Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt Mikulášska matematika
 Opakujeme násobenie s Mikulášom.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 04.12.2018 16:12
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
docx Jednoduché stroje - test
 Opakovanie 3. časti TC Neživá príroda z prírodovedy - test s možnosťou výberu odpovede + bodovacia stupnica
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 25.11.2018 13:49
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Zábavnŕ úlohy na Mikuláša
 zábavné úlohy na hodinu slovenčiny
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľudmila Juráková (ZŠ Lachova, Bratislava)
Pridaný: 03.12.2018 22:09
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Opakovanie- Objavujeme neživú prírodu... 2. časť
 Opakovanie tém. celku , Pracovná učebnica, Adame, Kováčiková, Objavujeme neživú prírodu a skúmame prírodné javy, 2. č...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Katarína Škrhová (ZŠ Brestovec)
Pridaný: 18.11.2018 21:12
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Mikuláš - čitateľská gramotnosť
 Informácie o Mikulášovi som upravila pre druháčikov. Doplnené o zaujímavé úlohy, ktoré prevetrajú žiacke hlavičky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Marta Segľová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 27.11.2018 17:32
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Slovensko v minulosti a dnes - Test
 Písomka na opakovanie 2.TC "Slovensko v minulosti a dnes"
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 20.11.2018 21:10
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Mikulášske čítanie s porozumením
 Text o živote sv. Mikuláša s úlohami na rozvoj čitateľskej gramotnosti, úlohami z gramatiky, literatúry a slohu.Prípr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.12.2018 15:20
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Prepis - VETY (Štefeková)
 Prepis viet s písmenami a, e, i, u, o, l, m, s, Vety na zostrihanie napr. na domácu úlohu, pre šik. žiakov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 23.11.2018 08:25
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Diktáty na vybrané slová
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Gabčíkovo)
Pridaný: 25.11.2018 15:16
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Stromček
 Vianočný stromček- námet aj s postupom práce
Predmet: Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Renáta Kollárová (ZŠ Slnečná, Námestovo)
Pridaný: 16.11.2018 22:25
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.