno podľa aktuálnej situácie na cestách. Ráno sa ma chodiť do školy na fázy. Treba vedieť pri kvante detí, kto kedy príde. Musí sa určiť harmonogram a zisťovať, či žiaci nastúpia (cena za slobodu chodenia do školy). Navyše sa meria teplota. Potrebujeme na to aspoň troch voľných učiteľov, a to predpokladáme, že sa pri meraní teploty nevyskytne problém. Potom sa deti navigujú k dezinfekcii rúk. Zvládnu to traja učitelia? Zároveň monitorovať rodičov, ktorí môžu do školy vojsť na nevyhnutný čas. Toto všetko robia v podnikoch SBS-kári s jedinou pracovnou náplňou, nie učitelia so zoznamom prác, ktoré vykonávajú deň čo deň (i počas práce doma). Zamestnanci musia byť v strehu aj po uzamknutí (veľká časť škôl nemá na vrátnika), lebo pre zápchy môžu žiaci dôjsť neskôr a musia prejsť uvedenými procesiami.
Počas vyučovania sa musí striehnuť na rozostupy detí. Zaujímavé je, že v obchodoch má byť 1 človek na 15 m2. V škole to však nie je určené, môžu byť narvaní v triedach viacerí - asi sa v triede pri menšej vzdialenosti navzájom nenakazia... Ak aj príde z prvého stupňa väčšina žiakov triedy, je absolútny nezmysel myslieť si, že budeme kvantá žiakov držať od seba.
Počet žiakov v triede má byť 20, hoci hygienik odporúča menej. Ak povolený počet žiakov príde, je to ideálna situácia a triedu môže vyučovať triedny učiteľ I. stupňa. Ak sa však povolený počet presiahne, máme problém. Žiak musí ísť do inej triedy bez učiteľky, na ktorú je zvyknutý. To sa nemusí páčiť ani jemu, ani rodičom, nabudúce nepríde. Triedy, resp. skupiny žiakov a učitelia v nich sa nesmú meniť, teda môže sa stať, že v jednej skupine sa zníži počet žiakov a v ďalšej zase pribudnú žiaci. Keďže je dochádzka dobrovoľná, počet detí sa bude meniť. A ak žiak bude raz chýbať, raz príde, ako vieme, že v čase absencie v škole nenakazil. Meranie teploty isto nepreukáže, či má v sebe vírus, či nie.
Rozostupy v triede sú nezmysel. Rúška sa v pomerne malej miestnosti nebudú nosiť, tak je veľmi pochybné či dvojmetrový rozostup medzi žiakmi zabráni nákaze. Medzi žiakmi, ktorí rozprávajú, kričia, zívajú, kýchajú, brnia perami a pod. A okrem toho udržať deti v izolovaných rozostupoch je to isté ako brániť včelám žiť v roji. Áno, môžeme zvýšiť hlas, stanoviť reštrikcie, no môže sa tým vážne pokaziť budovaný vzťah učiteľ - žiak. To sa aj stane, lebo niektorí učitelia zo strachu z porušenia pravidiel isto pritvrdia.
Momentálne si neviem predstaviť ani prestávky. Aby sme dodržali absurdné pravidlá, opäť potrebujeme na každom poschodí 2-3 učiteľov, ktorí budú ako policajti rozháňať žiakov, aby sa neskupinkovali. Ale vietor vrecom nezviažeme. O obedoch ani nehovorím. Tam by sa hodil čašník, čo bude deťom dávať príbor, keďže si ho nemôžu brať sami z príborníka. A to všetko znamená zdržanie. Ľutujem aj pani kuchárky, čo budú musieť v horúčave kuchyne pracovať v rúškach a rukaviciach. Nakoniec sa môže stať, že výchovno-vzdelávacím obsahom dobrovoľnej školy bude čakanie v radoch na toalety a na vydanie jedla v školskej jedálni.
Do školy dovolili prísť aj žiakom 2. stupňa, piatakom. Tí majú iný režim. Ale striedanie učiteľov nie je dovolené. Takže tam bude režim I. stupňa. Nuž čo, ambície riadneho vyučovania snáď nemáme. Problém sa otvorí v rámci ŠKD. Keďže sa nemôžu žiaci premiešavať, pri piatakoch, ktorí zriedka chodia do ŠKD môže vzniknúť malinká skupina, ktorá si napriek tomu vyžiada celého učiteľa. Teda opäť budú musieť pomôcť učitelia, keďže škola nemusí mať toľko vychovávateliek, ako vznikne skupín - ŠKD zvyčajne spája žiakov z rôznych tried. A ak žiaci v skupine zostanú do konca ŠKD, presiahne to pracovný čas zamestnancov a treba platiť nadčas, čo v blížiacich sa ekonomických problémoch je pre školu ďalší výdavok. Okrem toho bude znova potreba desiatky, ba stovky papierov: dodatky k pracovným zmluvám, rozvrhy, dohoda o nadčasoch, rozvrh pracovného času a pod. A to predpokladáme, že učitelia nastúpia a nevypadnú z rôznych dôvodov.
V súvislosti s tými piatakmi nepochopím, prečo práve oni môžu nastúpiť a šiestaci, siedmaci nie. Ak sa predpokladá, že rodičia nemôžu mladších žiakov nechať doma samých, a preto nemôžu ísť do práce, tak to isté platí aj pre „starších“ žiakov. Ani tí sa nemôžu nechať bez dozoru. Ak by sa niečo stalo, je zodpovedný rodič, takže musí s nimi zostať a nemôže ísť pracovať.
A čo také toalety? Tam sa to už vôbec neustriehnu opatrenia, ak nechceme do hajzľov postaviť ďalšieho učiteľa, nech zíza, čo sa tam deje. Problémom už je neustála dezinfekcia po použití toaliet. Upratovačky, ktoré často vypomáhajú aj s deťmi, budú musieť striehnuť pri záchodoch na ukončenie potreby každého žiaka.
Zhrnul som len niektoré problémy s aplikáciou opatrení, o ktorých účinnosti mám vážne pochybnosti. Bude to vyžadovať maximálne nasadenie učiteľov. Ale pozor, tí zároveň musia učiť žiakov, ktorí do školy neprídu. A asi ťažko dáme dištančnú výuku inému učiteľovi s inou aprobáciou. Takže denný učiteľ popoludní, ak nebude v ŠKD, bude musieť vyučovať online, keďže táto povinnosť z predpisov počas krízovej situácie nevypadla. Áno, umožnila sa výpomoc stredoškolských učiteľov a študentov vysokých škôl. Len to sú ďalšie papiere a náklady, ktoré maximálne zaťažia už vyťažené vedenia škôl, ktoré hodiny a dni musia uvažovať o tom, ako aplikovať neaplikovateľné.
Takže otváranie škôl v takejto situácii považujem za zložité, kontraproduktívne, necitlivé k zamestnancom škôl i k zriaďovateľom, ekonomicky, personálne a prevádzkovo náročné a nakoniec to ani neplní hlavný cieľ, aby veľká časť rodičov šla do práce. A pritom riešení sa ponúka niekoľko. Avšak zvyk hodiť všetko na školu pretrváva, čím sa opäť prejavuje cynizmus a neschopnosť úradov. V takej situácii netreba uvažovať o lepších riešeniach...

PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo učiteľov a priateľov vyučovania slovenčiny * FB skupina: Konštruktívna školoveda - hľadanie strednej cesty * www . janpapuga . skHodnotenie:    | Zobrazení: 2074


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Jana Lopatková | (22.05.2020 08:04 - neprečítaný)

Vo všetkom súhlasím, taktiež som sa nad týmito alternatívami zamýšľala, a myslím, že odpoveďou je práve text uvedený v zátvorke (chápem prečo).

* Reagovať | Petra Villemová | (22.05.2020 09:01 - neprečítaný)

Výstižné a presné, keď už sme sa konečne zabehli ako tak online s deťmi a učivo by sme bez problémov dobrali , teraz mám týždeň na to, aby som rýchlo naučila nevyhnutné, pretože od júna mi začnú galeje..... Učenie minimálne, na záchod asi nestihnem.... možno si stihnem odpiť vodu z vlastnej fľaše.... A neustále dohliadať na dodržiavanie pravidiel, zavretá s deťmi v triede .... Úprimne... Dávam si týždeň a budem padať na hubu, len by naozaj zaujímalo, s ktorými nadšenými učiteľmi to pán minister toľko komunikoval, že toto dovolil?? Aj to "milučké" video, kde sa len dezinfikuje, umýva, meria teplota a pomaly postupuje do tried, vyučovanie nevidno... Ako vtip fajn, o pár dní však skutočnosť.. Na deti sa teším, ale za normálnych okolností, nie v takejto absurdnej situácii, čo s výchovno-vzdelávacím procesom nemá nič spoločné. Keď už to malo byť, stačil by posledný júnový týždeň, keď by bola klasifikácia uzavretá a naozaj by sme sa s deťmi len rozprávali a trávili spoločný čas po splnení školských povinností.

* Reagovať | Paulína Brnová | (22.05.2020 12:37 - neprečítaný)

Akoby ste mi z duše hovorili

* Reagovať | Božena Královičová | (22.05.2020 15:49 - neprečítaný)

Súhlasím s vami. Aj mňa by zaujímalo, s ktorými “nadšenými “ učiteľmi a na ktorých školách bol a komunikoval pán minister (spomínali sa hlavne Košice). Určite to myslí dobre a chce pomôcť – ALE…
Pustila som si zo záznamu na TA3 vyjadrenia dvoch p. riaditeliek z Košíc. Márne som však hľadala to nadšenie, o ktorom sa rozpráva – možno bolo skryté za rúškom, ktoré im zahaľovalo polovicu tváre. Naopak, vyslovili obavy, ako to všetko budú zvládať…
Oveľa viac však ľutujem pri návrate do školy tie malé deťušky – ak si dobre pamätám, aj psychológ Robert Krause, ktorý sa k návratu do škôl v televízii vyjadril, hovoril hlavne o socializácii – o tom, ako sa deti tešia nie tak na učenie, ale na spolužiakov a kamarátov (myslím, že s týmto vyjadrením sa dá len súhlasiť – zvlášť, keď si uvedomíme, že je „jún“ a žiaci aj rodičia vedia, že v tomto čase aj bežne učenie postupne plynule prechádza do „neučenia“ a iných aktivít, tak prečo by sa netešili – obzvlášť, keď ich v súčasnom období nečakajú ani žiadne písomky, ani skúšanie – ospravedlňujem sa, že nezdieľam to nadšenie, že sa z našich detí v priebehu dvoch mesiacov stali „uvedomelí občania“, ktorí prehodnotili rebríček svojich HODNÔT - ako bolo spomenuté v televízii – sú to deti a ešte dlho nimi budú a my im ešte dlho tie hodnoty, čo sa týka školy a učenia, budeme vštepovať!).
Ľutujem ich ale, pretože nevedia, čo ich čaká - predpokladám, že im to zatiaľ nik nevysvetlil – opäť to bude úloha učiteľa (???) - žiadne objatie s p. učiteľkou a svojimi kamarátmi, žiadne spoločné hranie sa, držanie sa za ruky, požičiavanie pasteliek, strkanie sa v spoločnej lavici…
Viem si predstaviť ten údiv v ich očkách, keď budú z úst p. učiteliek počúvať často len slová: „Nesmieš… nemôžeš.. nedá sa… choď na svoje miesto!“
Myslím, že je to trochu „nedomyslené!“
Na jednej strane máme všeobecné nariadenia a pravidlá, na strane druhej ich porušujeme – ako sa komu kedy hodí, alebo si prácu sťažujeme. Navyše sa uvoľnili ďalšie pravidlá, otvorili obchodné centrá, reštaurácie, čiastočne hranice… ľudia sa budú viac stretávať a nie všetci striktne všetky nariadenia dodržiavajú! Či nám niečo hrozí/nehrozí sa neskôr ukáže...
Možno sa aj školy a triedy všade mohli otvárať postupne – najskôr len pre rodičov, ktorí to naozaj potrebujú, tak, ako to urobili v Trenčíne. Jún to celé už nezachráni. A škola namiesto toho, aby bola školou, sa stane len akési „úložisko“ detí.
Veľmi rada by som sa do školy vrátila, stretla sa s deťmi, hravým spôsobom upevnila všetko to, čo sme sa spolu s rodičmi zvládli naučiť formou dištančného vzdelávania (a zvládli sme toho veľa) – ale nie za takýchto podmienok!

* Reagovať | Petra Villemová | (22.05.2020 18:23 - neprečítaný)

Som rada,že s mojím názorom nie som osamotená. Ale nepomôžeme si... Ostáva nám len dúfať,že to v zdraví fyzickom aj duševnom zvládneme do leta. Kto vie... Čo nás čaká od septembra ... 😳😷🤭

* Reagovať | Ivana Plachá | (22.05.2020 19:24 - neprečítaný)

Zvládneme, všetko sme doteraz zvládli, sme zodpovední, inteligentní a flexibilní ľudia... a na to sa aj ministerstvo spolieha. Ku všetkým položeným otázkam a načrtnutým problémom pridávam jeden reálny, s ktorým sa zaručene v priebehu mesiaca stretnú na viacerých školách. Čo urobiť, ak učiteľ, určený do triedy, do školy nepríde? (dôvody môžu byť rôzne) Ak striktne budeme trvať na princípe jeden učiteľ = jedna skupina, ostanú deti z príslušnej skupiny doma? Určite nie, dostanú iného učiteľa... a takto sa budeme hrať na dodržiavanie pravidiel. Viaceré deti budú do školy cestovať, v dopravných prostriedkoch sa budú stretávať s inými ľuďmi, napokon doma nesedia ani teraz, len v škole musia byť v určených skupinách. Rodičia začali chodiť do práce, mnohí do zahraničia... Rozporuplné pocity preto máme aj z uvoľnenia pravidiel pri nosení rúšok v triedach z pohľadu ochrany zdravia učiteľa. Učitelia nemusia byť chránení? Otvorenie škôl je dobrovoľné pre zriaďovateľa, školu, rodičov, deti... len pre učiteľa je nástup povinný. Mnoho otázok - málo odpovedí, aj to veľmi diskutabilných. Ale napokon - zvládneme... všetko sme doteraz zvládli... pozri na začiatok.

* Reagovať | Soňa Košianová | (22.05.2020 21:14 - neprečítaný)

Moje pocity sú totožné so všetkým napísaným. Dnes som ale počúvala rádio Slovensko a vypočula si, že niektoré školy sú už teraz pripravené na nástup žiakov, majú dostatok priestorov, učitelia budú doobeda učiť prezenčne a poobede dištančne... pre laika, ktorý nevie, ako to v škole naozaj funguje, je to informácia, že všetko pôjde hladko a bez problémov. Je mi ľúto, ale ani ja nezdieľam to nadšenie, že sa školy otvárajú za takýchto podmienok. Chýba mi kontakt s deťmi, ale prekáža mi aj stanovený počet v skupinách, do 20 detí je podľa mňa dosť, zvlášť, keď pôvodný návrh bol najviac 12 detí. Je to predsa len situácia, ktorá vyžaduje inú organizáciu. Ale, samozrejme, všetko zvládneme bez reptania.... alebo aspoň bez hlasného reptania a s tým sa totiž počíta...

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (22.05.2020 21:42 - neprečítaný)

Dokedy bude verejnosť veriť, ako médiá informujú, skoro všetko je skreslené a prekrútené... :-(((

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (22.05.2020 21:23 - neprečítaný)

Pre všetkých je to dobrovoľné... Takto "funguje" naše školstvo za posledné roky... Zodpovednosť "hodená" na riaditeľov škôl.... Nemám pekných slov, aby som sa vyjadrila... https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha 4.pdf Kde sú tie časy, keď nám svet školstvo závidel?

* Reagovať | Ján Papuga | (22.05.2020 22:01 - neprečítaný)

Napísal som ministrovi otvorený list, o pár hodín by mal byť na zborovni. Nájdete ho aj na: http://janpapuga.sk/otvoreny-list-ministrovi-skolstva/

Médiá... no preto sa musíte aj Vy pre ne vyjadrovať. Lebo takto sa vyjadria len tí, čo sa chcú predvádzať...

* Reagovať | Zuzana Sláviková | (22.05.2020 22:40 - neprečítaný)

Veľmi pekne Vám ďakujem ,pán Papuga,že tak ako vždy,aj teraz je Váš článok plný múdrych názorov a postrehov.
Veľmi výstižne a presne popisujete problémy,ktoré nás mnohých trápia posledné dni.
Učitelia určite nie sú "stádom tupcov"( ospravedlňujem sa za výraz!) ,ktorí sú tu len na vykonávanie podivných príkazov a inštrukcií... Všimol si to už konečne niekto?

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (22.05.2020 23:07 - neprečítaný)

Stádo určite sme, a všimol si to už každý...

* Reagovať | Silvia Fecsková | (23.05.2020 01:37 - neprečítaný)

Nezmyselné otváranie škôl. Predpisy a usmernenia k tomu vydané = chaos a nekopententnosť. Rezort školstva má opäť na čele ministra, ktorý tomu nerozumie. Ak si riadil nejaké súkromní školy v Bratislave a na jej okolí, žiaľ, nepozná situáciu v odľahlých častiach Slovenska. Žiaľ, vôbec sa nepoučili z diskusií a reakcií v Českej republike. 20 žiakov v triede? V lavici má byť 1 žiak!!! Do triedy sa 20 lavíc nevmestí. Vyučovanie v nejakých podivných blokoch, aby sa škola konečne zmenila zo vzdelávacej inštitúcie na sociálne zariadene. Žiaci mali veget. Nič od nich nechcieť, niť neskúšať, neučiť, len prekecať, presedieť. Hodíme na školy ďalšiu ťarchu finančnej záťaže!!! Až v pondelok 25.5.2020 bude rozdeľovanie zo štátnych hmotných rezerv hygienické prostriedky. To za 4 dni stihnú zabezpečiť dodanie na všetky školy, keď nedokázali za 3 týždne vybaviť ambulancie obvodných lekárov, ktorých je podstatne menej a sú počtom nižšie?!?! Z učiteľa si urobili handru, ktorú možno presúvať: napr. zo strednej školy na ZŠ; na ZŠ na úsek vychovávateľov a do MŠ. Spúšťať teraz jedálne je neuvážený pokus. Minister ani z rýchlika nevie, aké problémy majú školy, kde je 80% a viac žiakov z neprispôsobivých komunít, ktoré ani za bežného života nemajú hygienické návyky. Na schodoch školy si urobia žiaci WC potrebu. Učenie v exteriéroch, keď žiaci nezvládajú správanie v interiéroch??? Teraz zlyhal aj hlavný hygienik, ktorý podľahol tlaku loby. Preštudovala som si materiál MŠ. Toľko nepresností a chaosu je v ňom, ako v usmernení vydanom Štátnym pedagogickým predmetom, kde autori jednotlivých predmetov ani nevedia, čo sa podľa TVVP v jednotlivých triedach preberá... Tri desaťročia úpadku nášho školstva má otvorené dvere pokračovať ďalej. Výpravca - nový minister školstva - už k tomu zasvietil.

* Reagovať | Petra Villemová | (23.05.2020 09:21 - neprečítaný)

Pán kolega, škoda , že nie ste ministrom...
😒😒😒

* Reagovať | Miroslava Vavrová | (24.05.2020 15:03 - neprečítaný)

https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%204.pdf
To je čo za chorý nápad s tým prideľovaním učiteľov stredných škôl na základnú školu? Veď my predsa online učíme podľa svojho rozvrhu, ďalej máme rôzne online školenia (webináre), ja nemôžem ešte odbehnúť aj na nejakú základku robiť dozorcu! A ak som správne pochopila, tak mzda za túto prácu je čistá nula! "Zamestnanec (učiteľ strednej školy), ktorý je do základnej školy dočasne pridelený, je naďalej zamestnancom pôvodného zamestnávateľa (strednej školy). To znamená, že medzi zamestnancom, ktorý je do základnej školy dočasne pridelený,a užívateľským zamestnávateľom, nevzniká pracovný pomer."

* Reagovať | Ján Papuga | (24.05.2020 19:49 - neprečítaný)

Asi si myslia, že na strednej učitelia nič nerobia.

* Reagovať | Henrieta Buzgová | (25.05.2020 13:04 - neprečítaný)

Som učiteľka i matka. Učím dištančne celý čas (gymnázium) + vzdelávam moje deti doma, nakoľko dištančné vzdelávanie zo strany konkrétnej ZŠ spočíva v jednom prípade iba v zaslaní úloh na týždeň. (prváčik) V druhom je to oveľa lepšie, ale tiež nie na dennej báze. (štvrtáčka) Takže máme školu doma. Moje deti sa na návrat veľmi tešili. ZŠ nám poslala inštrukcie k znovuotvoreniu. Dovolím si z uviesť pár viet.
"Chceli by sme vás teda informovať, že od júna nepôjde o obnovenie vyučovania, ale iba o vzdelávacie a záujmové činnosti detí. So skupinou max 20 detí bude iba jeden učiteľ počas celého týždňa. Môže sa stať, že s nimi nebude triedny učiteľ. Skupiny zrejme nebudú podľa tried, ale podľa iných kritérií (či budú v ŠKD resp. či sa stravujú) Teda môže sa stať, že deti budú rozdelené tak, aby v jednej skupine boli deti bez stravy, v druhej deti s doobedným vyučovaním a stravou a potom deti aj s ŠKD. Skupiny budú prísne izolované a stravovanie bude zrejme zabezpečené formou studenej stravy priamo v triede (nie je možné zabezpečiť pre veľký počet stravníkov stravovanie v jedálni na základe obmedzení ministerstva). Prosíme vás o zváženie, či vaše dieťa za týchto okolností nastúpi. Nepôjde teda o vyučovanie podľa rozvrhu, triedne kolektívy nemusia byť zachované a učitelia, ktorí sa budú deťom venovať, budú vybraní medzi tými, ktorí nie sú z rizikových skupín. Spustenie škôl od 1.6.2020 je v prvom rade krokom k oživeniu ekonomiky a má pomôcť rodičom, ktorí sú v prvej línii alebo musia cestovať do práce. Počas júna bude mimo školy naďalej prebiehať dištančné (on-line) vzdelávanie."
Aj na základe uvedeného som predbežne rozhodnutá, že moje dezi zostanú doma. Naša škola "v kuchyni" nám celkom funguje a tých pár týždňov to už vydržíme. Socializovať sa môžu popoludní.
Takto som si návrat do škôl nepredstavovala. A zrejme nie som jediná.

* Reagovať | Ján Papuga | (25.05.2020 17:43 - neprečítaný)

Myslím, že takto sme si náverat so škôl nepredstavovali viacerí.

* Reagovať | Katarína Havrilová | (25.05.2020 23:31 - neprečítaný)

Dobrý večer, možno to už bolo spomenuté, ale chcela by som sa opýtať, či existuje konkrétne nariadenie na rozpätie rozostupov medzi žiakmi počas vyučovania v triede, lebo v opatreniach som nič také nenašla. Ide o druhý ročník ZŠ. Ďakujem

* Reagovať | Ján Papuga | (26.05.2020 12:18 - neprečítaný)

Neexistuje. Používa sa to, čo sa používa pri podnikoch...

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (26.05.2020 00:00 - neprečítaný)

Vy veríte, že žiaci budú dodržiavať nejaké rozostupy???

* Reagovať | Ján Papuga | (26.05.2020 12:18 - neprečítaný)

Čoby nie? Budeme po deťoch hučať...


*Pridať komentár