Naša bývalá žiačka učí matematiku v New Yorku

Blog  |  Marta Rusnáková  |  Ako učia v zahraničí?  |  24.06.2010 18:20

Ako učia v zahraničí?

Táto téma ma dosť zaujíma a preto keď mám možnosť,  rada sa niečo dozviem od konkrétnych ľudí. Nedávno našu školu navštívila naša bývalá žiačka, ktorá je  momentálne pár mesiacov na Slovensku, má 2 malé deti, ale od septembra bude zas učiť matematiku v New Yorku v štvrti Brooklyn. Venovala nám svoj voľný čas na informovanie o komunikácii, kreditoch a vôbec školskom systéme v tejto časti USA. Odučila aj dve otvorené hodiny pre nás matematikárov, ale prišli sa pozrieť aj ďalší kolegovia. Tam je bežné, že sa učia kolegovia navzájom a často majú podobné otvorené hodiny aj s diskusiami, teda metodické akcie.

Ona vôbec nepoužíva učebnice, väčšinou pracovné listy, úlohy má diferencované, žiak si sám vyberá, či chce riešiť ľahšie alebo ťažšie príklady. Materiály si buď vytvára ona, alebo čerpá z internetu z matematických stránok. Podstata učiva sa učí v škole, neexistuje tu drilovanie teoretických pojmov a matematických viet ani domáce úlohy.  Podstatné je, že ich zaujala a pochopili súvislosti. Neexistuje skúšanie pri tabuli. Hodnotí sa percentuálne, testom prejde ten, kto ho vyrieši minimálne na 65 %. Hodnotia sa aj žiacke projekty a eseje aj z matematiky. Testy sú zo základného učiva s a výberom odpovede.

Učia v menšom rozsahu, napríklad konštrukčné úlohy sa končia osou uhla a úsečky. Keď treba na hodine použiť rysovacie pomôcky, tak učiteľka je povinná ich zabezpečiť celej triede z vlastných zdrojov.

Pravda je, že v škole je rušno, väčšina detí má nepriaznivé rodinné zázemie, prítomnosť polície v školo je skoro permanentná.

Učitelia nemajú zborovňu ani kabinety, môžu byť vo voľnej triede alebo na schodišti. A na telesnej výchove telocvikár máva 50 detí.

 

 

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1289


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (24.06.2010 19:52 - neprečítaný)

Je to zaujímavé porovnanie. Pozitíva sa dajú nájsť v každej škole kdekoľvek na svete. Veta o ruchu v škole a o polícii mi našepkáva, že Vaša bývalá žiačka má v Amerike ťažký chlebík. Avšak podstatné je, ako ona vníma svoju prácu, či ju uspokojuje.
Zaujal ma tiež fakt, že testom prejde len ten, kto ho zvládne na 65%! Vysoké číslo, ale určite motivujúce. A to sme na našej pedagogickej porade začali uvažovať o zmiernení percentuálnej stupnice (50% - trojka, 90% - jednotka). Som presvedčená, že každý krok, ktorý vedie k znižovaniu nárokov na žiacky výkon, je cestou späť.
Osobne mám radšej testy ako individuálne skúšanie, považujem ich za objektívnejšie. Škoda, že u nás nie sú vypracované jednotné testy pre každý predmet, ktoré by umožňovali porovnávať žiakov z rôznych škôl i školy navzájom.
Samozrejme, že test vždy nestačí. Aj ústne odpovede sú veľmi dôležité. Sú osobnejšie, slabším žiakom môže pomôcť podpora učiteľa. Ambicióznejší žiaci sa radi predvedú pred spolužiakmi, učia sa vystupovať pred publikom...
Ďalší fakt z americkej školy: 50 žiakov na hodine telesnej výchovy! Bez maximálnej disciplíny si takú hodinu predstaviť neviem. Na túto tému by som sa určite chcela dozvedieť niečo viac.
Vďaka, pani Rusnáková, že ste sa s nami podelili o nesporne zaujímavé - i keď len strohé - poznatky z rozprávania Vašej bývalej žiačky. Prajem jej veľa šťastia a radosť z učiteľskej práce!

* Reagovať | Marta Rusnáková | (24.06.2010 21:07 - neprečítaný)

Ďakujem za rýchlu reakciu, odpovedám len na to, čo som si zapamätala z jej rozprávania. Dosť často mávajú prezentácie vlastných projektov pred spolužiakmi a to je vlastne možnosť predviesť pred kolektívom svoje dielo ale aj ústne komunikovať.

V skutočnosti ich nikdy nie je na hodine Tv 50, lebo stále niekto chýba.

Čo sa týka tých testov, majú právo ich viac krát riešiť. Kto neprejde testom, opakuje ten kurz určitého okruhu z daného predmetu a keď je úspešný postupuje ďalej. Ja som to pochopila tak, že v niektorých predmetoch môže akoby u nás opakovať ročník a pritom v ostatných pokračuje ďalej.

* Reagovať | Ľubica Lauková | (25.06.2010 02:41 - neprečítaný)

Dobrý deň, tiež som bola na spomínanej besede. Učiteľ na štátnej škole je pomerne slušne finančne ohodnotený (40 000 dolárov),. lepšie ako na súkromnej, náklady napr. na škôlku sú asi 65 percent z tohto príjmu.
Učenie v Brooklyne ma nemotivovalo, neviem si predstaviť, či by som sa ešte vrátila do triedy, v ktorej žiak po mne hodí stoličku :-(.
Žiaci riešia na matematike priebežné testy z jednotlivých kapitol napr. geometrie a na konci semestra robia záverečný test a ten keď zvládnu na spomínaných 65 %, postupujú do vyššieho levelu. V danej štvrti sa však svojou úrovňou vedomostí do 4. levelu dostanú 2-3 žiaci ročne, čo je žalostne málo.
Myslím, že v tomto smere by sme si mali vážiť, že dokážeme našich žiakov či na základnej, či na strednej škole naučiť viac. Nepokazme si to! Naozaj, súhlasím s kolegyňou, znižovanie nárokov na výkon žiaka je cesta späť a tiež nám dlho trvalo, kým sme sa dopracovali na úroveň, ktorú sme dosiahli.

* Reagovať | Judita Romanová | (26.06.2010 07:22 - neprečítaný)

"Podstata učiva sa učí v škole, neexistujú tu ani domáce úlohy".
Citát, ako vystrihnutý zo života našej školy, ktorú navštevuje vyše 700 žiakov, bez výnimky všetci rómskeho pôvodu, vyše 90% z menej podnetného sociálneho prostredia. Naši žiaci prichádzajú do školy iba s prezúvkami. Domáca príprava na vyučovanie je pre nich neznámy pojem, pretože ak býva niekoľko generácií v jednej miestnosti chátrajúceho obydlia, tak nemajú šancu a miesto kde sa učiť, či si písať domáce úlohy. Všetky učebné pomôcky, vrátane učebníc majú v jednotlivých triedach, ktoré rozdávajú pred a po každej vyučovacej hodine. Keďže agresivita medzi žiakmi je na dennom poriadku, a takmer samozrejmosťou, to už aj na 1. stupni (nehovoriac o agresivite a vulgarizmoch rodičov voči učiteľom), tak učitelia sú sústavne, počas celého vyučovania v triedach, striedajú sa počas prestávok, takže prestávky nemajú žiadne. Žiaci sa správajú podľa vzoru, ktorý odpozorujú od svojich rodičov alebo z TV, pred ktorým sústavne vysedávajú. Všetci žiaci našej školy dostávajú sociálne obedy a triedni učitelia majú mesačne ďalší problém, ako od rodičov vymáhať načas ten zákonom stanovený minimálny príspevok na stravu svojich ratolestí. Žiaci vedia iba to, čo sa naučia v škole, učitelia sú nadpriemerne kreatívni, pohotoví a denno-denne vynakladajú veľké úsilie, aby niečo naučili týchto žiakov, pretože učebné osnovy a štandardy sú pre nich tiež predpísané zo zákona. Takže vďaka dobrej pamäti žiakov a ich pozornosti aj oni často pokračujú vo svojich štúdiách na niektorej strednej škole alebo odbornom učilište. Niekoľko žiakov sa učí aj na Súkromnom gymnáziu v Kremnici.
Takže, aj my máme na Slovensku "svoj Brooklyn" a to som uviedla iba niekoľko príkladov na ilustráciu zo života našej školy či práci tunajších učiteľov. Treba to však vidieť na vlastné oči a hlavne zažiť na vlastnej koži...

* Reagovať | Peter Lengyel | (26.06.2010 12:43 - neprečítaný)

Akurát, že na rómsky Brooklin naša vláda (bez ohľadu na politické tričko) z vysoka kašle a tento stav im vyhovuje. Keď sa pobije dieťa v Čadci, tak dostane dvojku zo správania, a keď je nezvládnuteľné, ho rieši sociálka. Na východe ich rieši učiteľ, lebo ten ich zvládnuť musí, ostatní povedia, že na to majú slabé páky...

* Reagovať | Judita Romanová | (27.06.2010 07:27 - neprečítaný)

Krátko, ale výstižne ste to napísali. Vedieme s nimi totiž takmer denne boj, že kto z koho a stojí nás to veľa energie na úkor nášho zdravia.

* Reagovať | Marta Rusnáková | (26.06.2010 07:37 - neprečítaný)

Ďakujem za príspevok, vážim si prácu učiteľa na ktorejkoľvek škole. Vyrastala som v dedinke, kde za riekou bola rómska osada, v triede sme mali bežne niekoľko rómskych spolužiakov. Neskôr vznikla na škole rómska trieda, kde učila moja mama. Otec ako riaditeľ základnej školy chodil do rómskej osady riešiť rôzne situácie. Presne tak som si predstavovala aj pôsobenie na " brooklynskej" škole...Zaujímal by ma priemerný počet žiakov v triedach.

* Reagovať | Judita Romanová | (26.06.2010 08:17 - neprečítaný)

Máme aj špeciálnu i "normálnu" ZŠ a počty žiakov máme podľa určenej normy stanovené. Podľa mojich vedomostí max. počet je 22 žiakov v ZŠ.


*Pridať komentár