Najlepšie dokumenty podľa ratingu zohľadňujúceho počet ľudí, ktorí si dokument pridali do svojej knižnice, ako aj počet ľudí, ktorí si dokument pozreli a priaznivo ho ohodnotili


 
pptx PRÍDAVNÉ MENÁ (vyvodenie) - SJL3
 Prezentácia na vyvodenie učiva o prídavných menách (funkcia, otázky, výber a tvorenie PrM, spätná väzba na precvičeni...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 14.03.2021 09:57
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
pptx Kde žijú živočíchy
 Suchozemské a vodné živočíchy, životné prejavy živočíchov.
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 13.03.2021 18:10
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pptx DI, TI, NI, LI, DE, TE, NE, LE
 Krátka rozprávka na vyvodenie učiva.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 15.03.2021 18:31
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Vlož vajíčka do košíčka
 Označiť príklad k výsledku. Desiatka a jednotky (10 + 2, 12 - 2...)
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
Pridaný: 15.03.2021 14:24
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Ryby
 PPT pre 3. ročník z PDA k téme ,,Objavujeme živočíchy - ryby". Obsahuje vysvetlenie základných životných prejavo...
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
Pridaný: 16.03.2021 06:44
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx DEŇ ZEME- urob si knihu
 Úlohy z MAT, SJL, PRVOUKY, VYV. Vystrihnúť a spojiť zošívačkou. Medzipredmetové vzťahy. Vhodné ako aktivita ku DŇU ZE...
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
Pridaný: 04.04.2021 21:41
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Čítaj a urob to 1
 10 sád kartičiek, na čítanie s porozumením a aktívne počúvanie, na zábavu, ale i precvičenie učiva. 1 sada má 24 kart...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 04.04.2021 09:35
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
docx Veľkonočné počítanie do 100 (bez prechodu cez 10) - PL
 Precvičujeme sčítanie a odčítanie do 100 v rôznych úlohách.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
Pridaný: 14.03.2021 16:58
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Veľkonočné úlohy pre prváčikov
 MIX úloh na precvičenie učiva zo SJL a MAT pre prvákov počas VEĽKEJ NOCI.
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Monika Šoltésová Bochňová (ZŠ Českosl. armády, Prešov)
Pridaný: 20.03.2021 18:23
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx ZÁMENÁ (vyvodenie) - SJL3
 Prezentácia na vyvodenie učiva o zámenách (funkcia, osobné zámená, tvary, privlastňovacie zámená, niečo na pobavenie)...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
Pridaný: 03.04.2021 10:55
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

Poznámka: zoznam dokumentov je kvôli efektivite obmedzený na dokumenty pridané za posledných 30 dní. Ak chcete zobraziť zoznam bez obmedzení kliknite sem.