Prosím o radu (anglický jazyk) a môj krátky "povzdych" nad reformou

Blog  |  Eva Môciková  |  Anglický jazyk otázka  |  06.09.2010 19:55

 

1. Prosím Vás, sú k dispozícii novšie učebné osnovy na Anglický jazyk - II. stupeň ZŠ - okrem tých z roku 2000 ?

     NEviem sa k tejto informácii dopátrať. 

2. Kde nájdem, ktorý ročník na II.stupni zš, by mal ovládať - tú -  ktorú- úroveň A1, A2, B1, B2 ?


3. AK nie sú presne stanovené učebnice, z ktorých je POVINNÉ vyučovať cudzí jazyk, môže učiteľ pracovať z vlastnými materiálmi?

Ďakujem veľmi pekne za odpovede..
Ohľadom cudzích jazykov je situácia veľmi náročná... konkrétne, ak k nám (do Diagnostického centra) príde XY žiakov napr. siedmeho ročníka, každý z inej školy..
Každý používa inú učebnicu, každý preberá niečo iné, neviem posúdiť, čo by mal konkrétny žiak - vzhľadom k nejednotnosti osnov na školách - ovládať..
No strašné ..
preto som nahnevaná, že v rámci reformy sa na cudzie jazyky v podstate vykašlali... 
Áno, každá škola sa môže profilvoať napr. na jazyky , ale v rámci celku neexistujú nejaké rámcové osnovy tak, ako napr. v matematike.

Nedá mi ešte (aspon stručne) nenapísať, ako som si predstavovala reformu v školstve.. tak, aby mala zmysel a pozitívny a motivujúci dopad aj pre žiakov..

Vyučujem prevažne matematiku .. ideálne by bolo - rozdeliť žiakov- na základe testov alebo ich rozhodnutia - na úrovne (levely). . žiak s menším nadaním na matematiku by sa tak napr. učil matematiku v leveli A - kde by bol obsah učiva menej náročný ako napr. level B... ale aj "slabší žiak" by mal šancu - v tom svojom leveli - dosiahnuť dobré výsledky.. a netrápili by sme ho s nepodstatnými informáciami , vzorcami a výpočtami .. učil by sa poznatky potrebné pre prax..

podobne aj v cudzích jazykoch ... rozdeliť do levelov... kto má nadanie na jazyky, si zvolí náročnejší level, ale aj "slabší žiaci" môžu dosiahnuť výborné hodnotenie v rámci svojho levelu ... samozrejme na tento systém potom v zahraničí nadväzujú aj stredné a vysoké školy ... ale takto si JA predstavujem reformu ..

vidím to aj na našich žiakoch ... ktorí majú slabšie predpoklady na úspešnosť  v matematike, ale načo budú žiakovi, ktorý URČITE nemá záujem ani o maturitnú strednú školu nejaké PODMIENKOVÉ VETY,  MINULÝ priebehový čas ... ?!

 

Podobne matematika... pri slabších žiakoch je potrebné sa aj niekoľkými hodinami vrátiť "dozadu" - zopakovať čiastokové pojmy, postupy a až potom sa vrátiť k danej - novej - téme... pri tomto systéme, ktorý som v stručnosti opísala (funguje to tak  v USA) , šikovní nie sú "brzdení" a tí "slabší žiaci" nie sú vystavení nude, nezáujmu ... lebo venovať sa aj šikovným, aj "slabším" je VEĽMI náročné pre učiteľa a žiaci sú zbytočne nálepkovaní..

 

ďakujem, že ste sa dočítali až sem ..) Veľa úspechov v novom školskom roku! )
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1777


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (06.09.2010 21:32 - neprečítaný)

Milá kolegyňa,
chápem Vašu bezmocnosť a rozčarovanie nad chaosom v súčasnom školstve. Preto Vám rada pomôžem aspoň ako viem - pravdupovediac, ani ja nie som moc múdrejšia :-((.
Esistuje Vzdelávací štandard z cudzích jazykov pr 5.-9. ročník ZŠ (AJ, NJ,FJ, RJ) schv. MŠ SR dňa 30.8.2002, č. 1263/2002 s platnosťou od 1.9.2002. Ten môžete použiť v nereformných ročníkoch 8. a 9. ročník.
V nereformných ročníkoch tiež záleží, či sa žiak učí AJ ako 1. alebo ako 2. CJ. V tom prípade si zistite, či nemáte na škole Učebné osnovy pre Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk pre vyučovanie v 5.-9. roč. ZŠ (so začiatkom vyučovania v 5. roč. ZŠ), schv. MŠ SR 30.11.2002 číslo CP 19/2002, s platnosťou od 1.9.2003
Pre reformné ročníky si zadajte do Google "Pedagogická dokumentácia z anglického jazyka". To sú aktuálne veci pre reformné ročníky 5.-7.. Tam sú aj niekde na začiatku uvedené úrovne ovládania jazyka. Napr. A1 je používateľ základov cudzieho jazyka - teda začiatočník. Na konci dokumentu sú tiež tabuľky k úrovniam.
O iných platných dokumentoch neviem.
Bez ohľadu na dokumenty, ktoré sú pre nás záväzné, pre učiteľa jazykára platí jedna zásadná vec: naučiť toľko, koľko je žiak schopný zvládnuť. To znamená, že tí najslabší budú absorbovať najmä slovíčka, tí šikovnejší frázy a jednoduchú gramatiku, a tí najšikovnejší sa môžu pustiť aj do ťažšej gramatiky (slovesné časy napríklad.) a súvislejšej ústnej produkcie.
Vyučovanie v leveloch je dobrý nápad, ale uplatniť by sa dal na väčšej škole. V menšej škole pri jednej skupine v ročníku snáď len individuálnymi plánmi pre podskupiny žiakov. Takéto vyučovanie som videla asi pred 20 rokmi v Rakúsku. Tam nazývali skupiny napr. 1. výkonnostná skupina, 2. výkonnostná skupina.
Máte pravdu, trochu na nás jazykárov tam hore pozabudli. Ja to vnímam ako vytvorenie priestoru pre svoju učiteľskú kreativitu: prispôsobím si plán žiakom, ktorých učím.
Ďalší rozdiel oproti iným predmetom sú nejednotné učebnice. Možnosť vybrať si učebnicu, ktorá by vyhovovala predstavám učiteľa, považujem za veľký výdobytok, nedajme si ho vziať! Viem si predstaviť, ako ťažkosa Vám pracuje, keď máte žiakov s tromi rôznymi učebnicami na troch rozdielnych úrovniach. Nájsť spoločný postup je určite veľmi ťažké... Nezávidím Vám! V tom prípade je asi vhodnejšie používať vlastné materiály, pracovné listy, prezentácie atď.
Preto je dôležité, aby učiteľ-jazykár na 2. stupni mal predstavu, čo asi všetko treba deti naučiť. Kto učí už dlhšie, tak to ovláda, nech učí z takej alebo onakej učebnice. V tom prípade je asi vhodnejšie používať vlastné materiály, pracovné listy, prezentácie atď.
Prajem všetkým tápajúcim a bezradným učiteľom-jazykárom veľa nadšenia a ešte viac nadhľadu. Zvládli sme to vlani, predvlani a zvládneme to i tento rok ! Nič iné nám ani nezostane...

* Reagovať | Eva Môciková | (06.09.2010 21:50 - neprečítaný)

ďakujem Vám za odpoveď. Ste milá, že ste reagovala ) Áno, mám veľa vlastných materiálov, ktoré používam.. konkrétne preferované učebnice Project sú podľa mojich skúseností so žiakmi neefektívne..(
Len ma mrzí, že neexistuje možnosť spojiť sa viacej učiteľov a vydať jednoduchšiu, praktickejšiu a zrozumiteľnejšiu učebnicu ... Sama by som veľmi rada niečo podobné vytvorila.. bývalý minister síce stále hovorí, že učitelia majú možnosť písať učebnice..
Ale !! ja budem pripravovať vo volnom čase učebnicu a aj tak neprejde konkurzom ?! Kto ocení tú námahu učiteľa ? Kto posúdi, či si moja práca "zaslúži" čo "nezaslúži" kredity ?...

Moja aprobácia je matematika... to je tiež osobitná kapitola.. ale angličtinu som študovala v zahraničí, v zahraničí som aj žila, takže podľa vlastnej skúsenosti viem a uznám za vhodné (ako ste aj Vy písali) , čo budú žiaci pre bežnú komunikáciu potrebovať.. preto som sa potrebovala iustiť, či môžem (samozrejme podľa dostupných osnov) prispôsobiť obsah učiva..

Ako ste napísali ... zvládli sem to predvlani, vlani , zvládneme aj teraz ) nič iné nám nezostáva )
Ďakujem ešte raz za reakciu )

* Reagovať | Monika Kopková | (09.09.2010 21:08 - neprečítaný)

Všetky dokumenty sa dajú nájsť na www.statpedu.sk, SERR, pedagogická dokumentácia pre A1, A2, Nová koncepcia vyučovania jazykov. Cieľom novej koncepcie je aj zjednotiť výučbu, keďže určuje kompetencie, ktoré musí mať žiak tej ktorej úrovne zvládnuté. Všetko je v Pedagogickej dokumentácii od p. GAdušovej. Podľa cieľového modelu A1 je piatak a a2 deviatak. B1 stredoškolák v 1.-2. roč. a b2 maturant.

* Reagovať | Eva Môciková | (10.09.2010 22:34 - neprečítaný)

Ďakujem ,) čiže podľa nových modelov A1 - piatak - A2 - deviatak . si učiteľ sám rozčlení obsah učiva podľa vlastnej potreby..

* Reagovať | Zlatica Martančíková | (08.09.2010 20:18 - neprečítaný)

Pre jazykárov sú ,,BIBLIOU!" dva dokumenty...a to 1. Pedagogická dokumentácia(bývalé štandardy)...sú na internete!!! a 2. je to SERR-spoločný európsky referenčný rámec!!! Z týchto dvoch dokumentov sa musí vychádzať pri tvorbe plánov aj školských vzdel.plánov. Každý jazykár by si ich mal skutočne preštudovať,alebo sa zúčastniť nieakého školenia o nich.
s pozdravom Zlatica

* Reagovať | Eva Môciková | (10.09.2010 22:35 - neprečítaný)

áno, dakujem , dokumenty som si preštudovala.

* Reagovať | Marcela Slančíková | (09.09.2010 09:30 - neprečítaný)

Milé kolegyne, obdivujem celú učiteľskú obec, lebo taký chaos, ba doslova "bordel", aký je v súvislosti s reformou s učebnicami , je určite raritou v celej Európe...Nechápem rodičov, že neprotestujú kdesi na ministerstve školstva, keď sme už my, učitelia, vrátane mňa, ticho.Ale mám taký pocit, že tí hore sa spoliehajú práve na to, že to nejako zvládneme. A celé sa to schová do čarovnej vety, že učiteľovi to všetko dáva možnosť byť tvorivý. Za takú tvorivosť ďakujem, keď si musím vyrábať vlastné prezentácie a učebné texty...to je naozaj úžasné...
Radšej by som privítala JEDNU poriadnu knihu a k tomu jednu poriadnu cvičebnicu, metodický materiál, v ktorom okrem otázok budú aj správne odpovede/ a nie, že hádaj na čo myslel autor v Bratislave alebo že stredoškolský učiteľ správne odpovede nepotrebuje.
To je naozaj vtipné, keď mi príprava na jednu vyučovaciu hodinu trvá dlhšie ako tá jedna 45minutovka.To je tá moja tvorivosť?Tak tú neviem kto ocení, lebo na plate som to nepocítila.A podľa všetkého ani tak skoro nepocítim...

* Reagovať | Eva Môciková | (10.09.2010 22:40 - neprečítaný)

Súhlasím , pojem tvorivosť sme - v našom školstve - opäť nepochopili ..
nikto nevidí - a neocení - domácu prípravu učiteľa- .. netvrdím, že sa pripravujú všetci učitelia.. bohužial, to už je o osobnej zodpovednosti ...
A súhlasím aj v tom, že príprava trvá dlhšie ako samotná vyučovacia jednotka.. stretla som sa aj s názorom, že ak sa pripravujem dlhšie, som "slabší" učiteľ, ... je to na hlavu postavené,!

a bohužial, naša námaha sa nedá merať ničím ... pretože merať to napr. nejakými certifikačnými meraniami je nerelevantné, nakoľko "do prázdnej nádoby sa naozaj nedá naliať". a často je úspech aj "niečo " do tej nádoby naliať.. ale to by sa muselo posudzovať individuálne a na to samozrejme "nie je čas".
Tak urobme narýchlo nejaké trápne hodnotenie učiteľov.. ! oh

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (09.09.2010 18:31 - neprečítaný)

SERR je súčasťou každej pedagogickej dokumentácie pre jednotlivé jazyky. Áno dajú sa nájsť aj na osobitnej stránke, ale v tomto dokumente je zakomponované všetko. Na staré štandardy som upozornila len kôli tomu, že sú prehľadnejšie, konkrétnejšie a viac ako je v nich na ZŠ aj tak nikto nenaučí.

* Reagovať | Eva Môciková | (10.09.2010 22:41 - neprečítaný)

áno, tie staré štandardy boli aspon o niečo prehľadnejšie..

* Reagovať | Monika Kopková | (09.09.2010 21:15 - neprečítaný)

PS - delenie žiakov podľa úrovne, to je otázka na širšiu diskusiu, má to svoje výhody aj nevýhody, na našej škole to tak funguje a, čuduj sa svete, v najslabšej skupine sa väčšinou stretnú deti zo sociálne slabších rodín a málo stimulujúceho prostredia, ich rodičia väčšinou tiež neboli v škole veľmi úspešní a takto sa to opakuje dookola. Deti v takýchto skupinách prijmú za normálne svoj postoj, nevidia ani jeden role model medzi žiakmi, nevidia, žeje normálne robiť si hw atď... V takýchto skupinách učiť je neustály boj. Čo sa týka toho či ich učiť menej, odpoveď znie NIE, a nie je to ani prípustné, keďže aj pre nich platí úroveň A1 a A2. U nich sa musí jednoduch učiť inak, a je to pre učiteľ omnoho ťažšie, ale kompetencie by mali získať aj oni. Ale ako vravím, to je na dlhšiu debatu.

* Reagovať | Eva Môciková | (10.09.2010 22:41 - neprečítaný)

Súhlasím, je to na dlhšiu debatu .

* Reagovať | Jana Jaďuďová | (15.09.2010 17:42 - neprečítaný)

Moja otázka znie: ako zladiť požiadavky podľa Pedagogickej dokumentácie ( štandardy) s učebnicou, keďže jednak máme učiť podľa tém a jednak, nemáme byť otrokmi učebníc ( citujem inšpektorku).To znamená, že je potrebné k učebnici dopĺňať povinnú lexiku, podtémy a spôsobilosti ,atď.Čo chýba, je rozpis učiva, myslím tým najmä gramatiku, na jednotlivé ročníky a Cieľové požiadavky.Čo so spôsobilosťami tak, ako sú uvedené v Pedagogickej dokumentácii?Ako ich odučiť a do akej miery tieto určujú gramatiku?

* Reagovať | Eva Môciková | (25.09.2010 14:05 - neprečítaný)

presne to chýba... všetky predmety vypracovali a na jazyky sa akosi "zabudlo" ... (

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (15.09.2010 20:27 - neprečítaný)

Učiteľ, ktorý už nejaký ten rok odučil, vie, čo všetko by mal žiakov bez ohľadu na učebnicu naučiť. Chápem, že mladý učiteľ má v tom chaos a je bezradný. V niektorých učebniciach je náznak gramatiky, v niektorých ani to nie. Napríklad, keď sa dostanem k téme Môj deň, kde sa to len tak hmýri zvratnými slovesami, tak si časovanie zvratných slovies zaradím tam. A komplexne. To znamená, že nie iba 3. osobu j. č., ale všetky osoby plus odlišnosti v používaní "si" a "sa".
Prezentáciu gramatického učiva robím väčšinou formou prezentácií (nemusím zdĺhavo vypisovať na tabuľu, kedykoľvek sa k učivu môžem vrátiť), ktoré sú aj tu vo VK. Žiakom ich dávam do portálu Bez kriedy. Žiak si to môže stiahnuť do svojho počítača - nič proti tomu nemám. Prezentácie obyčajne obsahujú aj cvičenia. Na spätnú väzbu použijem krátku písomku alebo test. Potom prezentáciu z Bezkriedy stiahnem.
Samozrejme, že ťažšie učivo zaradím do vyšších ročníkov. Dobre je zobrať si nejaký prehľad gramatiky z cudzieho jazyka a vypísať, ktoré učivo sa ku ktorému tematickému celku hodí. Napr. téma Prázdniny - minulý čas slovies, Nakupovanie - modálne slovesá, Povolanie - budúci čas, Oblečenie, móda - prídavné mená, Rodina - privlastňovacie zámená atď.
Tematické učivo si tiež rozširujem, tak aby deti ovládali aspoň pasívne čo najviac slovíčok, fráz.
Pani Janka, Vy beriete svoje povinnosti veľmi vážne, všetko máte dôkladne naštudované, chcete vyhovieť predpisom, inšpektorke.
Skúste tento problém brať tak trochu s nadhľadom. Určte si, čo je pre bežnú komunikáciu dôležité a čo už nie. Myslím, že angličtinári majú v dokumentácii vypísanú lexiku. Pozrite sa na ňu a porovnajte, či sa zhoduje s Vašimi učebnicami. Rozdiely budú zrejme minimálne. Tu Vám určite poradí lepšie nejaký angličtinár. Ak od Vás žiadajú vyznačiť v pláne aj lexiku, tak si ju tam vyznačte. Vám to pomôže a aj vrchnosť bude spokojná.
Dôležité pri cudzom jazyku sú cieľové požiadavky: spôsobilosti, schopnosti, zručnosti, vedomosti - kompetencie žiaka. Tie musia byť prakticky zamerané. Napríklad: Žiak sa vie pozdraviť, poprosiť, ospravedlniť, vedie rozhovor, prikáže, vyjadrí radosť, ľútosť a podobne.
Gramatika, fonetika, syntax sú jazykové prostriedky - teda nemôžu byť zaradené k cieľovým spôsobilostiam, ale majú byť vyznačené v pláne, najlepšie v osobitnej kolónke.
Práve kôli tomuto problému si myslím, že plánovanie je pre učiteľa-jazykára veľmi dôležité. Inšpektorka má predsa len pravdu . Učebnice, s ktorými pracujeme, nie sú koncipované špeciálne pre slovenského žiaka, preto je tam ten učiteľský vklad veľmi podstatný. A my sme naučení pridržiavať sa dôsledne učebnice. Poznám to z iných predmetov, kde sa učitelia veľmi prísne držia učebnice. Aj žiaci a rodičia to berú tak, že učiť sa budú len z učebnice a len to, čo je tam. Takže keď si my tam niečo pridáme, alebo uberieme, tak je celkom možné, že nejaký zúfalý rodič sa ozve, že nevie, ako a podľa čoho má svoje dieťa kontrolovať, učiť, doúčať pri absencii atď. Na to tiež treba pripraviť aj rodičov.
Prajem všetkým jazykárom veľa trpezlivosti!

* Reagovať | Jana Jaďuďová | (23.09.2010 17:48 - neprečítaný)

Vážená kolegyňa Červeňanská,
moja otázka, či skôr komentár bol stručný,a preto asi nevýstižný.Ide o filozofiu ŠVP a veci s tým súvisiace.Prečítajte si blog môjho kolegu C.Šeba, ktorý to napísal múdro a výstižne. Som rada, že jeho komentár má priaznivé ohlasy.Vďaka bohu!

* Reagovať | Oľga Červeňanská | (27.09.2010 16:51 - neprečítaný)

Áno, pán Šebo otvoril múdro a výstižne tému do diskusie, ktorá môže mať nekonečne veľa ohlasov. Ale žiadne riešenie.
Mne moja skúsenosť hovorí, že príliš sofistikované pokyny a požiadavky si vyžadujú jednoduché riešenia zo strany učiteľa.
Zamýšľať sa nad filozofiou tvorby ŠVP je pre učiteľa prínosom vtedy, ak v nej chce niečo zmeniť. Ak má možnosť a ambície zmeniť ju. Ak také ambície nemá, je každá diskusia na túto tému kontraproduktívna.
*Pridať komentár