Projektové vyučovanie v II. ročníku osemročného gymnázia.

Blog  |  Marta Rusnáková  |  Projektové vyučovanie  |  31.05.2010 16:15

      Prvý krát v tomto školskom roku sme vyskúšali projektové vyučovanie zamerané na 5 vyučovacích predmetov - biológiu, fyziku, chémiu, informatiku a výtvarnú výchovu.

      Dohodli sme sa na nosnej téme- HUBY. Dve triedy boli rozdelené na 4 skupiny a postupne riešili konkrétne  zadania, ktoré sa zaoberali kvasnicami z biologickej, fyzikálnej a chemickej stránky. Tvorba projektu prebiehala 3 dni, bol stanovený špecálny rozvrh hodín, na ktorých postupne pracovali  pod vedením vyučujúcich spomínaných 5 vyučovacích predmetov. Deti v podstate riešili pracovné listy a získané vedomosti mali posledný deň prezentovať prostredníctvom posteru ostatným skupinám.

      Mojou úlohou, ako učiteľky informatiky, bolo dokončiť získavanie informácií prostredníctvom vyhľadávania na internete a publikovať ich na poster. Najprv sme si rozdelili kompetencie, každý mal pridelené konkrétne úlohy. Niektorí hľadali recepty s použitím kvasníc, ďalší zas zisťovali pekárne v okrese Martin. Tiež začali tvoriť poster, aj tu sme sa dohodli, kto je za čo zodpovedný. Každá zo skupín si zvolila vedúceho, ktorý sa snažil koordinovať ich činnosť. Z receptov sme vybrali ten najlepší a tiež sme vytlačili nájdené obrázky k téme. Dokončený poster som videla až na prezentácii, pretože som s 2 skupinami mala len po 1 vyučovacej hodine.

      Podarilo sa mi vidieť prezentáciu len jednej skupiny, lebo popri tomto projekte som mala bežný vyučovací deň. Projekty sú zverejnené mojou kolegyňou vo virtuálnej knižnici.

      

 

     
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1351


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár