Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili.


 
pdf Živočíšna bunka
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:05
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Dedičnosť krvných skupín
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 08.02.2024 12:11
Komentáre v diskusii: 0

 
test El. konfigurácia
 Test preveruje schopnosti zapísať el. konfiguráciu prvku a využiť ju pri chemickej väzbe.
Predmet: Chémia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Daniela Benčatová (Gymnázium F.Švantnera, Nová Baňa)
Pridaný: 13.02.2024 09:22
Komentáre v diskusii: 0

 
test 7_Spojené kráľovstvo
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Jana Remeselníková (ZŠ Kriváň)
Pridaný: 13.02.2024 09:27
Komentáre v diskusii: 0

 
url 4 NA CESTE - Kahoot kvíz
 prezentácie k téme: 4 NA CESTE K OSOBNOSTI podľa učebnice pre 1. ročník SŠ - Hodnoty a rozhodnutia (c) SSV 2021, s. 94
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Marián Jaklovský (Stredná športová škola Tr. SNP, Košice)
Pridaný: 14.02.2024 14:18
Komentáre v diskusii: 0

 
url Rýchle počty - delenie II.
 25 príkladov na delenie typu 25 000 : 500, 450 : 90, ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Jurašková (ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov)
Pridaný: 17.02.2024 19:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL - Triedenie živočíchov
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Ivančíková (ZŠ Sobotište)
Pridaný: 20.02.2024 21:18
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Povrch rotačného kužeľa
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Veronika Luptovská (Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska cesta, Bratislava)
Pridaný: 28.01.2024 18:24
Komentáre v diskusii: 0

 
test Kálmán Mikszáth - Podivné manželstvo
 Porozumenie textu, práca s úryvkom z Čítanky 2 (s. 116)
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Štefan Kohári (Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca, Rožňava)
Pridaný: 01.02.2024 12:37
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Horizontálna deľba moci
 pracovný list
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 07.02.2024 20:19
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Politický režim
 pracovný list
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 07.02.2024 20:20
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Ekonómia
 ekonómia - pracovný list
Predmet: Občianska náuka
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Bibiána Jurčová (Gymnázium J. Hollého, Na Hlinách, Trnava)
Pridaný: 07.02.2024 20:22
Komentáre v diskusii: 0

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.