Učebné osnovy predmetu ANJ pre primárne vzdelávanie ISCED 1

Späť
z
zlý
dobrý, ale ...

Popis: Kompletné spracovanie učebných osnov vyučovacieho predmetu ANJ pre celé primárne vzdelávanie (od 1. po 4. ročník ZŠ). V prvých dvoch ročníkoch je časová dotácia jedna hodina týždenne, v treťom a vo štvrtom ročníku je časová dotácia 3 hodiny týždenne. Učebné osnovy sú robené v súlade s najnovším ISCED 1 (ku dňu 2.10.2011) a napasované k učebniciam Busy Bee 1 - Busy Bee 4. TVVP plány sú v mojej knižnici :)


Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Priska Sekerová | (22.10.2011 10:23 - neprečítaný)

Dobrý deň p. kolegyňa,
pozrela som si Váše učebné osnovy vyučovacieho predmetu ANJ pre primárne vzdelávanie a upozorňujem Vás na Vami nesprávne uvádzanú týždennú dotáciu AJ v 3. a 4. roč. v ŠVP ( viď úvodná tabuľka - máte tam v kolonke ŠVP uvádzanú dotáciu v oboch ročníkoch po 2 hod./ týždeň + 1 hod. v oboch ročníkoch v ŠkVP) .
Podľa oficiálnych dokumentov je však v ŠVP povinná dotácia v 3. ročníku = 3 hod. a v 4. ročníku = 3 hod. ( viď Rámcový vzdelávací program pre základné vzdelávanie - ISCED 1 ).
V tomto zmysle si musíte teda upraviť Vašu tabuľku. Na dosiahnutie 3 hodín výučby AJ v 3. a 4. roč. ( sú povinné zo zákona ), nemôžete teda pridávať žiadnu hodinu v ŠkVP. Ak však pridáte 1 hod. v ŠkVP, zvyšujete tým celkový počet hodín výučby AJ na 4, t.j. 3 + 1 = 4 hod.
Vyučovanie v 1. a v 2. roč. - patrí tak ako ste to správne zaradili do ŠkVP - je to nepovinný predmet a počet hodín / týždeň je na vašom zvážení , resp. možnostiach školy. S pozdravom a prianím všetkého dobrého, Sekerová .* Reagovať | Iveta Hampelová | (29.10.2011 18:33 - neprečítaný)

Dobrý deň, p. Sekerová, dovolím si Vám oponovať, pretože neexistuje týždenná dotácia pre konkrétny ročník, jedine pre celý ISCED. Ak sa pozorne pozriete na Rámcové učebné plány, ktoré sú na statpedu.sk, zbadáte, že je daný len počet hodín pre ročníky 1.- 4. ( http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/1stzs/isced1/rup1_sj.pdf ). To znamená, že je daný počet povinných hodín, ale je možné si ich rozvrhnúť podľa vlastného školského vzdelávacieho programu (tak ako sme to urobili aj my). Nie je nikde dané, že tretiaci MUSIA mať 3 vyučovacie hodiny týždenne a tak isto aj štvrtáci. Je daný len počet - 6 - pre ročníky 1. - 4. a samozrejme, možnosť navýšenia pomocou voliteľných hodín. Tých 6 hodín sa dá rozvrhnúť aj tak, že tretiaci by mali napr. 2 hodiny týždenne a štvrtáci štyri (hovorím o ŠVP). Dokument, ktorý som sem zavesila, je náš školský vzdelávací program a my sme si dané hodiny rozvrhli tak, ako je v ňom vymedzené. To isté sa týka aj ostatných predmetov, nielen ANJ...UŽ NIE JE DANÉ, KOĽKO HODÍN týždenne má žiak absolvovať v konkrétnom ročníku, ale koľko ich MUSÍ (min.) absolvovať za celé vzdelávanie (ISCED 1, ISCED 2, ...). Takže, ak sa nenahneváte, tabuľku upravovať nebudem Každopádne, ďakujem za komentár a tiež prajem všetko dobré! Hampelová

* Reagovať | Priska Sekerová | (31.10.2011 14:35 - neprečítaný)

Dobrý deň, p. Hampelová,
moja pripomienka bude teraz viac smerovať k ostatným kolegom, ktorí sa budú riadiť Vašou tabuľkou, aby sa nepomýlili. Váš pohľad je zrejme nemenný.
Vyučovanie cudzích jazykov na I. stupni je povinné iba v 3. a 4. ročníku . 6 hodinová týždenná dotácia je daná k dispozícii výlučne 3. a 4. ročníku a tieto ju musia v plnom rozsahu dodržať.( t.j. 3. roč. = 3 hodiny, 4. roč. = 3 hodiny ).
Informácia, že 6 hod. / týždeň je daný na výučbu cudzieho jazyka pre 1.- 4. roč. ZŠ je nepravdivá a zavádzajúca.
Štát nemôže školám diktovať a ani radiť koľko hodín týždenne majú z daného cudzieho jazyka týždenne učiť v 1. resp. 2. ročníku, pretože v týchto ročníkoch sa cudzí jazyk vyučuje ako nepovinný predmet a na školách vyučovanie cudzieho jazyka v týchto ročníkoch nemusí prebiehať vôbec.
O vyučovaní cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku rozhoduje výlučne vedenie školy po porade s učiteľm, tak isto aj o jeho týždennej hodinovej dotácii.
Vyučovanie cudzieho jazyka v 1. a v 2. ročníku je výlučne v réžii ŠkVP a limitované je jedine celkovým počtom vyučovacích hodín, ktoré má škola v danom ročníku k dispozícii.
S pozdravom, Sekerová

* Reagovať | Silvia Belončáková | (09.08.2012 09:53 - neprečítaný)

Dakujem, ukladám, klikám, skvelá práca

* Reagovať | Stanislava Kunová | (28.08.2018 20:13 - neprečítaný)

Ďakujem veľmi pekne


*Pridať komentár

Učiteľ: Iveta HampelováViac 

Predmet: Anglický jazyk
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ

Autor: Iveta Hampelová
Typ dokumentu: Metodický materiál
Vytvorené dňa: 02.10.2011 19:31
Formát súboru:
Veľkosť: 9274 B

Licencia:

Jazyk: Slovenčina Slovenčina

  Podrobne  

História dokumentu

Od tohto autora

Súvisiace dokumenty

Autor nepridal žiadne súvisiace dokumenty.

Podobné dokumenty

Anglický jazyk 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ Katarína Hoľková
Anglický jazyk 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Tatiana Haľamová
Anglický jazyk 4. ročník ZŠ Katarína Hoľková
Anglický jazyk 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ Zuzana Kostolanská
Nemecký jazyk 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Martina Nergešová
Anglický jazyk 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Ľubica Marková
Anglický jazyk 1. ročník ZŠ Bronislava Lištiaková
Anglický jazyk 3. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG) Ľubica Marková