Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
doc Výstupná písomná práca
 Výstupná písomná práca
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Alžbeta Martincová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
Pridaný: 31.05.2018 23:32
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Koncoročná písomná práca M2
 PL na overenie vedomostí, + a - do 100, doplň číslo v nerovnostiach, pojmy súčet a rozdiel, rozklad, písomné + a -, S...
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 01.06.2018 06:07
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca M4
 Záverečné overovanie, stručný prierez učivom (2 PL) + geometria (1 PL). Obrázky: internet - mix Odporúčam na realizác...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.06.2018 00:06
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 03.06.2018 10:34
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca SJL3 (gramatika)
 Dva PL na overenie, prierez celoročného učiva z gramatiky. Možné použiť aj ako vstupný test vo 4. r. Zdroj: infoglobe...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.06.2018 18:35
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca SJL4 (gramatika)
 Prierez celoročného učiva. Časovú dotáciu na realizovanie si určite podľa vlastných podmienok. Možné použiť aj ako vs...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 05.06.2018 21:25
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 02.06.2018 08:29
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca SJL1
 Dve verzie na overenie vedomostí (každá má dva PL), chýbajúca hláska, počet slabík, autodiktát, dvojica ilustrácia - ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.06.2018 21:45
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Výstupná samostatná práca zo SJL v 3.ročníku ZŠ
 Práca s textom,pravopis, slohové a lit.poznatky, slovné druhy...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Edita Slobodová (ZŠ Energetikov, Prievidza)
Pridaný: 03.06.2018 22:49
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pptx Leto - premeny roka
 Leto - roč.obdobie, počasie, príroda, obliekanie, športy, hry a dobrodružstvá, práce v záhrade a okolo domu.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Margita Husáková (ZŠ s MŠ Sebechleby)
Pridaný: 24.05.2018 14:50
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.