Inzerát

Aké kvality musí spĺňať vychovávateľka v školskom klube detí sa dočítate v tomto inzeráte. Podobnosť s realitou vôbec nie je náhodná... ... pokračovanie článku

Lucia Rintelová  |  08.10.2017 21:21  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Vychovávatelia v ŠKD, CVČ, ŠI, RC a DD spojme sa

Milé kolegyne, kolegovia, dovoľujem si vám dať do pozornosti novú diskusnú skupinu VYCHOVÁVATELIA, ktorá združuje vychovávateľov škôl a školských zariadení za účelom aktívneho riešenia legislatívno-právnych, organizačných a metodických... ... pokračovanie článku

Lucia Rintelová  |  25.03.2017 08:09  |  Počet komentárov: 0   |     Rôzne

Ako (ne)prebieha reforma v školských kluboch detí

Čo je vlastne reforma? Wikipedia uvádza, že je to prebudovanie niečoho; úprava, zmena, pretváranie pomerov postupným zlepšovaním a prispôsobovaním.  Takže sa ide zlepšovať v ... ... pokračovanie článku

Lucia Rintelová  |  27.01.2017 22:19  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne