Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pdf 3. štvrťročná písomná práca zo SJL
 Úlohy na overenie vedomostí zo SJL za 3. štvrťrok, čítanie s porozumením, podstatné mená, vybrané slová, literatúra, ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 02.04.2018 20:45
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pptx Pani Jar - maketa
Predmet: Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Petra Gáfriková (ZŠ A. Sládkoviča, Sliač)
Pridaný: 26.03.2018 19:59
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pdf 3. štvrťročná písomná práca z MAT
 Úlohy na overenie vedomostí z učiva v matematike za 3. štvrťrok školského roka. Násobenie, delenie, sčítanie, odčíta...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 10.04.2018 20:19
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Podstatné mená
 Cvičenia na opakovanie, alebo overenie vedomostí z podstatných mien - všeobecných a vlastných, písanie všeobecných a ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Hana Černeková (ZŠ P. Tótha, Senica)
Pridaný: 01.04.2018 17:06
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pdf Trištvrteročná písomná práca SJL 1. ročník
 Písomná práca na opakovanie 3/4 ročného učiva pre prváčikov. Rôzne typy cvičení na písmenká, počet slabík, rozfúkané ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Michaela Lachová (ZŠ Mierové námestie, Handlová)
Pridaný: 10.04.2018 17:43
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx prídavné mená
 Opakovanie prídavných mien. Prerobený pracovný list, inšpirácia a cvičenia tu zo zborovne.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Mária Cicoňová (Súkromná ZŠ Dneperská , Košice)
Pridaný: 05.04.2018 17:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf PL - spoločenstvo mravcov, včiel
 PL nalepíme do malého zošita. Priložená aj zábavná omaľovánka. Obrázky upravené z internetu. Vkladám opravené. Osprav...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 25.03.2018 18:59
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
docx Opakovanie nsobilky a delilky
 Opakovanie násobenia a delenia do 100
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jaroslava Ďuricová (ZŠ Nešpora, Prešov)
Pridaný: 30.03.2018 05:48
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
pdf Jar, jarné zvyky - previerka
 Krátka previerka z tematického celku Jar, Zvyky a tradície na jar, Veľká noc.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Martina Salátová (ZŠ Dolný Badín)
Pridaný: 05.04.2018 21:52
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Čítanie s porozumením - Strýko Fedor
 PL na výcvik k ČG, odpovedz na otázky, výber odpovede, zmena slova. Obrázok: internet
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 04.04.2018 18:57
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.