Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pdf Ostnatokožce a drsnokožce pracovný list
Predmet: Biológia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 11:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Prehľad živej prírody
Predmet: Biológia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 11:56
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Bunka
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 11:59
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Eukaryotická bunka
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:00
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Organizácia živých sústav
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:01
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Mimojadrová dedičnosť
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:08
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Chromozómové určenie pohlavia
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:09
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Ontogenéza
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:11
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Fylogenéza krycej sústavy
 Fylogenéza krycej sústavy
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:13
Komentáre v diskusii: 0

 
test Gramatické kategórie - slovesné
 Zopakovanie základného prehľadu slovesných gramatických kategórií pre stredné školy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 15.02.2024 12:00
Komentáre v diskusii: 0

 
test Gramatické kategórie - menné
 Určovanie správnych gramatických kategórií
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 15.02.2024 12:14
Komentáre v diskusii: 0

 
rar Práca s textovými poľami PowerPoint
 Práca s textovými poľami v PowerPointe určená pre žiakov učebného odboru.
Predmet: Informatika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Michaela Stopková (Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, Poprad)
Pridaný: 20.02.2024 18:49
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.