Potom, ak Pán Boh dá a donesú nám externí vedúci všetky vzdelávacie poukazy, tak vytlačíme o nich protokol. Ďalej výkaz 40-01 (potenciálny stravníci) a 3-01 o ZŠ. Tam sú strašne dôležité údaje o počtoch dievčat a chlapcoch základnej školy a v prílohe 3-01p, kde je potrebné po triedach (a zvlášť za dievčatá) uviesť, koľko prospelo, neprospelo, bolo nehodnotených, prešlo opravnými skúškami, vymeškalo hodín - zvlášť zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Aby som nezabudla ešte web aplikáciu o CVČ, to bude dnes večer študovať kolegyňa Zuzka, tiež tuším je to dôležité - napr. koľko máme na volejbale chlapcov a dievčat. V spolupráci s obecným úradom riešime lajdáckych rodičov, ktorí si nevybavili papiere, že sú v hmotnej núdzi, neviem, čo dáme do Eduzberu. Niečo sa mi marí, že aj výkaz o ZŠ, tam tiež potrebujú vedieť, koľko z ktorého ročníka narodenia máme žiakov. Do toho riešim verejné obstarávanie, ak nestihnem, nebudeme v škole kúriť a tak vyrábam smernicu. 
Vie mi niekto vysvetliť, načo je toľko zbytočných štatistík, prečo sa to nezjednoduší? A to ešte využívam aSc Agendu a časť údajov som natiahla odtiaľ. Pomoc, je začiatok školského roka a ja nevládzem, ja sa chcem venovať mojim žiakom a učiteľom!!!


Jaroslava Srničková, riaditeľka