KRITICKY O KRITICKOM MYSLENÍ - II. časť

Pokračovanie textu o kritickom myslení vs pojení s konaním osobností spoločenského života. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  03.08.2019 23:52  |  Počet komentárov: 3   |     Vzdelávanie

O ROK VZDELANEJŠÍ

Zajtra začína väčšina učiteľov, o týždeň nastupujú žiaci. Ubehlo to. Preto pár slov k začiatku školského roka... ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  26.08.2019 01:04  |  Počet komentárov: 6   |     Vzdelávanie

P Y T A G O R I Á D A

všetky ročníky Pytagoriády na testovanie pre žiakov -3.,4.,5.,6.,7.,a 8.ročník . Školské, okresné a celoštátne kolá z rokov (2009 - 2019). ... pokračovanie článku

Jozef Zvolenský  |  11.03.2019 07:12  |  Počet komentárov: 36   |     Rôzne

Aby Slovensko mohlo držať krok so západom, ...

Tento rok sa bude konať tretí ročník medzinárodnej robotickej olympiády pod záštitou neziskovej organizácie FIRST Global v spolupráci so Svetovou bankou a Organizáciou spojených národov. Súťaž je určená pre stredoškolákov z celého sveta a... ... pokračovanie článku

Ľuboš Sibert  |  06.09.2019 12:47  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

Memorandum inkluzívneho riaditeľa

Inkluzívnosť (otvorenosť, demokratickosť a ľudskosť) školy priamo úmerne závisí od (ne)viditeľnosti riaditeľa školy. Verím, že väčšina riaditeľov práve takto spravujú svoju školu. ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  30.08.2019 21:15  |  Počet komentárov: 0   |     Spoločnosť

MYSLIME!

O chybách inštitúcií, ktoré nikto nekontroluje a napriek tomu chybne kontrolujú školy a škodia im, ako môžu. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  17.09.2018 01:25  |  Počet komentárov: 19   |     Rôzne

Metodická príručka

Metodika ... pokračovanie článku

Zuzana Kočišová  |  03.09.2019 17:52  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Pomoc s TVVP

Milí kolegovia,... ... pokračovanie článku

Daniela Čižmárová  |  07.09.2019 18:40  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc