Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
test ein Unfall
 čítanie s porozumením
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Dagmar Nádaská (ZŠ s MŠ Dechtice)
Pridaný: 08.02.2024 15:06
Komentáre v diskusii: 0

 
test Slovná zásoba a tvorenie slov
 Zjednodušený test vhodný aj pre študentov SJSL s vyučovacím jazykom maďarským.
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 08.02.2024 16:53
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Zelenina a ovocie
 Prezentácia s rozšírenou slovnou zásobou k téme JEDLO, Klassnyje druzja 2
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Renata Hernándezová (Súkr. ZŠ Štiavnická cesta, Ružomberok)
Pridaný: 15.02.2024 16:47
Komentáre v diskusii: 0

 
url Návrat Slovenska do obnovenej ČSR (flash karty)
 Ahojte, vytvoril som flash karty pre študentov. Nech poslúžia.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Branislav Benčič (ZŠ s Mš Kalinčiakova, Bratislava)
Pridaný: 17.02.2024 12:55
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Podnety biológie_6.ročník
 Téma - podnety biológie, výtvarná výchova 6.ročník. Rôzne námety na tvorenie.
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marcela Čižmárová (ZŠ s MŠ Šintava)
Pridaný: 17.02.2024 13:23
Komentáre v diskusii: 0

 
url Delenie 1 - ciferným deliteľom III.
 Delenie väčších čísel 1 - ciferným deliteľom, 8 príkladov
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Jurašková (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 19.02.2024 14:33
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Činnosť rieky, vetra a ľadovca
 písomná práca 2 skupiny A B
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Viktória Doničová (ZŠ Tomášikova, Košice)
Pridaný: 20.02.2024 17:23
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL - Potrava živočíchov
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Ivančíková (ZŠ Sobotište)
Pridaný: 20.02.2024 21:02
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Násobenie a delenie
 Rýchla previerka z násobenia a delenia, zo zaokrúhľovania na desiatky
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Lovászová (ZŠ ČSA, Moldava nad Bodvou)
Pridaný: 20.02.2024 22:17
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Pociťovanie a vnímanie
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 07.02.2024 20:30
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Hormonálna sústava
Predmet: Biológia
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 10:49
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Cicavce - pracovný list
Predmet: Biológia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 11:56
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.