Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
ppt MILIONÁR – Ohybné slovné druhy
 Zábavnou formou opakujeme ohybné slovné druhy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Siposová (ZŠ Komenského ul., Gabčíkovo)
Pridaný: 01.05.2022 13:11
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx VETA (určujeme znamienko, obrázok) - SJL2
 Precvičujeme znamienka za vetou, okamžitá spätná väzba, deti môžu pracovať samé. Odkrývanie obrázka.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 16.05.2022 13:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Písanie pre Ukrajincov- vety Máj
 Pracovný list pre deti z UA, prepis z tlačenej podoby do písanej, čítanie slov, spájanie slov s obrázkami, prepis pís...
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Zuzana Sláviková (ZŠ s MŠ Gorazda, Žilina)
Pridaný: 05.05.2022 14:39
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf PL - hádankové čítanie a písanie
 Opakujeme a upevňujeme písanie.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Viera Gulašová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 25.04.2022 20:32
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptm KRÁĽOVSTVO RASTLÍN - Rastliny
 Kráľovstvo rastlín - Rastliny
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Maťufková (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)
Pridaný: 24.04.2022 17:57
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Milionárske opakovanie s motýlikmi
 Opakujeme: di, ti, ni, li, tvrdé a mäkké spoluhlásky - pravopis, výnimky, samohlásku ä, delenie slov na slabiky, uspo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.05.2022 17:47
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
docx Číslovky - opakovanie
 Krátke opakovanie učiva o číslovkách.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lucia Skybová- Kutilová (ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca)
Pridaný: 03.05.2022 21:47
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx MAT3,4 Premena jednotiek dĺžky - písomka
 Overenie vedomostí.
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 11.05.2022 20:44
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
docx MAT Premieňame jednotky dĺžky - PL
 Precvičujeme premieňanie jednotiek dĺžky.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 08.05.2022 17:27
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx Číslovky - SJL4
 PPT môže byť nápomocná pri vyvodzovaní učiva, rozdelenie a pravopis čísloviek + niečo na pobavenie. Niektoré snímky z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 02.05.2022 20:11
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.