Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf MAT 4 výstupná písomná práca
 Úlohy na overenie vedomostí z učiva 4. ročníka, stupnica hodnotenia
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.06.2019 20:19
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf SJL 4 výstupná písomná práca, koncoročný diktát
 Úlohy na overenie vedomostí z učiva 4. ročníka, koncoročný diktát aj pre začlenených žiakov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.06.2019 20:16
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Výstupná písomná práca z MAT 4.ročník
 Výstupná písomka pre štvrtákov (korešponduje so vzdel. štandardom ISCED 1) z učiva matematiky
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 22.05.2019 18:47
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf MAT3 Výstupná písomná práca
 Úlohy na precvičenie alebo hodnotenie vedomostí z prebraného učiva - násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie v obor...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Markovičová (ZŠ s MŠ Liptovská Teplá)
Pridaný: 29.05.2019 21:43
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
doc MAT4 - výstupný test 2019
 Výstupný test - geometria, aritmetika, slovné úlohy.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Strculová (ZŠ s MŠ Ľubeľa)
Pridaný: 02.06.2019 08:27
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc 16 úloh na záverečné opakovanie SJ
 opakovanie a precvičovanie vedomostí na základe čítania s porozumením. Zostavila som na samost. prácu, prípadne možn...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 22.05.2019 11:15
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pdf Výstupná písomná práca zo SJL 4.ročník
 Výstupná previerka pre štvrtákov z učiva gramatiky, slohovej i literárnej zložky (korešponduje so vzdel. štandardom I...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 23.05.2019 17:02
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Koncoročná samostatná práca (gramatika) - SJL3
 Dva PL na overenie, prierez celoročného učiva z gramatiky. Možné použiť aj ako vstupný test vo 4. r. Zdroj: infoglobe...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.06.2019 21:02
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
docx MAT 4 koncoročné opakovanie, príprava na monitor 3
 Úlohy na opakovanie učiva 4. ročníka monitorového typu.
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 20.05.2019 13:50
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Výstupná práca
 Výstupná práca
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Bosá (ZŠ Vinohrady nad Váhom)
Pridaný: 10.06.2019 15:04
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.