Pedagogická legenda profesor Milan Hejný: Aby deti napredovali, treba učiť inak, než doteraz!

Keby ste vy mali navrhnúť reformu vzdelávacieho systému, čo by ste urobili? Začal by som s investíciami do učiteľov a s diferencovaním učiteľov. Hneď ako uvidíme dobrého, nadšeného učiteľa s novými prvkami, novým prístupom, treba ho podoprieť,... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  18.03.2017 20:51  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Novelaaa ???

Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2017. Niektoré jeho časti, ako napríklad zníženie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pri ktorom bude povinne v škole pôsobiť asistent učiteľa, však nadobudnú účinnosť 1. januára 2018.... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  13.02.2017 19:50  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

Asi tak ...

Neuveriteľne presne vystihnutá situácia nielen v školstve a možné východiská z nej ... alebo ... to by bol minister školstva :) ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  21.12.2016 17:40  |  Počet komentárov: 4   |     Rôzne

Som učiteľ, kto je menej ?

Podobne aj v školách na Slovensku ... dokedy ešte a či sme len na začiatku ?Bude ešte horšie ? ... hm ...http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/216562222000008-polosero-jsem-ucitel-kdo-je-min/ ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  10.11.2016 15:25  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

Konečne treba začať od učiteľa - bez spokojného a motivovaného učiteľa to fungovať nebude

Základom tohto materiálu je podľa Burjana učiteľ. Pripomenul, že v posledných rokoch sa veľmi veľa peňazí z eurofondov investovalo do technológií, aj keď v tej situácii, v ktorej sa slovenské školstvo nachádza, to nie je... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  08.11.2016 18:30  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne

Poslúchaj a každoročná DOTÁCIA je istá.

Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania pre Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  21.10.2016 22:21  |  Počet komentárov: 14   |     Rôzne

Tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/" Navrhované zmeny je možné dosiahnuť jedine s pochopením dôležitosti učiteľského povolania a novej strategickej úlohy učiteľa vo vyučovacom procese, ktorá sa... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  14.10.2016 17:01  |  Počet komentárov: 5   |     Rôzne

Takto to vidí minister financií ... zatiaľ ...

"A to nie sú moje peniaze ani vlády, ale daňových poplatníkov, a teda aj rodičov, ktorí sú opäť vystavovaní nejakému tipu hókusov-pókusov o tom, čo je dosť. Odpoveď na túto otázku by mali povedať práve títo rodičia," myslí si Kažimír. ..."A... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  21.09.2016 18:29  |  Počet komentárov: 16   |     Rôzne

Tradícia

"Chlupíková si myslí, že nastavenie prijímacích pohovorov na slovenských školách nie je dobré a navrhuje zaviesť nový systém, ktorý umožní akceptovať alebo chápať Testovanie 9 ako prijímací test, prípadne vytvoriť iný systém prijímania... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  15.05.2016 08:19  |  Počet komentárov: 2   |     Rôzne

Tak takto .... a čo my na to ?

http://www.teraz.sk/slovensko/vlada-platy-ucitelia-skolstvo/191592-clanok.htmlhttp://www.minedu.sk/skolstvo-dostane-o-dve-miliardy-eur-viac/http://komentare.sme.sk/c/20137692/od-uradnikov-reformu-vzdelavania-necakajte.html#ixzz45j0lRaL3http://www... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  13.04.2016 20:08  |  Počet komentárov: 3   |     Rôzne

Nekompetentnosť ? ... zámer ? .... medvedia služba určite

Napriek neustále proklamovanému úsiliu OZ PŠaV o spoluprácu, zlepšenie postavenia učiteľov a podmienok v školstve, sa pomaly, ale isto začína vypĺňať mozaika a skutočný obraz nadobúda čoraz ostrejšie kontúry. Najnovšie dnes sa na... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  08.03.2016 19:35  |  Počet komentárov: 28   |     Rôzne

Výsledok prvého spoločného snemu

„Budeme sledovať každý krok novej vlády, nástup ministra, ako bude reagovať na témy školstva a ako bude reagovať na naše požiadavky,“ povedal Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov. Vstup do ostrého štrajku bude závisieť od toho... ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  03.03.2016 21:54  |  Počet komentárov: 1   |     Rôzne