Ďakujem....

Blog  |  Dagmar Kolevová  |  Časy sa menia  |  22.09.2010 18:35

Ďakujem, úprimne a vrelo, všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby socha Svätopluka zostala tam, kde je. Zdravý rozum predsa len v spoločnosti máme. Bola som pri nej včera s ôsmakmi, lebo som sa bála, že už nebude príležitosť... Slnko svietilo a pohľad na biele hradné steny nás uchvátil. V Modre sme sa tešili z výstavky o štúrovcoch. Ohovorili sme sochu Štefánika.../v Bratislave/  A vtrhli sme do budov s názvom Eurovea...    

     Ja si myslím, že v šklolstve treba len trochu tlačiť. Pomaly a intenzívne. Pamätáte sa, ako každý absolvoval výchovy, aj keď na nich ani nebol? A zmenilo sa. Neabsolvuje a neprospeje. Boli časy, keď som mohla písať o nevychovanosti detí na sociálny úrad až vtedy, keď sa stali záškolákmi. Dnes máte možnosť riešiť aj žiakov, ktorí hrubo narušujú výuku. A ak som dávala dobrý pozor, tak existuje paragraf 52, podľa ktorého môžete vykázať žiaka z hodiny. Vedenie nebude nadšené, ale výuka má prednosť a slušné deti tiež. Vylúčiť dieťa zo školy na ,povedzme ,týždeň, ako som to postrehla z amerických filmov, asi bude u nás ešte trvať - ale veď...píšme ! Asi naivné? Prečo...

     Aj táto stránka je obrovská pomoc. Keby jej nebolo, topila by som sa ešte v plánoch. Takto som čo-to upravila - a je. Ďakujem.

     Chcem povedať,je to aj v nás. Pomáhajme si, bude sa nám ľahšie robiť i žiť. A občas si aj ponadávajme. Na odbory. Čo robíte ? A aj na všetko - ale s trochou nadhľadu a humoru.

      Veľa chuti do našej peknej a ťažkej práce želá Dáša
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1216


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Judita Romanová | (23.09.2010 22:24 - neprečítaný)

Mňa zaujal ten spomínaný §52. Mohli by ste mi ho vysvetliť a uviesť príslušný zákon, pretože som doteraz o ňom nepočula
Ďakujem vopred

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (24.09.2010 15:39 - neprečítaný)

Pozerám do svojho notesa a čítam - paragraf 58, odsek 3, Šk. zákona. agresivita, ohrozovanie.... Môžem sa ešte popýtať, ale som doma. Možno aj toto pomôže. Ja mám tento rok dobručké deti, tak ma to až tak nezaujímalo.

* Reagovať | Gabriela Sabová | (24.09.2010 17:35 - neprečítaný)

Doslovne to je takto : ,,Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných
účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych
výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá
a) zákonného zástupcu,
b) zdravotnú pomoc
c) Policajný zbor "
Je potrebné aj spísať záznam o závažnosti priestupkov ( b. a c. sa zvažuje tiež podľa závažnosti) V žiadnom prípade nemôžme vydať dieťa zdravotníkom alebo policajtom , to môžu len rodičia.
Ešte sme takto prípad neriešili, neviem si to predstaviť v praxi. Dieťa musí byť pod dohľadom a kým prídu rodičia....Mnohí rodičia problémových detí telefonické kontakty neudajú alebo nie sú platné, alebo aj nemajú. Dostať ich je do školy je veľký problém a sme na začiatku. Záznam o vylúčení dieťaťa musia aj podpísať. Ak neprídu pre dieťa a ono by bolo naozaj vylúčené z vyučovania, mame starosť navyše. Doručiť rodičovi papier na podpis. Asi by to bolo iné, ak by bola účastná polícia.
Pekný deň
P.S. Osobitne zdravím p. Kolevovú.

* Reagovať | Judita Romanová | (24.09.2010 17:53 - neprečítaný)

Ďakujem za vyčerpávajúce informácie. Ani ja si to neviem predstaviť, ako by to fungovalo v praxi, ani o nijakom prípade, kde by v nejakej škole siahli k takýmto opatreniam. Zrejme aj preto, že táto možnosť je menej známa v rámci učiteľskej verejnosti.

* Reagovať | Pavol Hulík | (27.09.2010 22:10 - neprečítaný)

Kto rozhodne o tom, že sa žiak správa ohrozujúco alebo narúša vyučovanie - učiteľ?
Vtedy sa ocitne na tenkom ľade! Nemá dôkaz! Nasleduje tvrdenie žiaka proti tvrdeniu učiteľa, snaha riaditeľa
vyhnúť sa radikálnemu riešeniu pod rôznymi zámienkami - aj spochybňovaním učiteľa!
Alebo to niekde funguje?

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (29.09.2010 17:52 - neprečítaný)

Dobrý deň, pani Sabová, ale sa mi uľavilo, už som si myslela, že sme si to s kolegyňami vymysleli. Ale trocha žartujem. Mala som veľa povinností a pomohli ste mi. Ďakujem. V utorok máme ešte sedenie s našou psychologičkou, ona k tomu ešte všeličo dodá. My tiež podobné problémy teraz nemáme, ale pred 2 rokmi som až chytala tiky z jedného " výrastka".
Ešte raz ďalujem a zdravím.

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (01.10.2010 12:34 - neprečítaný)

Školský zákon č. 245/2008 § 58 odsek3.

* Reagovať | Mária Peťová | (19.10.2010 16:03 - neprečítaný)

Čo sa týka sochy, som proti tomu aby Svätopluk zostal tam kde je, jednak z hľadiska estetického, tiež z hľadiska historického, a už vôbec sa nebudem vyjadrovať k autorovi.

Čo sa týka spomínaného zákona, na škole kde chodí moja dcéra, budú tento paragraf uplatňovať a to veľmi jednoduchým spôsobom. Ak žiak narúša vyučovanie a učiteľ to uzná ako narúšanie vyučovania, privedie dieťa k riaditeľovi, ten zavolá rodičom, ktorý si dieťa musí zo školy odviesť, žiak má neospravedlnené hodiny. Celkom sa mi ten systém páči.

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (19.10.2010 19:29 - neprečítaný)

Náhodou som dnes tiež na tejto stránke. My sme s kolegyňou tiež zhodnotili, že kôň je dobrý.... Práve preto som to chcela vidieť. Myslím si, že hon na čarodejnice by sa už mohol skončiť. Aj Haverl má krásny hlas a v Adamovi Šangalovi je jednoducho božský. Mne je autor fuk. Zaujíma ma kvalita. Socha - som v rozpakoch. Na nádvorie sa veru hodí.

* Reagovať | Dagmar Kolevová | (19.10.2010 19:39 - neprečítaný)

K tej druhej časti - aj u nás sme už podľa zákona postupovali - napokon, nám ho prečítalo vedenie, takže je to v poriadku. A máme ďalšie zaužívané veci - napr. písomný doklad o pohovore s rodičom. A ak ho nechce podpísať, podpíše blízko stojaca kolegyňa / a máme aj iný zdroj /. Okrem toho máme fantastickú psychologičku.A máme dohodu, keď vidíme agresívneho rodiča, iná uč. sa pristaví....Robíme si poriadky. Na iných školách to nebýva také....


*Pridať komentár