Blog Virtuálnej knižnice

Ohýbaj ma mamko, dokým som ja Janko

Počet odborných zamestnancov a asistentov, ktorí sa venujú žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v materských, základných a stredných školách zďaleka nepostačuje na ich bezproblémovú integráciu. Namiesto účinnej prevencie sa venujú často... ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  09.02.2017 21:29  |  Počet komentárov: 3   |    

List ISU poslancom NR SR, prezidentovi SR a organizáciám a iniciatívam v školstve k schvaľovaniu rozpočtu.

Chceme apelovať na prehodnotenie návrhu rozpočtu v prospech slovenského školstva. Veríme, že zdravý rozum zvíťazí a školstvo sa skutočne stane prioritou vlády a poslancov Národnej rady SR. ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  22.11.2016 22:15  |  Počet komentárov: 6   |    

Fiasko predvolebných sľubov

Reakcia na článok pána Draxlera ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  16.10.2016 12:14  |  Počet komentárov: 5   |    

Využime šancu

Milé kolegyne a kolegovia, môj blog možno nebude plný faktov a argumentov ako blogy mojich kolegov, no bude to krátky popis situácie, ktorú v tomto čase prežívajú školy na našom Slovensku z môjho uhla pohľadu.  Všetci vieme, že sú učitelia,... ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  13.09.2016 20:09  |  Počet komentárov: 5   |    

Diskusia QUO VADIS slovenské vzdelávanie?

Milé kolegyne, kolegovia zo Spiša, spod Tatier a blízkeho okolia. Srdečne Vás pozývame na diskusné fórum pod názvom QUO VADIS slovenské vzdelávanie? Pozvanie prijal vzácny hosť doc. RNDr. Martin Mojžiš PhD., fyzik, novinár a učiteľ. Tešíme sa na... ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  12.09.2016 21:51  |  Počet komentárov: 0   |    

Žiadajme pre všetkých

... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  10.09.2016 12:36  |  Počet komentárov: 3   |    

Stretnutie na Spiši

Milé kolegyne  a kolegovia zo Spiša  a okolia, srdečne Vás pozývame. https://www.facebook.com/events/542617752589158/ ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  03.09.2016 19:56  |  Počet komentárov: 0   |    

Pozvánka pre Spišiakov

Do nového školského roka vstupujeme aktívne, pripomeňme vláde, že svoje sľuby o zatraktívnení učiteľského povolania neplní. Učitelia, vychovávatelia, odborní zamestnanci v školstve zo Spiša a okolia, príďte na stretnutie 31.8.2016 o 17,00 hod,... ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  26.08.2016 22:50  |  Počet komentárov: 1   |    

Dotazník pre pedagógov

Milé kolegyne a kolegovia, prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý mapuje spokojnosť pedagogických a odborných zamestnancov s pripravovanými zmenami v oblasti investícií do školstva. Stačí kliknúť na link. Prosíme o ďalšie šírenie... ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  20.05.2016 20:39  |  Počet komentárov: 4   |