OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA - TURISTIKA.

Späť
zlý (1)
dobrý, ale ...

Popis: Cieľom projektu je vypracovať tému TURISTIKA, ako aj všetky ostatné práce z predmetu Ochrana života a zdravia pretože na tento predmet neexistujú učebnice. Je metodickou pomôckou pre učiteľa, oživením preberaných tém, motívom alebo osnovou pre žiakov. Je zdrojom informácií a podkladom pre získanie vedomostí a zručností v tejto problematike.


Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Viera Hovancová | (19.09.2012 22:52 - neprečítaný)

výborne spracované,

* Reagovať | Alexander Belovič | (03.10.2012 11:25 - neprečítaný)

Komentár ku: zlý
0ŽaŹ nie je turistika. Treba si preštudovať metodický materiál k OŽaZ, kde to je vyslovene napísané. Ak by sa zmenil nadpis je to hodnotný príspevok.
Mgr. Alexander Belovič

* Reagovať | Peter Konrády | (07.10.2012 12:33 - neprečítaný)

ODOSLANÉ: Správca portálu. 7.10.2012
ODOSLANÉ: pán Balovič, len pre vašu informáciu čo vám treba preštudovať a čo som poslal správcovi portálu.

„0ŽaŹ nie je turistika. Treba si preštudovať metodický materiál k OŽaZ, kde to je vyslovene napísané. Ak by sa zmenil nadpis je to hodnotný príspevok. Mgr. Alexander Belovič”.

Mgr. Peter Konrády - reakcia na záporné hodnotenie práce TURISTIKA tohto pána.

Keď chce hodnotiť určitú prácu iných, použijem jeho slová, treba aby si preštudoval:

• Štátny vzdelávací program pre základné školy ISCED 2.
• Školský vzdelávací program pre príslušný školský rok, kde od školského roku 2008/2009 sa na základnej škole vyučuje Ochrana života a zdravia vyučuje ako predmet (teda teraz už piaty školský rok v deviatom ročníku).
• Kompetencie riaditeľa školy, pedagogickej rady a rady školy, ktorí rozhodujú aký predmet sa bude vyučovať a akou skratkou sa bude označovať ( Ochrana života a zdravia – OŽZ ), čo sa v ňom bude vyučovať.
• Konkrétny školský vzdelávací program školy a rámcový plán na príslušný školský rok školy, ktorej sa to týka.
• Pre tvorbu obsahu vyučovacieho predmetu a pre určenie tematických okruhov sme vychádzali z učebných osnov Ochrany človeka a prírody v 1.-9. ročníku základných škôl, ktoré vydalo MŠSR ( 1993, J. Slezák, P. Dušička ).
• Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OZO) sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier a účelových cvičení, aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP) ISCED 2 štátny vzdelávací program Ochrana života a zdravia – prierezová téma – príloha ISCED 2.
• Keďže v škole vyučujeme predmet OŽZ už v každom ročníku, pre každý ročník sú vypracované tematické plány pre daný školský rok a pre školský rok sú vypracované aj na školský rok 2012/2013.
• Tematické plány sú aj vo virtuálnej knižnici od 5. až po 9. ročník.
• A na záver, tieto práce sú len motívom, inšpiráciou, návrhom, či pomôckou pre kolegov, ktorí sú v tejto problematike doma, výbornou pomôckou, ktorá slúži na pomoc a spestrenie vo vyučovacom procese pre učiteľa a pre žiaka.
• Preto považujem hodnotenie tohto pána za nekvalifikované, zámerne poškodzuje túto prácu, ktorá je výsledkom x hodinovej námahy pri počítači a zhrnutím niekoľkoročnej praxe v tejto problematike.
• Márne som hľadal v knižnici jeho prácu, ktorá by sa týkala dotknutej témy, ale predsa som sa dočkal. Má v knižnici jeden súbor, ktorý má 19 kb, je v programe excel a týka sa vymeškaných hodín žiakov. Takýto výtvor je schopný urobiť žiak 9. ročníka za 2-4 vyučovacie hodiny informatiky. Myslím, že ho to plne oprávňuje hodnotiť práce iných takýmto spôsobom.
• Rád si dám poradiť, prijmem kritiku, ale s traktoristom o jadrovej energii sa baviť ?...
• Na portáli mám 37 dokumentov o veľkosti 184 MB, ale takýto ... mi trošku dvíha adrenalín.
• Podstata tohto komentára je len o tom, či vy, ako správcovia tohto portálu, sa zaoberáte takýmito akciami?
• Zároveň vás chcem poprosiť, či by ste nemohli pridať do knižnice, do zoznamu predmetov, predmet Ochrana a života a zdravia, táto problematika sa vyučuje formami účelových cvičení, alebo jednotlivé témy sú malou súčasťou predmetov, chémia, biológia, geografia, telesná výchova... Nemám informáciu na koľkých školách a akou formou sa vyučuje táto problematika.

S pozdravom Mgr. Peter Konrády (peterkonrady@gmail.com)

* Reagovať | Ľubica Lacková | (17.10.2012 20:29 - neprečítaný)

Ďakujem- pre začínajúceho pedagóga je to pomoc a je to pekne spracované.

* Reagovať | Vladimír Gogolák | (04.02.2013 20:07 - neprečítaný)

Výborne spracované na letný kurz napr. pre stredné školy.

* Reagovať | Veronika Mondočková | (23.06.2013 19:20 - neprečítaný)

Ďakujem, mne sa to spracovanie páči.


*Pridať komentár

Učiteľ: Peter KonrádyViac 

Predmet: Telesná výchova, Všeobecné
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)

Autor: Peter Konrády
Typ dokumentu: Metodický materiál
Vytvorené dňa: 18.09.2012 09:06
Formát súboru:
Veľkosť: 6622 kB

Licencia:

Jazyk: Slovenčina Slovenčina

  Podrobne  

História dokumentu

Od tohto autora

Súvisiace dokumenty

Autor nepridal žiadne súvisiace dokumenty.

Podobné dokumenty

Obohatenie, Všeobecné 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Mária Korčáková
Matematika 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Beata Strculová
Matematika 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Beata Strculová
Pracovné vyučovanie, Všeobecné 4. ročník ZŠ Marta Rovná
Obohatenie, Triednictvo 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Lukáš Macášek
Všeobecné 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Margita Husáková
Matematika 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG) Beata Strculová
Telesná výchova 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG) Renáta Macáková
nešpecifikovaný 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG) Gabriela Šimová
Matematika 7. ročník ZŠ (Sekunda OG) Peter Trajlínek
Pracovné vyučovanie 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ Ružena Kočišová
Anglický jazyk 5. ročník ZŠ Gabriela Šimová
Biológia 1. ročník SŠ (Kvinta OG) Martina Stieranková