Ako si vybrať školu VII - Základná škola

Pokračovanie seriálu, ktorý, dúfam, pomôže aj učiteľom. Prvotne pre rodičov. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  18.02.2020 12:59  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

ZO SPRAVODAJSTVA: VZDELÁVACÍ OBSAH

Dnes som si vypočul, že v školách by sa mali deti učiť praktické veci, hypotéky či občianstvo. Sú to také frázy, ktorými potenciálni politici odpovedajú na otázky moderátorov o školstve... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  18.02.2020 23:59  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

Zo spravodajstva: predvolebná politická nedeľa

Ďalší postreh z nedeľného spravodajstva. Aj vy si myslíte,m že tu zrazu máme kopec odborníkov na školstvo? ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  09.02.2020 14:59  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

prosba

Prosím kolegov z 1. stupňa o vyplnenie dotazníka: Uplatnenie tanca a tanečných techník v primárnom vzdelávaní ... pokračovanie článku

Eugénia Čellárová  |  17.02.2020 09:44  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

ZVÁŽTE premietanie filmu "Kto je ďalší?" maloletým a rizikovým skupinám žiakov

Upozornenie na riziká hromadného premietania filmu "Kto je ďalší?" v ZŠ a SŠ. ... pokračovanie článku

Mária Sabová  |  16.11.2019 00:32  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Film

Film "Kto je ďalší?" je v PRIAMOM ROZPORE s odporúčaniami ped.-organizačných pokynov. Ministerstvo školstva o tom vedelo už 2 roky a napriek tomu nezabránilo, aby ho videlo už vyše 32 000 detí. ... pokračovanie článku

Mária Sabová  |  17.11.2019 01:54  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

ZO SPRAVODAJSTVA: SPRZNENÉ DETI

Ešte k téme dokazovania bezúhonosti pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.02.2020 17:46  |  Počet komentárov: 4   |     Spoločnosť

Dotazník IKT pre učiteľov ŠZŠ

Dotazník IKT ŠZŠ ... pokračovanie článku

Jana Keméňová  |  18.02.2020 20:32  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc