Byrokracia v školstve - ďakujem, neprosím

Blog  |  Ibolya Straussová  |  školstvo - konečne je to aj v našich rukách  |  17.08.2010 10:15

Keď som sa po rokoch vrátila k školstvu, dych mi vyrazili zbytočnosti a hlavne nelogické papierovačky. Tešila som sa, že si niečo dokážem, veď som nastúpila na rómsku školu. Čo sa stalo? Zistila som, že najdôležitejšie nie je to, že som ich naučila písať a čítať ale to, akým perom vypisujem triednu knihu, či som dala veľké písmeno či malé písmeno....A najdesivejšie bolo, že učiteľom, ktorí učia roky, to vôbec nepripadalo čudné. Zvykli si.

Preto vítam iniciatívu MŠ, ktorá sa dala na „debyrokratizáciu“ v pedagogickom procese.  A chce tú úlohu zveriť nám – učiteľom. Takže čo považujem za zbytočné a čo zaťažuje mňa:

  • Písanie plánov v súčasnej podobe.

 

Plány ako také by mali byť pomôckou pre učiteľa. Pre mňa by mal plán slúžiť na to, aby som si vedela rozdeliť približne čas, ktorý potrebujem na to ktoré učivo. Ale aby som vypisovala, aké budem používať pomôcky, aké kognitívne či psychomotorické ciele naplním, aké prierezové témy využijem na hodine,  aké metódy použijem? Som tvorivý učiteľ, riešim tieto veci hlavne počas jazdy. Sledujem prácu aj iných učiteľov, nechávam sa inšpirovať, proste tvorím neustále. Podľa mňa by plány mohli ostať – ale naozaj ako orientačná pomôcka, niečo ako poznámkový blok.  Mne by viac pomohlo, keby som si tam poznačila, čo sa mi osvedčilo, čo nie... Veď či som splnila, či som nesplnila, čo sa odo mňa očakáva, to zistí každý hravo, keď si pozrie žiacke portfóliá či testy.

Páči sa mi jednoduchá forma plánov, aké zverejňuje AITEC k novým učebniciam – možno by to mohli robiť všetky vydavateľstvá. Na niektorých školách ešte stále píšu ČTP, niektorí TVVP, niektorí stiahnu z internetu a kašlú na to. Niekde zasa vedenie školy vypracuje tabuľku a píšte do nej. Ale pozor – ARIAL 12, kurzíva! Ja som zažila – nazvem to šikan, keď som musela za každou vetou dopísať stranu, odkiaľ som čerpala ( napr. VŠ 7, UO 15 ). A ak to tam nenašli, dali mi prepísať celú stranu...

Ďalší fenomén plánov je – písanie jeho obsahu do triednej knihy (TK). Bolo mi povedané – to je jedno čo práve učíš, do TK píš to, čo je v plánoch. Pre istotu, keby prišla inšpekcia. Ta to už kde sme?!?

Tak som sa premostila ku TK...

  • Triedne knihy

Určite je potrebné viesť evidenciu dochádzky. Ja mám svoju excelovskú tabuľku, ktorá sa mi osvedčila, všetko mi spočíta a mám to. Dobrý systém majú na stredných školách, kde je „čipový“ systém, automaticky sa zaznamenáva príchod a odchod žiaka. A písanie učiva – mňa osobne to tiež zaťažuje. Učím etickú v. vo všetkých triedach 2. stupňa naraz – pokiaľ pozháňam všetky TK a napíšem, tak och joj... Mne osobne by tam postačili kolónky – dochádzka, aká hodina, podpis učiteľa, poprípade kolónka na podpis učiteľa v prípade zastupovania.  

  • Školská agenda

Je fajn, že školy môžu využívať profesionálne softvéry na školskú agendu. My máme ASC. Len nie vždy máme na jeho aktualizáciu. Niektoré školy nemajú softvér, ktorý uľahčí zostavenie rozvrhu, lebo je drahý. Ten by mal byť v základnom balíčku podľa môjho názoru. Myslím si, že v tomto by mohlo MŠ byť ústretové a finančne by malo zastrešovať oficiálne softvéry pre agendu škôl, poprípade agendu triedneho učiteľa.  

 

  • Agenda pre individuálne začlenené deti so ŠVVP

Tento fenomén nie som veľmi kompetentná komentovať. Mení sa každú chvíľu, sme pri nej odkázaní na človeka, ktorí sa zúčastňuje školenia – ak to ten zle pochopí, máme smolu.... Tu by vedeli viac povedať asi špeciálni pedagógovia...
Hodnotenie:    | Zobrazení: 3844


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Judita Romanová | (17.08.2010 11:24 - neprečítaný)

Zdravím,
aj ja sa už desím dňa 25. 8., keď už nastupujeme do práce a hlavne toho, čo nového nás čaká a či všetko stihneme do začiatku školského roka. Tiež pracujem "na rómskej škole", kde minulý rok bolo vyše 700 žiakov a veľmi dobre viem, čo všetko táto práca obnáša: ak nepočítam administráciu, tak uvediem aspoň niečo iné špecifické - k nám žiaci prichádzajú iba s prezúvkami do školy, sociálne obedy, školské pomôcky dostávajú v škole a tie pomôcky, vrátane učebníc či pier (lebo bleskovo miznú), sa rozdávajú pred začiatkom každej vyučovacej hodiny a na konci sa zbierajú a odkladajú sa do skrine, učitelia sa striedajú okamžite po triedach, nastupujú počas prestávky, aby neustále niekto bol v triedach kvôli bezpečnosti. Viete si predstaviť, ak niekto má 6 hodín v rozvrhu, že iba v podvedomí, že čo sa stane, ak tam nebude, môže vyhovieť "nutkaniu prírody". Po skončení vyučovania vyprevádzame každú triedu až ku bráne školy a takisto ich "zbierame" pred začiatkom vyučovania - teraz aj preto, že prebiehajú nejaké rekonštrukčné práce na pozemku školy.
Od vlaňajška aj na našej škole sa vyžadujú TVVP v rozsahu, ako uvádzam na ilustráciu
http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=77142
(tento plán je bez toho, aby som vedela, ako vyzerá nová učebnica matematiky, vychádzala som iba zo štandardov a z toho, čo som učila vlani u tretiakov)
pretože to tak vyžaduje školská inšpekcia v našich končinách. Ja som napr. vo dne v noci takým spôsobom spracovávala a prerábala všetky moje plány na všetky predmety, okrem NV, pre tretí ročník. Preto sa nestačím čudovať, ak tu niekde uvidím doslova nejaký "odfláknutý" plán, ktorý niekomu sa zmesti aj na jednu stranu A4 a bohužiaľ, nezdržím sa poznámok...
Tak iba toľko pre začiatok do debaty

* Reagovať | Ibolya Straussová | (17.08.2010 15:06 - neprečítaný)

Citujem - "pretože to tak vyžaduje školská inšpekcia v našich končinách". Tak o tomto to má byť? O inšpekcii? Je to smutné. Niekto to robí tak, ako ho k tomu vyškolili. Niekto tak, ako mu to káže direktor. Niekto tak, ako to očakáva inšpektor. A potom príde nový direktor, inšpektor pôjde kamsi na KŠÚ a vy môžete začať prerábať plány odznova. Ak si niekto myslí, že ak učiteľ napíše do plánov, že využíva kooperatívne učenie či brainstorming aj naozaj vie o čom to je, tak sa musím usmiať. Papier znesie veľa. Toto by mal byť asi prvý krok debyrokratizácie školstva - tvoriť administratívu tak, aby bola v prvom rade na pomoc učiteľovi a neplnila očakávania či nariadenia nadriadených.
A k inšpekcii - možno by stálo za úvahu, aby inšpektorov robili ľudia priamo z praxe a na maximálnu dobu 3 - 5 rokov. A potom späť do praxe ( ak si nezabezpečia lepšie a teplejšie miesto ). Ja som začínala po VŠ pri riaditeľovi, ktorý bol roky rokúce krajský inšpektor, mal nesmierne nároky na papiere, na dodržiavanie bodov v príprave na vyučovanie na tej ktorej hodine (robili sme prípravy na každú hodinu ). Znechutil mi toto povolanie a aj vďaka nemu som zo školstva na určitý čas odišla.

* Reagovať | Vladimír Krajňák | (17.08.2010 18:06 - neprečítaný)

Zastávam podobný názor - že byrokracia je v školstve doslova neúnosná. Som síce učiteľ s praxou len jeden rok no niekedy si pripadám, že nie som pedagóg ale ako zle platený administratívny pracovník v školstve.

* Reagovať | Mária Barancová | (17.08.2010 19:44 - neprečítaný)

Práve problém je v tom, že mnohé školy sa neriadia zákonom, ktorý stanovuje základnú dokumentáciu školy, ale v záujme "liečenia" papierov v mnohým situáciách požadujú od učiteľov ďalšie plány, vyhodnocovania. Treba jasne pomenovať dokumentáciu tr. učiteľa, učiteľa, riadiaceho manažmentu / mnohokrát učitelia vyhotovujú agendu iných zamestnancov, rôzne plány cez preplánovanie, duplicitné plány, ŠVVP na cca 375 strán / tak to je na minimálne na zamyslenie/, nezmyselné údaje v TK, TV, osobných záznamoch, v katalógových listoch...
Administratíva učiteľov nie je jednoznačná, prosím napíšte vaše konkrétne administatívne úkony.
Súhlasím s Ibolyou, plány by sa mali volať osobné plány učiteľov a nemali by plniť nejaké vízie tých, ktorí sedia za zeleným stolom, Tak ako riaditeľ pracuje flexibilne s plánom práce na mesiac, tak by učiteľ mohol flexibilne pracovať so svojí plánom a zabudnúť na slovíčko časovotematický plán, ale tematický. Prosím konkrétne fakty a námety.Ďakujeme.

* Reagovať | Jana Jancíková | (18.08.2010 18:03 - neprečítaný)

Páči sa mi Váš nápad pracovať s aktuálnym plánom napríklad na mesiac, prispôsobovať ho aktuálnej situácii. Ja to robím, ale trápi ma, ak to musíme skrývať - vyučujem rešpektujúc tempo žiakov, ale do TK treba zapisovať podľa plánu. Nerobím to, veď potom načo robiť vôbec nejaké zápisy? Píšem to, čo preberám reálne, a viem to odôvodniť a prípadne aj obhájiť. Ale niektorí kolegovia to tak robia - asi im to tiež bolo vytýkané.

Tiež mám pocit, že máme veľa papierovania. Páčia sa mi triedne knihy na I.stupni, kde učitelia píšu za každý predmet to, čo v ten týždeň preberali. Učím matiku a je mi to až trápne každý deň vypisovať Delenie prirodzených čísel... keďže kým sa to naučíme, trvá to dlho. A pritom je to pre zápis dostatočné, vedia, akú tému preberajú, je to prehľadné a jasné.

Osobne trpím pocitom preadministrovania aj preto, že učím v reformnom ročníku tri predmety a niet dostatočne pripravených podkladov, stále niečo hľadám, upravujem, vytláčam, kopírujem, pripravujem... Asi strávim zvyšok dovolenky tým, že si budem pripravovať veci do 7.ročníka.

* Reagovať | Peter Lengyel | (17.08.2010 21:27 - neprečítaný)

Pre mňa j vrcholom byrokracie "národný plán boja proti obezite" a jeho aplikácia v základnej škole.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (18.08.2010 17:53 - neprečítaný)

Diskusie k tejto téme sa objavujú aj inde. Na FB som zaregistrovala návrh elektronickej triednej knihy. Pri podmienkach na mnohých školách a PC znalosti niektorých kolegov si neviem predstaviť elektronický tr. knihu, veď pre mnohých je už aj elektronická žiacka knižka nočná mora. Ale elektronická triedny výkaz si viem predstaviť určite! Ten sa predsa aktualizuje iba podľa potreby a inak 2 krát za rok. Na konci 1. a 2. stupňa sa vytlačí a archivuje, ako sa to od nás žiada. Ak žiak ide na inú školu - tiež sa vytlačí a hotovo. Takže chcem TV v elektronickej podobe! Aj keď neviem, či je triedny výkaz vôbec potrebný, ak škola používa oficiálne agendy ( napr. ASC ), tak z nej vytiahnete to, čo potrebujete...

* Reagovať | Jana Jancíková | (18.08.2010 18:13 - neprečítaný)

Tento cieľ s elektornizáciou je asi ešte na dlho. Chýba mi na Slovensku ucelený portál s kvalitnými a aktuálnymi informáciami z oblasti školstva, diskusiami, s dostatočne skoro zverejnenými návrhmi všetkého čo sa školstva týka. A viac ako elektronizácia mi prekáža, že sa počas školského roka menia napríklad pokyny k vypĺňaniu agendy, menili sa skratky, každý rok sú iné triedne výkazy, a ja prepáčte fakt ako pako musím prepisovať v každom jednom liste TV národnosť, nemôžem vypísať krúžok (nie je to v pokynoch!!! - absolvoval?, navštevoval?, pracoval?, pracoval úspešne?, a aké sú k tomu skratky? Lebo ja to skutočne nechcem zasa všetko prepisovať, alebo aj "len" dopisovať s hviezdičkou do poznámky...)
Prečo keď už niekto chce zmenu, nedatuje ju od 1.9.nasledujúceho školského roka? Automaticky! Potom by to aj s tým papierovaním bolo jednoduchšie.
A ku kolegom "PC gramotným" - veď všetci učitelia plošne absolvovali kurzy PC a FIT učiteľa, no nie?

* Reagovať | Ibolya Straussová | (18.08.2010 19:15 - neprečítaný)

Tak toto si poznačím. Absolvoval = ovláda .

* Reagovať | Peter Lengyel | (19.08.2010 07:23 - neprečítaný)

Toto je slovenská choroba - absolvoval a neovláda. Chyba bude asi v tom, že po kurze mnohý opäť nevideli počítač niekoľko rokov. Napríklad môj kolega tvrdí, že on je učiteľ a na písanie sú tu iní (s nadsázkou). Ale vidno, keď potrebuje zoznam žiakov, prípadne prídu na neho požiadavky od spolupracujúcich organizácii, že by mu pomohlo, keby to vedel.

* Reagovať | Zuzana Morávková | (19.08.2010 09:39 - neprečítaný)

Problém je ale podľa mňa aj v kvalite niektorých kurzov, mnohé sú urobené len preto, aby boli, ale či sa tam niekto aj niečo naučí, to je vedľajšie. Tiež som kedysi absolvovala napríklad ten kurz FIT učiteľa - asi pred dvoma rokmi, dodnes napríklad o tom nemám ani žiadny doklad. Mnohé vzdelávania sú robené len takým štýlom, že si niekto niečo odškrtne - vybyvené a hotovo! Ale či to má aj nejaký efekt je vedľajšie!!!!!

* Reagovať | Dagmar Trubačová | (19.08.2010 13:55 - neprečítaný)

Viete,čo je smutné? Že tieto blogy (a nielen týkajúce sa školstva) síce vyjadrujú názory väčšiny ľudí,poskytujú možnosť súhlasiť či nesúhlasiť s niečím,niekedy dokonca dávajú priestor na riešenia problému,ALE: nič sa aj tak nezmení! :-(((

Ani neviete ako z duše mi hovoríte,pani Ibolya! Prečo nie sú na kompetentných miestach ľudia ako Vy???
Pretože Vám ide o žiaka! Ide Vám o to,aby ste ho naučili čítať a písať a nie o to,či je kolónka v TK vyškrtnutá zhora dole a sprava doľava... O čo ide pánom na úradoch? O žiaka? Vôbec nie! Akú inú "páku" na kontrolu Vašej činnosti vymyslia,ak nie byrokratické papiere? Čo je na papieri,dá sa pekne skontrolovať! A akú činnosť by si mali vykázať všetci tí úradníci na okresných,krajských či najvyšších miestach? Dodajme im štatistiky,tabuľky,plány,analýzy,hodnotenia,sebahodnotenia,vízie! Nech majú čo spracuvávať a čím sa zaoberať!

Učím už 20 rokov,ale v poslednej dobe mám pocit,že v školstve už vôbec nejde o učenie. Urobili zo škôl "s.r.o-čky",ktoré bojujú o každého žiaka (najmä mestské a sídliskové školy vedú riadny konkurenčný boj). Preto musí mať škola všetko tip-top v papieroch,veď čo keby prišla inšpekcia našla nejaké nedostatky?! (práve v tomto roku máme jednu za sebou a videla som,čo sa kontroluje a hodnotí!)Hneď by sa o nedostatkoch dozvedela verejnosť a rodičia sú dnes veľmi vyberaví! A čo zriaďovateľ? Takej škole,ktorá nevie poriadne viesť dokumentáciu predsa nebude zbytočne "liať" financie na prevádzku ...a sme v začarovanom kruhu...
Takže pekne sa len pasujme s papiermi,keď to "TÍ Z HORA" chcú.Darmo učím deti environmentálnu výchovu - za posledné obdobie som zlikvidovala toľko papiera vďaka prepisovaniu plánov!... A aj dvojité vypisovanie vysvedčení (na polroka jedno,na konci druhé) má určite svoje "dôležité opodstatnenie",aj prepisovanie katalógových listov kvôli jednej skratke,aj ... Je za tieto veci niekto zodpovedný???
Priala by som si,aby to bolo naozaj tak,ako ste to napísali v názve Vášho blogu: školstvo - konečne je to aj v našich rukách! Držme si palce!

* Reagovať | Štefan Haluza | (27.08.2010 19:36 - neprečítaný)

ako keby ste mi z duše hovorili...učím už viac ako 20 rokov....a mám také isté skúsenosti...

* Reagovať | Ibolya Straussová | (19.08.2010 14:43 - neprečítaný)

Ďakujem. Naozaj sa žiaľ zabúda na žiaka ako takého, indikátorom úspešnosti sa nestávajú vedomosti žiaka či jeho schopnosť aplikovať ich v reálnom živote...
Na budúci týždeň bude jednať MŠ so zástupcami učiteľov a na základe ich dohody sa začne boj proti byrokracii. Nechcem predbiehať, vyčkajme. Doterajšie prísľuby smerujú k tomu, že v tejto sfére budú mať učitelia naozaj to hlavné slovo. Preto by bolo dobré, keby sme aj na týchto blogoch boli viac konštruktívni.
Myslím, že na tom sa zhodneme všetci, že plány v súčasnej podobe ( podobne ako aj ŠkVP ) sú "zbytočnoťou". Urobme z nich pomôcku pre učiteľa.
Katalógové listy a triedne výkazy by som ponechala iba v elektronickej podobe.
Namiesto polročných vysvedčení by som zaviedla iba výpis známok, postačí na obyčajnom papieri, nemusí byť hlavičkový. Páči sa mi systém zo zahraničia, kde na vysvedčení - (nazvime ho radšej hodnotení) je aj odporúčanie učiteľa, v čom a ako sa má polepšiť, minimálne na ZŠ by to mohlo byť efektívne. Ostatne, ja takéto hodnotenia vystavujem žiakom - či skôr rodičom tak či tak. Určite im to dá viac, ako slovné hodnotenie.
Triedne knihy by som úplne zjednodušila, už som to kdesi vyššie uviedla.
Dajte ďalšie návrhy - viac hláv, viac rozumu...

* Reagovať | Zdena Vavrová | (20.08.2010 19:07 - neprečítaný)

Triedne knihy?
Viete si predstaviť ako zapisovať prebrané učivo do triednej knihy v škole, kde sú v jednej triede naraz 4 ročníky? Vlani som mala dve triedne knihy: pre 1. - 2. a 3. - 4. ročník. Tento rok to bude jedna pre 1., 2., 3. a druhá pre 4. ročník. A to sa zapisuje učivo prebrané za celý týždeň. Kto máte s tým skúsenosti?

* Reagovať | Slavomíra Markusová | (19.09.2010 13:43 - neprečítaný)

ja učím spojené ročníky 1. a 2. a tiež zapisujem učivo do jednej TK...no fakt mám problém vtesnať tam učivo, využívam k tomu aj kolonky predmetov, ktoré sa neučia v danom ročníku..napr. do cudzieho jazyka dávam čítanie...odporučila mi to inšpektorka asi pred 4 rokmi..tak to využívam

* Reagovať | Ibolya Straussová | (20.08.2010 20:05 - neprečítaný)

No ja učím v spojenej triede, teraz 3. a 4. ročník, takže tiež budem mať 2 triedne knihy... Predtým, kým som učila v dvoch "nereformných " ročníkoch, tiež som písala do jednej. To bol zážitok v zime vtesnať všetkých neprítomných . Tieto málotriedky a spojené triedky nie sú vôbec ošetrené, dúfam, že pri "debyrokratizácii" sa bude myslieť aj na nich. Mne sa nepozdáva ani to, že učiteľ v spojenej triede má príplatok za triednictvo iba za jednu triedu napríklad...
Myslím si, že zapisovať učivo je úplná zbytočnosť. Zo zahraničia poznám aj systém, kde namiesto triednej knihy čaká učiteľa na stole notebook s poriadnym softvérom - databázovým programom, zapíšete neprítomných ( tým máte vybavenú dochádzku, lebo vám to centrálne spočíta ), odkliknete učiteľa a je to, máte vybavené aj zastupovanie napríklad. To chce ale dotácie Z MŠ, ale určite je aj toto cesta. Dovtedy zjednodušme papierovú formu.

* Reagovať | Pavol Hulík | (25.08.2010 16:51 - neprečítaný)

Heuréka!
Zasa sa niekto opovážil objaviť objavené!
A čo tak písomná žiadosť rodičov o vydanie polročného hodnotenia!
Debyrokratizácia?

* Reagovať | Ibolya Straussová | (26.08.2010 20:24 - neprečítaný)

Asi som nepochopila váš komentár...

* Reagovať | Pavol Hulík | (27.08.2010 13:10 - neprečítaný)

Viď reakcia na blog - Neočakávajme, že si nás budú vážiť.
A tá písomná žiadosť je najnovší príspevok ministerstva k " debyrokratizácii" - či nie?
No a máte pravdu v tom, že v civilizovaných štátoch veci fungujú - a ja dodávam - a my na to nie a nie prísť!
Nie učitelia, ale naši reformátori.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (27.08.2010 16:05 - neprečítaný)

Ja sa netvárim, že som objavila niečo neobjavené. Alebo máte taký pocit? Chcela som vyburcovať kolegov, aby konečne začali hovoriť nahlas, čo sa šušká v zborovni. Podľa reakcií to vyšlo.
Tá písomná žiadosť je o tom, že ak dieťa prestupuje na inú školu napr. v marci, alebo sa odsťahuje, alebo ochorie, alebo pôjde kamsi do zahraničia a nedokončí šk. rok v SR, tak sa mu to polročné vysvedčenie vystaví na základe žiadosti. A to je normálne. Nikde vo svete vám nevystavia úradný dokument pre pekné modré oči.
Pozrite si najnovší návrh novely MŠ, §55, odsek 10:
http://komoraucitelov.org/clanok-8-navrhy-noviel-ms-sr-245-2008-a-597-2003.html
Vraví sa v ňom, že na polroka triedny učiteľ písomnou formou informuje zák. zástupcu o celkovom hodnotení žiaka. A necháva na učiteľa, ako. Či výpisom známok, či formou odporúčaní v čom sa zlepšiť, či tam napíšete, že je lajdák.... Polročné vysvedčenia sa nebudú tlačiť. A v tom sa hádam zhodneme, že je dobré informovať rodičov a že je to predsa len posun oproti terajšiemu stavu, kedy tlačíme polročné vysvedčenie 2 krát.
Naši reformátori už doreformovali, na čelo UIPS sa dostal Roman Baranovič, pod jeho dohľadom bude prebiehať debyrokratizácia. Jeho meno je pre mňa garanciou toho, že to nebude odfláknuté a že sa obklopí ľuďmi z praxe.

* Reagovať | Pavol Hulík | (29.08.2010 10:47 - neprečítaný)

S tým objavovaním objaveného som mal na mysli, že čas od času sa objaví niekto, kto sa opováži
nahlas povedať, že kráľ je nahý. Väčšinou existenčne alebo inak nezávislý!
A s tým burcovaním - koľko je tých vyburcovaných rádovo?
A s tým p. Baranovičom - koľko ich bolo pred ním na rôznych pozíciách /rôzne projekty/
a zomlel ich politický a byrokratický moloch.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (29.08.2010 13:44 - neprečítaný)

Nie som vôbec nezávislá, len žijem "vraj" v demokratickej krajine, tak sa tak aj snažím správať. Čiže sa nebojím nahlas vysloviť svoj názor.
A za p. Baranovičom si stojím, má za sebou plno úspešných projektov - počnúc Infovekom, cez Notebook pre každého žiaka, podporu Klubov moderných učiteľov, Letné školy....., takže ak by ho aj mal časom akýsi moloch zomlieť, predtým sa bude snažiť vytoriť maximum pre učiteľskú obec. Robí to už roky a robí to preto, lebo to robiť chce.

* Reagovať | Pavol Hulík | (30.08.2010 08:16 - neprečítaný)

Myslím, že sú to len výkriky do tmy!

* Reagovať | Ibolya Straussová | (30.08.2010 14:53 - neprečítaný)

Jasné, každý máme nárok na svoj názor . Nechajme sa prekvapiť.

* Reagovať | Drahomír Štefko | (26.08.2010 13:29 - neprečítaný)

Myslím si , že namiesto polročného vysvedčenia stačí výpis známok. Vydávať ročne dvakrát vysvedčenie je zbytočný luksus

* Reagovať | Zuzana Morávková | (04.09.2010 20:00 - neprečítaný)

Ale veď výpis sa dával už aj tento rok, to predsa nieje novinka!

* Reagovať | Ján Sidor | (07.09.2010 21:40 - neprečítaný)

Učím už 30 rokov ale toľko nezmyselných papierov som za svojej praxe ešte nazažil. Súhlasím s autorkou a dalo by sa určite pokračovať ďalej. Ale asi to mala byť "reforma" . Žeby boli všetci učitelia nechápaví? Alebo autorstvo reformy zverili ľuďom , ktorí sedeli len v školskej lavici a nikdy za katedrou?

* Reagovať | Erika Horváthová | (10.09.2010 13:22 - neprečítaný)

Ibojka moja, je to super vec.A dufajme, že sa do toho zapojí čo najviac učiteľov, pretože je smutné, že sa za seba nevieme byť. Každému udiera do očí, že máme "2 mesiace práznin", že ich majú rovnako a väčší plat politici, herci, moderátori a čo ja viem kto ešte, to nikomu nevadí. To, že niekto berie plat, za to že nie je v práci, nie je fér a nám ešet aj tých pár euráčov čo máme závidia. A čo sa týka byrokracie, máš tiež pravdu. Mali sme inšepkciu v škole a boli sme zdrbaní aj za bodky a čiarky, tiež som si myslela, že učenie je o vedomostiach a nie o papierovačkách. počkajme si s čím sa chystá prísť nový minister a podľa toho treba konať.

* Reagovať | Martina Kohútová | (27.09.2010 15:05 - neprečítaný)

presne o tom je naše ŠKOLSTVO. Možno by aj tých "hore" bolo dobré postaviť pred tabuľu. Nech si to vyskúšajú v praxi.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (29.09.2010 21:37 - neprečítaný)

Súhlasím a ako som vravela - inšpektori a spol by mali mať obmedzené funkčné obdobie a šup ho späť do praxe.

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (09.10.2010 08:47 - neprečítaný)

S niektorými som sa bavila a podotkli, že by mali obavy, či by to zvládli....Ale nejakí špecialisti sú vždy ku prospechu - ak sú aj osobnosti. Napr. mňa inšpirovala jedna pani, ktorá povedala, že vstupné testy sa alebo vôbec nemajú robiť, alebo 2.,3. deň po nástupe do školy - veď zisťujú, resp. by mali TRVALÉ vedomosti. My ako blbci nalievame do detí zabudnuté, oni zívajú... V Chorvátsku som min. rok sledovala VOX a tam bol rozhovor s rodičmi okolo 12. augusta - všetci už opakovali s deťmi učivo do školy. Ja test nerobí. Pozrite, ako sú komponované nové učebnice. Test tak koncom septembra. Naozaj by sa mali kompetentní rozprávať. Inak vždy budú môcť udrieť do učiteľa. A mali by sa zodpovedať za novinky, ak nebudú doručené všetkým učiteľom...Možno to aj inak sformulovať, ale asi pochopíte, čo tým myslím.Ozaj, pamätáte ? Kde máme tú definitívu?

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (09.10.2010 08:56 - neprečítaný)

Milá Erika, my by sme mali REVAŤ do sveta , ako ťažko robíme. Muž ma upozornil na blog nejakého Piťa - tak som čítala... Všimla som si dve veci -1. 8 56, 9 21, 9 54,11 01........To sú časy..... Pýtam sa - to sú nezamestnaní?/rehot/ Vraj, každý, kto príde do práce, zapne počítač a... Učiteľ myslí - pracuje. Môžme my cez deň? Kedy blogujú učitelia ? 16 54, 18 22......2.to bolo k Svätoplukovi - barokové nádvorie vo Versailles má tiež sochu../ K Piťovi/

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (09.10.2010 09:10 - neprečítaný)

Ešte raz... SÚHLASÍM, aby triedne výkazy boli iba v elektronickej podobe.
NESÚHLASÍM absolútne so slovným hodnotením. Uvedomte si, že nie je rodič ako rodič. To nehovorím o nadpráci. Minulý rok mi jeden rodič do očí povedal, že TO, ČO SOM VIDELA NA VLASTNÉ OČI, sa nestalo, lebo jej dieťa to poprelo. Neospravedlnila sa, ba inou cestou mi odkázala, že to povie svojmu Ex /právnikovi/. Len nám vyrobíte problémy.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (12.10.2010 05:05 - neprečítaný)

No mne z augustového návrhu novely novely zákona vyplýva, že slovné hodnotenie nebude povinné. Alebo máte iné informácie? Ono je to tak - rodič, ktorý sa o dieťa zaujíma, má prehľad. A ak sa nezaujíma - tomu nepomôže aj tak nič. Súhlasím, že známka je najlepší merateľný a rukolapný "dôkaz" o vedomostiach všeobecne. Ostatne - generácia rodičov je na tomto vychovaná a rozumie tejto reči. Na prvom stupni sú ale mnohé deti ( hlavne slabšie a v nižších ročníkoch ) pozitívne motivované práve vďaka slovnému hodnoteniu, ja ho dávam dobrovoľne žiakom práve kvôli tomuto. Nie je to ale predpísané sl. hodnotenie - také moje, lebo viem, ktorého žiaka čo nakopne.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (07.02.2011 21:45 - neprečítaný)

Boj proti byrokracii dostal reálnu podobu. Dnešným dňom sa oficiálne spúšťa web, prostredníctvom ktorého môžete všetci prispieť k zníženiu byrokracie v našej práci.
http://wiki.skoly.org/index.php/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka


*Pridať komentár